Szkicownik: Zwiąż automatycznie promień / średnicę

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainRadiam and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Zwiąż automatycznie promień / średnicę

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Zwiąż automatycznie promień / średnicę
Środowisko pracy
Szkicownik,
Domyślny skrót
K S
Wprowadzono w wersji
0.20
Zobacz także
Wiązanie promienia, Wiązanie średnicy

Opis

Narzędzie Zwiąż automatycznie promień / średnicę ustala promień łuków i okręgów wagowych oraz średnicę okręgów.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

 1. Upewnij się, że nie ma zaznaczenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • dostępne w wersji 1.0: Jeśli Wiązania wymiarów skonfigurowano na Narzędzie pojedyncze (domyślnie): naciśnij strzałkę w dół po prawej stronie przycisku i wybierz opcję Zwiąż automatycznie promień / średnicę z rozwijanej listy.
  • Jeśli ta preferencja ma inną wartość (wersja 0.21 i poniżej): naciśnij przycisk Zwiąż automatycznie promień / średnicę.
  • Wybierz z menu Szkic → Wiązania szkicownika → Zwiąż automatycznie promień / średnicę.
  • dostępne w wersji 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Wymiar → Zwiąż automatycznie promień / średnicę z menu podręcznego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: K, a następnie S.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz krawędź okręgu lub łuku.
  • Wybierz krawędź okręgu o wadze krzywej złożonej.
 5. Jeśli utworzono konstrukcyjne wiązanie wymiaru, w zależności od konfiguracji, otworzy się okno dialogowe do edycji wartości.
 6. Wiązanie zostanie dodane.
 7. Opcjonalnie można kontynuować tworzenie wiązań.
 8. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Tryb jednorazowy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz krawędź jednego lub więcej okręgów lub łuków.
  • Wybierz krawędź jednego lub więcej okręgów wagi krzywej złożonej.
 2. Wywołaj narzędzie, jak wyjaśniono powyżej.
 3. Opcjonalnie popraw wartość.
 4. W zależności od wyboru dodawane jest jedno lub więcej wiązań, patrz Uwagi.

Uwagi

Tworzenie skryptów

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius', ArcOrCircle, App.Units.Quantity('123.0 mm')))
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Diameter', ArcOrCircle, App.Units.Quantity('246.0 mm')))

Strona skrypty szkicownika opisuje wartości, których można użyć dla ArcOrCircle i zawiera dalsze przykłady tworzenia wiązań ze skryptów Python.