Szkicownik: Wiązanie zablokowania

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainBlock and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Wiązanie zablokowania

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie zablokowania
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
K B
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Wiązanie blokady odległości

Opis

Narzędzie Wiązanie zablokowania blokuje krawędzie w miejscu za pomocą pojedynczego wiązania. Jest ono przeznaczone głównie dla krzywych złożonych, które mogą być trudne do pełnego związania w inny sposób.

Wiązanie blokujące wpływa tylko na swobodnie ruchome części krawędzi. Zablokowane krawędzie mogą mieć inne wiązania, a zastosowanie dodatkowych wiązań do zablokowanej krawędzi może ją zmodyfikować.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

 1. Upewnij się, że nie ma zaznaczenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Wiązanie zablokowania.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie zablokowania.
  • dostępne w wersji 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Wiązanie → Wiązanie zablokowania z menu podręcznego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: K, a następnie B.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wybierz pojedynczą krawędź.
 5. Zostanie dodane wiązanie.
 6. Opcjonalnie można kontynuować tworzenie wiązań.
 7. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Tryb jednorazowy

 1. Wybierz jedną lub więcej krawędzi.
 2. Wywołaj narzędzie jak wyjaśniono powyżej lub z następującą dodatkową opcją:
 3. W zależności od wyboru dodawane jest jedno lub więcej ograniczeń.

Tworzenie skryptów

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Block', Edge))

Strona skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, których można użyć dla Krawędzi oraz zawiera dalsze przykłady tworzenia wiązań przy użyciu skryptów języka Python.