Szkicownik: Wstaw węzeł krzywej złożonej

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher BSplineInsertKnot and the translation is 100% complete.
Other languages:

Szkicownik: Wstaw węzeł krzywej złożonej

Lokalizacja w menu
Szkic → Narzędzia szkicownika krzywej złożonej → Wstaw węzeł
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.20
Zobacz także
Pokaż / ukryj wyświetlanie węzłów krzywej złożonej, Zwiększ krotność węzłów krzywej złożonej, Zmniejsz krotność węzła krzywej złożonej

Opis

Narzędzie Wstaw węzeł wstawia węzeł do krzywej złozonej. Jeśli węzeł już istnieje przy określonym parametrze, jego krotność jest zwiększana o jeden.

Użycie

 1. Wybierz krzywą złożoną.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Wstaw węzeł krzywej złożonej.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Narzędzia szkicownika krzywej złożonej → Wstaw węzeł krzywej złożonej.
  • dostępne w wersji 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w widok 3D i wybierz opcję Wstaw węzeł z menu podręcznego.
 3. Przesuń kursor do wybranej lokalizacji.
 4. Bieżąca pozycja jest oznaczona małym kółkiem i wskazana jest jej wartość parametru.
 5. Kliknij, aby wstawić węzeł lub kliknij istniejący węzeł, aby zwiększyć jego krotność.
 6. To narzędzie zawsze działa w trybie kontynuacji: opcjonalnie można kontynuować wstawianie węzłów i / lub zwiększanie krotności.
 7. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.