Szkicownik: Wiązanie zbieżności punktów (ujednolicone)

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainCoincidentUnified and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Wiązanie zbieżności punktów (ujednolicone)

Lokalizacja w menu
Szkicownik → Wiązania szkicownika → Wiązanie zbieżności punktów (ujednolicone)
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
C
Wprowadzono w wersji
1.0
Zobacz także
Wiązanie zbieżności punktów, Zwiąż punkt na obiekcie

Opis

Narzędzie tworzy wiązanie zbieżne między punktami. Polecenie Wiązanie zbieżności punktów (ujednolicone) tworzy wiązanie zbieżne między punktami, ustala punkty na krawędziach lub osiach (linie są wtedy traktowane jako nieskończone, a otwarte krzywe są również praktycznie wydłużone), lub tworzy wiązanie koncentryczne między okręgami, łukami i / lub elipsami (poprzez uczynienie ich środków zbieżnymi).

Narzędzie to zastępuje polecenia Wiązanie zbieżności punktów i Zwiąż punkt na obiekcie, jeśli opcja Połącz wiązania zbieżności i punkt na obiekcie jest zaznaczona w Ustawieniach szkicownika.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

 1. Upewnij się, że nie ma zaznaczenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Wiązanie zbieżności.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Wiązania szkicownika constraints → Wiązanie zbieżności.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie widoku 3D i wybierz opcję Wiązania → Wiązanie zbieżności z menu podręcznego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: C.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz dwa punkty.
  • Wybierz dwie krawędzie okręgów, łuków, elips lub łuków elips.
  • Wybierz pojedynczy punkt i pojedynczą krawędź (w dowolnej kolejności).
 5. Wiązanie zostanie dodane.
 6. Opcjonalnie można kontynuować tworzenie wiązań.
 7. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Tryb jednorazowy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz dwa lub więcej punktów.
  • Wybierz dwie lub więcej krawędzi okręgów, łuków, elips lub łuków elips.
  • Wybierz pojedynczy punkt i pojedynczą krawędź (w dowolnej kolejności).
  • Wybierz kilka punktów i jedną krawędź (analogicznie).
  • Wybierz pojedynczy punkt i kilka krawędzi (analogicznie).
 2. Wywołaj narzędzie w sposób opisany powyżej lub za pomocą następującej dodatkowej opcji:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Wiązanie zbieżności z menu podręcznego.
 3. W zależności od wyboru dodawane jest jedno lub więcej wiązań.

Uwagi