Szkicownik: Zwiąż odległość poziomą

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainDistanceX and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Zwiąż odległość poziomą

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Zwiąż odległość poziomą
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
L
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wiązanie odległości, Zwiąż odległość pionową

Opis

Narzędzie Zwiąż odległość poziomą ustala poziomą odległość między dwoma punktami lub punktami końcowymi linii. Jeśli wstępnie wybrano pojedynczy punkt, odległość jest względna do początku szkicu.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

 1. Upewnij się, że nie ma zaznaczenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • dostępne w wersji 1.0: Jeśli ustawienie Wiązania wymiarów jest aktywne i wybrano Narzędzie pojedyncze (domyślnie): naciśnij strzałkę w dół po prawej stronie przycisku i wybierz opcję Zwiąż odległość poziomą z rozwijanej listy.
  • Jeśli ta preferencja ma inną wartość (wersja 0.21 i poniżej): naciśnij Zwiąż odległość poziomą.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Wiązania szkicownika → Zwiąż odległość poziomą.
  • dostępne w wersji 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Wiązanie wymiarów → Zwiąż odległość poziomą z menu podręcznego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: L.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz dwa punkty (jeden z nich może być punktem początkowym).
  • Wybierz pojedynczą linię.
 5. Jeśli utworzono kontrolujące wiązanie wymiarowe, w zależności od konfiguracji, otworzy się okno dialogowe Wprowadź długość.
 6. Wiązanie zostanie dodane.
 7. Opcjonalnie można kontynuować tworzenie wiązań.
 8. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Tryb jednorazowy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz jeden lub dwa punkty.
  • Wybierz pojedynczą linię.
 2. Wywołaj narzędzie, jak wyjaśniono powyżej.
 3. Opcjonalnie dostosuj wartość.
 4. Wiązanie zostało dodane.

Tworzenie skryptów

Odległość od odniesienia położenia:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceX', Edge, PointOfEdge, -1, 1, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Odległość pomiędzy dwoma wierzchołkami:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceX', Edge1, PointOfEdge1, Edge2, PointOfEdge2, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Pozioma rozpiętość linii (GUI pozwala wybrać samą krawędź, ale jest to tylko skrót do użycia dwóch skrajnych punktów tej samej linii):

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceX', Line, 1, Line, 2, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Strona Skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, które mogą być używane dla Edge1, Edge2, Edge, PointOfEdge1, PointOfEdge2, PointOfEdge i Line, a także zawiera kolejne przykłady tworzenia wiązań za pomocą skryptów języka Python.