Sketcher: Wiązanie równoległości

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainParallel and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Wiązanie równoległości

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie równoległości
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
P
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Zwiąż równolegle wymusza, aby linie były równoległe.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

 1. Upewnij się, że nie ma zaznaczenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Wiązanie równoległości.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie równoległości.
  • dostępne w wersji 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Wiązanie → Wiązanie równoległości z menu podręcznego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: P.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wybierz dwie linie.
 5. Ograniczenie zostanie dodane.
 6. Opcjonalnie można kontynuować tworzenie wiązań.
 7. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Tryb jednorazowy

 1. Wybierz dwie lub więcej linii. dostępne w wersji 1.0: Punkty mogą zostać uwzględnione w zaznaczeniu, ale zostaną zignorowane.
 2. Wywołaj narzędzie jak wyjaśniono powyżej lub z następującą dodatkową opcją:
 3. W zależności od wyboru dodawane jest jedno lub więcej ograniczeń.

Tworzenie skryptów

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Parallel', Line1, Line2))

Strona skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, których można użyć dla Line1 oraz Line2 oraz zawiera dalsze przykłady tworzenia wiązań przy użyciu skryptów języka Python.