Metody wyboru

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Selection methods and the translation is 100% complete.

Informacje ogólne

Metody wyboru w programie FreeCAD pozwalają na wybieranie obiektów w interfejsie FreeCAD: są to Widok 3D, Widok drzewa, Widok wyboru i inne okna dialogowe. Niektóre metody wyboru są specyficzne dla konkretnego środowiska pracy i są udokumentowane we dokumentacji tego środowiska.

Widok 3D

W oknie Widoku 3D istnieją różne sposoby wybierania obiektów.

Zwykłe zaznaczenie

Prosty wybór za pomocą myszy (domyślnie kliknięcie lewym przyciskiem myszy) i wybór wstępny (najechanie kursorem) zostały opisane na stronie Profil nawigacji myszką.

Wielokrotne kliknięcia

Pierwsze kliknięcie wybiera element podrzędny (wierzchołek, krawędź lub ścianę) obiektu znajdującego się pod kursorem myszki. Drugie kliknięcie zaznacza cały obiekt.

Trzecie kliknięcie rozszerza wybór na obiekt kontenera (Zawartość, Część i innych). Kolejne kliknięcia rozszerzają zaznaczenie w górę łańcucha kontenerów.

Polecenia wyboru

Widok zaznaczenia

Widok wyboru pokazuje nazwy wybranych obiektów, w tym ich pełne nazwy w obrębie obiektu, na przykład Unnamed#Body.Box001.Face17.

Pozwala również na wykonywanie niektórych akcji, takich jak dopasowanie widoku do zaznaczenia, i wysyłanie obiektu do konsoli Python.

Eksport obiektu

To powinno znajdować się na stronie Widok wyboru.

Wybierz dowolny złożony obiekt, na przykład Zawartość środowiska Projekt Części lub Część środowiska Część, a następnie w widoku wyboru wybierz ponownie obiekt i naciśnij Ctrl + C na klawiaturze, aby otworzyć okno dialogowe Wybór obiektu. Umożliwia to skopiowanie wybranego obiektu wraz ze wszystkimi lub tylko niektórymi obiektami zależnymi od tego obiektu. Na przykład dla obiektu Część możliwe obiekty do wybrania obejmują samą części, ale także jej Odniesienie położenia, jej trzy osie bazowe (XYZ) i jej trzy płaszczyzny bazowe (XY, YZ, XZ).

Po naciśnięciu przycisku OK wybrane obiekty są kopiowane do pamięci, a następnie mogą zostać wklejone do dokumentu w celu powielenia tylko tych obiektów.

Okno dialogowe wyboru obiektu uruchamiane z Widok wyboru.

Widok drzewa

W oknie Widoku drzewa elementy można zaznaczać lub odznaczać pojedynczo, przytrzymując klawisz Ctrl i klikając myszką.

Zakres elementów można wybrać, klikając pierwszy element, przytrzymując Shift i klikając ostatni element.

Wybranie pojedynczego elementu spowoduje również wyświetlenie jego właściwości w Edytorze właściwości.

Podwójne kliknięcie spowoduje otwarcie powiązanego okna panelu zadań zawierającego akcje. Pamiętaj, aby zamknąć ten panel zadań przed wykonaniem innego polecenia lub przejściem do innego środowiska pracy.

Więcej metod jest dostępnych po otwarciu menu kontekstowego (prawym przyciskiem myszy), w zależności od wybranego obiektu lub aktywnego środowiska pracy. Zobacz informacje na stronie Widok drzewa.

Tworzenie skryptów

Wybieranie obiektów jest z natury zadaniem graficznym i dlatego jest dostępne tylko wtedy, gdy załadowany jest graficzny interfejs użytkownika.

Metody te mogą być używane w makrodefinicjach lub z konsoli Python:

import FreeCADGui as Gui

Gui.Selection.addSelection
Gui.Selection.addSelectionGate
Gui.Selection.Filter

Metoda addSelectionGate zapobiega wybieraniu przez użytkownika obiektów nieokreślonych w ciągu wyboru. Symbol pojawia się, gdy wskaźnik znajduje się nad elementem spoza określonej grupy.

Gui.Selection.addSelectionGate("SELECT Part::Feature SUBELEMENT Edge")

#### or
Gui.Selection.addSelectionGate("SELECT Part::Feature SUBELEMENT Face")

#### or
Gui.Selection.addSelectionGate("SELECT Part::Feature SUBELEMENT Vertex")

Aby usunąć SelectionGate():

Gui.Selection.removeSelectionGate()

Zobacz strony Dokumentacja dla źródeł i Pomoc dla środowiska Python, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych narzędzi.