Szkicownik: Zwiększ krotność węzłów krzywej złożonej

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher BSplineIncreaseKnotMultiplicity and the translation is 100% complete.

Sketcher BSplineIncreaseKnotMultiplicity.svg Szkicownik: Zmniejsz krotność węzła krzywej złożonej

Lokalizacja w menu
Szkic → Narzędzia szkicownika krzywej złożonej → Zmniejsz krotność węzła krzywej złożonej
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Pokaż / ukryj wyświetlanie węzłów krzywej złożonej, Zmniejsz krotność węzła krzywej złożonej

Opis

Zmniejsza stopień (kolejność) krzywej złożonej (zobacz stronę Krzywe złożone aby uzyskać więcej informacji).

Krzywe złożone są w zasadzie kombinacją Krzywych Béziera (ładnie wyjaśnione w filmie From Bézier curves to B-spline curves oraz Properties of B-spline curves). Punkty, w których połączone są dwie części Béziera, nazywane są węzłami. Węzeł na krzywej o stopniu d i krotności m oznacza, że krzywa na lewo i na prawo od węzła ma co najmniej równą pochodną rzędu n (zwaną Cn ciągłą), podczas gdy .
Oto krzywa sześcienna (), której węzły mają krotność 1. Mnogość jest wskazywana przez liczbę w nawiasie. Wskazanie można zmienić za pomocą przycisku na pasku narzędzi Sketcher BSplineKnotMultiplicity.svg Zwiększ krotność węzłów krzywej złożonej:

Sketcher KnotMultiplicity multiplicity1.png

Krzywa złożona gdzie oba węzły mają mnogość 1.

Krotność 3 zmieni tą krzywą tak, że nawet pochodne pierwszego rzędu nie będą równe (C0 ciągłości). Oto ta sama krzywa, w której krotność węzła lewego została zwiększona do 3:

Sketcher KnotMultiplicity multiplicity3.png

Krzywa złożona z góry z krotnością węzłów 3. Punkt kontrolny został przesunięty, aby pokazać, że węzeł ma ciągłość „C”0.

Konsekwencją większej krotności jest to, że za cenę utraty ciągłości zyskujemy lokalną kontrolę. Oznacza to, że zmiana jednego punktu kontrolnego wpływa na krzywą tylko lokalnie do tego zmienionego punktu. Widać to na tym przykładzie, gdzie wzięto krzywą z pierwszego obrazka powyżej i przesunięto w górę jej drugi punkt kontrolny z prawej strony:

Sketcher KnotMultiplicity locality.png

Efekt lokalności ze względu na różną krotność.

Można zauważyć, że krzywa z krotnością węzła 1 jest całkowicie zmieniona, natomiast krzywa z krotnością 2 zachowała swoją formę po swojej lewej stronie.

Użycie

  1. Wybierz węzeł krzywej złożonej, albo:
    • Naciśnij przycisk Sketcher BSplineIncreaseKnotMultiplicity.svg Zwiększ krotność węzłów krzywej złożonej
    • Użyj menu Szkic → Narzędzia szkicownika krzywej złożonej → Sketcher BSplineIncreaseKnotMultiplicity.svg Zwiększ krotność węzłów krzywej złożonej.