Szkicownik: Wiązanie blokady odległości

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainLock and the translation is 100% complete.

Sketcher: Wiązanie blokady odległości

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie blokady odległości
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
K L
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wiązanie zablokowania

Opis

Narzędzie Wiązanie blokady odległości nakłada dystans poziomy i dystans pionowy na punkty. Jeśli wybrany jest pojedynczy punkt, wiązania odnoszą się do początku szkicu. Jeśli wybrano dwa lub więcej punktów, ograniczenia odnoszą się do ostatniego punktu w zaznaczeniu.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

 1. Upewnij się, że nie ma zaznaczenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • dostępne w wersji 1.0: Jeśli ustawienie Wiązania wymiarów jest aktywne i wybrano Narzędzie pojedyncze (domyślnie): naciśnij strzałkę w dół po prawej stronie przycisku i wybierz opcję Wiązanie blokady odległości z rozwijanej listy.
  • Jeśli ta preferencja ma inną wartość (wersja 0.21 i poniżej): naciśnij przycisk Wiązanie blokady odległości.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie blokady odległości.
  • dostępne w wersji 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Wiązanie → Wiązanie blokady odległości z menu podręcznego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: K, a następnie L.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wybierz pojedynczy punkt.
 5. Zostaną dodane dwa wiązania.
 6. Opcjonalnie można kontynuować tworzenie wiązań.
 7. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Tryb jednorazowy

 1. Wybierz jeden lub więcej punktów.
 2. Wywołaj narzędzie, jak wyjaśniono powyżej.
 3. W zależności od wyboru dodawane są dwa lub więcej wiązań.

Uwagi

 • Nie ma automatycznego monitu o edycję wartości wiązań. Jeśli jest to wymagane, wartości mogą być edytowane.