Szkicownik: Wiązanie prostopadłości

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainPerpendicular and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Wiązanie prostopadłości

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie prostopadłości
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
N
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Szkicownik: Wiązanie kąta

Opis

Narzędzie Wiązanie prostopadłości wymusza prostopadłość dwóch linii lub dwóch krawędzi lub osi. Linie są traktowane jako nieskończone, a otwarte krzywe są również wirtualnie wydłużone. Wiązanie może również łączyć dwie krawędzie, wymuszając ich prostopadłość w miejscu połączenia.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

 1. Upewnij się, że nie ma zaznaczenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Wiązanie prostopadłości.
  • Wybierz z menu Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie prostopadłości.
  • dostępne w wersji 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz Wiązanie → Wiązanie prostopadłości z menu podręcznego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: N.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz dwie krawędzie. Jedna z krawędzi musi być linią prostą lub osią. Druga może być dowolną krawędzią z wyjątkiem krzywej złożonej.
  • Wybierz punkt i dwie krawędzie (w tej kolejności).
  • Wybierz krawędź, punkt i inną krawędź (w tej samej kolejności).
 5. Dodawane jest wiązanie prostopadłe. Jeśli wybrano punkt i dwie krawędzie, można również dodać maksymalnie dwa wiązania punkt na obiekcie. Zobacz przykłady.
 6. Opcjonalnie kontynuuj tworzenie wiązań.
 7. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Tryb jednorazowy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz dwie krawędzie (patrz wyżej).
  • Wybierz dwa punkty końcowe należące do różnych krawędzi.
  • Wybierz krawędź i punkt końcowy innej krawędzi (w dowolnej kolejności).
  • Wybierz punkt i dwie krawędzie (analogicznie).
 2. Wywołaj narzędzie w sposób opisany powyżej lub z następującą dodatkową opcją:
 3. Dodawane jest wiązanie prostopadłe. Jeśli wybrano punkt i dwie krawędzie, można również dodać maksymalnie dwa wiązania punkt na obiekcie. Zobacz przykłady.

Przykłady

Między dwiema krawędziami

Dwie krawędzie są prostopadłe w miejscu ich (wirtualnego) przecięcia. Jeśli jedna z krawędzi jest stożkiem, dodawany jest obiekt punktu, który ma wiązanie punk na obiekcie z obiema (przedłużonymi) krawędziami.

Między dwoma punktami końca

Punkty końcowe są zbieżne, a krawędzie są prostopadłe w tym punkcie.

Między krawędzią a punktem końcowym

Punkt końcowy jednej krawędzi jest ograniczony tak, aby leżał na drugiej krawędzi, a krawędzie są prostopadłe w tym punkcie.

Między dwiema krawędziami w punkcie

Dwie krawędzie są prostopadłe w danym punkcie. Punktem może być dowolny punkt, np. środek okręgu, punkt końcowy krawędzi lub początek, może on należeć do jednej z krawędzi, a także może być obiektem punktu. W razie potrzeby dodawane są wiązania punkt na obiekcie, aby zapewnić, że punkt leży na obu (przedłużonych) krawędziach. Te dodatkowe wiązania nazywane są wiązaniami pomocniczymi.

Tworzenie skryptów

Ograniczenie prostopadłe może być utworzone przez makropolecenie i z konsoli Pyton za pomocą następujących narzędzi:

# direct perpendicularity
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Perpendicular',icurve1,icurve2))

# point-to-point perpendicularity
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Perpendicular',icurve1,pointpos1,icurve2,pointpos2))

# point-to-curve perpendicularity
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Perpendicular',icurve1,pointpos1,icurve2))

# perpendicular-via-point (plain constraint, helpers are not added automatically)
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('PerpendicularViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos))

Gdzie:

 • Sketch jest obiektem szkicu
 • icurve1, icurve2 są dwiema liczbami całkowitymi określającymi krzywe, które mają być wykonane prostopadle. Liczby całkowite są indeksami w szkicu (wartość zwracana przez Sketch.addGeometry).
 • pointpos1, pointpos2 powinny mieć wartość 1 dla punktu początkowego i 2 dla końcowego.
 • geoid point i pointpos w PerpendicularViaPoint są indeksami określającymi punkt prostopadłościanu.

Strona skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, które mogą być użyte do icurve1, icurve2, pointpos1, pointpos2 i geoidpoint, i zawiera dalsze przykłady, jak tworzyć wiązania ze skryptów Python.