Szkicownik: Wiązanie równości

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainEqual and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Wiązanie równości

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie równości
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
E
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Wiązanie równości ogranicza krawędzie, aby miały taką samą długość (linie) lub krzywiznę (inne krawędzie z wyjątkiem krzywej złożonej). Wybrane krawędzie muszą być tego samego typu. Okręgi i łuki kołowe są tego samego typu (ich promienie są równe), podobnie jak elipsy i łuki eliptyczne (ich główne i mniejsze promienie są równe).

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

 1. Upewnij się, że nie ma zaznaczenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Wiązanie równości.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie równości.
  • dostępne w wersji 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Wiązanie → Wiązanie równości z menu podręcznego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: E.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wybierz dwie krawędzie tego samego typu.
 5. Zostanie dodane wiązanie.
 6. Opcjonalnie można kontynuować tworzenie wiązań.
 7. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Tryb jednorazowy

 1. Wybierz jedną lub więcej krawędzi.
 2. Wywołaj narzędzie jak wyjaśniono powyżej lub z następującą dodatkową opcją:
 3. W zależności od wyboru dodawane jest jedno lub więcej wiązań.

Tworzenie skryptów

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Equal', Edge1, Edge2))

Strona skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, których można użyć dla Edge1 oraz Edge2 oraz zawiera dalsze przykłady tworzenia wiązań przy użyciu skryptów języka Python.