Środowisko pracy Robot

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Robot Workbench and the translation is 100% complete.
Środowisko pracy FreeCAD Robot nie jest utrzymywane. Jeśli masz doświadczenie w tym temacie i jesteś zainteresowany jego utrzymaniem, poinformuj o swoich zamiarach w sekcji dla deweloperów na forum FreeCAD.

Powodem, dla którego ten warsztat jest nadal w głównym kodzie źródłowym jest to, że jest on zaprogramowany w C++. Jeśli mógłby być zaprogramowany w Pythonie, to można by utworzyć zewnętrzne środowisko i mógłby być przeniesiony do osobnego repozytorium.

Wprowadzenie

Ikonka Środowiska pracy Robot

Środowisko pracy Robot jest narzędziem do symulacji standardowego 6-osiowego robota przemysłowego, na przykład Kuka.

Możesz wykonywać następujące zadania:

  • Ustawić środowisko symulacyjne z robotem i elementami roboczymi.
  • Stworzyć i wypełnić trajektorie ruchu.
  • Rozłożyć cechy elementów CAD na trajektorię.
  • Symulować ruch robota i osiąganie odległości.
  • Wyeksportować trajektorię do pliku programu robota.

Na wstępie wypróbuj Samouczek robota, i zobacz interfejs programowania w pliku RobotExample.py.

Narzędzia

Tutaj znajdują się główne polecenia, których można użyć do stworzenia konfiguracji dla robota.

Roboty

Narzędzia do tworzenia i zarządzania robotami 6-osiowymi.

Tor ruchu

Narzędzia do tworzenia i manipulowania trajektoriami. Istnieją dwa podstawowe rodzaje, parametryczne i nie parametryczne.

Trajektorie nie parametryczne

Trajektorie parametryczne

Tworzenie skryptów

Aby uzyskać opis funkcji używanych do modelowania przemieszczeń robota, zobacz Przykład API dla robota.

Poradniki