6-ti osový robot

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Robot 6-Axis and the translation is 76% complete.
Outdated translations are marked like this.
Tutorial
Topic
Robot Workbench
Level
Intermediate
Time to complete
Unknown
Authors
FreeCAD version
Example files
See also
None

Overview

Tento článek je o zavedení standardů 6-ti osového průmyslového robota pro simulaci ve FreeCADu.

Popis vychází ze systému Denavit-Hartenberg Parameter, podobně jak popisuje John J. Craigs v knize "Introduction to Robotics".

Příklad Kuka

Kuka KR-16

Kinematika

3D aplikace
Segment Parameter Popis
Základní konfigurace

°

Segment 1

°

°

Segment 2

°

Segment 3

°

Segment 4

°

Segment 5

°

Segment 6

Řídí se následující tabulkou:

Kinematická tabulka

1 q1 675 mm 260 mm -90°
2 q2 - 90° 0 mm 680 mm
3 q3 0 mm 0 mm 90°
4 q4 -670 mm 0 mm -90°
5 q5 0 mm 0 mm 90°
6 q6 -158 mm 0 mm 180°

Protože roboty Kuka nemají všechny osy do 0 v nakreslené L-pozici, musíme změnit osy 2 a 3 o 90°.


Kinematická tabulka

1 q1 675 mm 260 mm -90°
2 q2 0 mm 680 mm
3 q3 - 90° 0 mm 0 mm 90°
4 q4 -670 mm 0 mm -90°
5 q5 0 mm 0 mm 90°
6 q6 -158 mm 0 mm 180°

V popisu robota jsou navíc i informace o ose:

Výsledkem je kompletní tabulka:

Kinematická tabulka

Axis Speed
1 0 675 260 -90 -185 185 156
2 0 0 680 0 -155 35 156
3 - 90 0 0 90 -130 154 156
4 0 -670 0 -90 -350 350 330
5 0 0 0 90 -130 130 330
6 0 -158 0 180 -350 350 615

Vizuální reprezentace

FreeCAD může generovat neupravený vizuální výstup kinematické taulky. Ale pokud se chcete dostat blíž k realitě, můžete pro simulaci použít VRML soubor s tvary robota. Např. dodávané Kuka soubory pro jejich model. Při vytváření specifického robota ve FreeCADu je natahován soubor VRML. Pokud je FreeCADu umožněno posunovat osy, musí být upraven VRML soubor a vloženy speciální transformační uzly, které FreeCAD může nalézt a manipulovat s nimi.

Ještě jednou ukážeme příklad Kuka KR 16. Začínáme od řádku 1:

#VRML V2.0 utf8
#
# This VRML97 file was exported using eM-Workplace
# (c) Tecnomatix Technologies GmbH & Co. KG
#   Heisenberg-Bogen 1
#   D-85609 Aschheim-Dornach
#   GERMANY
#
#Background
#{
#  skyColor  [0.752941 0.752941 0.752941]
#}
Transform
{
  #rotation 1 0 0 -1.5707963
  #scale .001 .001 .001
  children
  [
      DEF AOBJ_0001_000_TRAFO Transform
      {
       children
       [
...

Vidíte, že tento soubor je dodáván se simulačním software robota zvaným Tecnomatix. Odstraňte poznámku a vložte tam URL, ze které jste tento soubor získali, protože Tecnomatix nemá žádný copyright na obsah souboru. Je to pouze konvertor! Nejdřív odstraňte uzel Background. Potom odstraňte uzly rotation a scale abyste dostali model v mm a kolmou Z.

A teď na konci:

 ] }
 ] }
 ] }
 ]
}
#ROUTE SENS_04_OBJ.rotation_changed TO AXIS_04_OBJ.rotation
#ROUTE SENS_27_OBJ.rotation_changed TO AXIS_27_OBJ.rotation
#ROUTE SENS_32_OBJ.rotation_changed TO AXIS_32_OBJ.rotation
#ROUTE SENS_44_OBJ.rotation_changed TO AXIS_44_OBJ.rotation
#ROUTE SENS_46_OBJ.rotation_changed TO AXIS_46_OBJ.rotation
#ROUTE SENS_49_OBJ.rotation_changed TO AXIS_49_OBJ.rotation
#DEF AnySIMTimer TimeSensor
#{
#  cycleInterval 1.000000
#  loop     TRUE
#}

Odkomentujte TimeSensor a 6 routes. Těch 6 řádků určuje kde jsou aktuální osy robota! Nejdříve se podívejte po "AXIS_04_OBJ" což Vás přivede na následující místo:

...
  Transform { rotation 1 0 0 1.570796 children [
    DEF SENS_04_OBJ-0001 CylinderSensor
    {
      diskAngle 1.570796
      minAngle -3.228859
      maxAngle 3.228859
      offset  0.000000
    }
   DEF FREECAD_AXIS1 Transform { rotation 0 1 0 0 children [
   DEF AXIS_04_OBJ-0001 Transform
   {
    children
    [
    Transform { rotation 1 0 0 -1.570796 children [
      DEF AOBJ_0001_003_TRAFO Transform
      {
       rotation 1.000000 0.000000 0.000000 3.141593
       translation -600.000000 500.000000 300.000000
       children
       [
...

Přesně nad definici tohoto uzlu musíte vložit řádek "DEF FREECAD_AXIS1 Transform { rotation 0 1 0 0 children [" což je odkaz pro FreeCAD aby se přesunul na osy.

A teď to samé pro FREECAD_AXIS2,FREECAD_AXIS3,FREECAD_AXIS4,FREECAD_AXIS5 a FREECAD_AXIS6. Nezapomeňte na uzavírací závorky na konci souboru a pak jste hotovi!

Při konkretizaci robota můžete natáhnout VRML:

App.activeDocument().addObject("Robot::RobotObject","Robot")
App.activeDocument().Robot.RobotVrmlFile = "C:/_Projekte/FreeCAD0.9_build/mod/Robot/Lib/Kuka/kr16.wrl"

což by mělo dát tento výsledek:

KR 210

Data sheet

Kinematická tabulka

Axis Speed
1 0 750 350 -90 -185 185 156
2 0 0 1250 0 -155 35 156
3 - 90 0 0 90 -130 154 156
4 0 -1100 0 -90 -350 350 330
5 0 0 0 90 -130 130 330
6 0 -230 0 180 -350 350 615


KR 500

Data sheet

Kinematická tabulka

Axis Speed
1 0 1045 500 -90 -185 185 156
2 0 0 1300 0 -155 35 156
3 - 90 0 0 90 -130 154 156
4 0 -1025 0 -90 -350 350 330
5 0 0 0 90 -130 130 330
6 0 -250 0 180 -350 350 615

Links