Informacje o wydaniu 0.21

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Release notes 0.21 and the translation is 100% complete.

FreeCAD 0.21 został wydany 2 sierpnia 2023, pobranie będzie możliwe ze strony Download. Ta strona jest podsumowaniem najciekawszych zmian i funkcji.

Starsze uwagi na temat wydania FreeCAD można znaleźć na stronie Lista funkcji.

Informacje ogólne

 • Domyślny schemat nazewnictwa plików kopii zapasowych to teraz FCBak. Starszy format (FCStd#) jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji. Użytkownicy z włączonym starym schematem będą ostrzegani podczas uruchamiania. Pull request #9668.

Interfejs użytkownika

Zaktualizowano Kostka nawigacyjna. Sześcian nie jest już wyświetlany w perspektywie, jeśli Widok 3D jest w trybie widoku prostokątnego. Narożne ściany stały się sześciokątne i większe, aby łatwiej było je kliknąć. Wokół przycisków dodano ramki. Poprawiono domyślny wybór i rozmiar czcionki. Menu minikostki zawiera teraz pole wyboru do przełączania ruchomości kostki. Dodano kilka nowych parametrów, zobacz stronę Kostka nawigacyjna, aby uzyskać więcej informacji.


Pull request #7876, Pull request #8266, Pull request #8646 i Pull request #9356.


Trwały przekrój przecinających się obiektów.
Kliknij w obraz, aby zobaczyć animację.
Narzędzie Wycinek z przekroju umożliwia teraz wycięcie przecinających się obiektów. Jest to przydatne w przypadku złożeń, w których czasami nie można uniknąć przecięć stykających się obiektów ze względu na problemy numeryczne.
Pull request #8252.
Styl wyświetlania wyników pomiarów utworzonych przy użyciu środowiska Część lub Projekt Części może być teraz zmieniony w preferencjach.

Pull request #7148

Pole wyboru środowiska pracy może być teraz opcjonalnie umieszczone na pasku menu zamiast w obszarze paska narzędzi.

Pull request #7679


Kolejne ulepszenia interfejsu użytkownika

przeniesiono do nowego paska narzędzi Edycji. Przyciski Kopiuj, Wklej i Wytnij zostały przeniesione do nowego paska narzędzi Schowka. Przycisk Co to jest został przeniesiony do nowego paska narzędzi Pomoc. Pull request #7620.

 • Dodano polecenia Zachowaj widok i Odtwórz widok dla tymczasowego widoku roboczego. Pull request #7525
 • Zmiany wartości za pomocą kółka myszy w "polach wejściowych" (typ widżetu używany do wprowadzania wartości w panelach zadań, na przykład przez Linia środowiska Rysunek Roboczy) są wyłączone, jeśli widżet nie jest aktywny i przełącznik ComboBoxWheelEventFilter jest włączony. Dzięki temu unikniemy niechcianych zmian wartości podczas przewijania, co już miało miejsce w przypadku pól typu spinner i combo. Pull request #7561
 • Możliwe jest teraz ustawienie domyślnej przezroczystości dla nowych obiektów środowiska Część lub Projekt Części w preferencjach. Pull request #7103
 • Pojawił się nowy styl orbitalny Free Turntable. Można go włączyć w ustawianiach lub naciskając przycisk Paska statusu, a następnie korzystając z menu Ustawienia → Technika orbitalna. Pull Request #8048
 • Panel zadań Wygląd zewnętrzny ma teraz także przycisk do ustawiania właściwości Kolor punktu. Pull request #7708
 • Dodano przycisk do przełączania kolorów gradientu tła okna widoku 3D w Ustawieniach. Pull request #7155
 • Wszystkie ustawienia przezroczystości używają teraz jednolitego kroku przycisku typu spin o wartości 5%: Jedno kliknięcie przycisku w oknie dialogowym lub Edytorze właściwości zmienia przezroczystość o 5%. Trzymaj przycisk wciśnięty, aby zmienić wartość o kilka kroków 5% jednocześnie. Pull request #7723
 • Okno wyjściowe zostało przemianowane na widok raportu dla ujednolicenia z UI. Pull Request #7739
 • Usunięto środowisko pracy Obraz. Do wstawienia płaszczyzny obrazu można teraz użyć polecenia Import. Podwójne kliknięcie Płaszczyzny Obrazu zmienia jej orientację i skalę. Nowe polecenie Otwórz widok obrazu zastępuje polecenie Otwórz obraz. Pull Request #8955
 • Przestarzałe środowisko Raytracing zostało usunięte. Zamiast tego należy użyć zewnętrznego Render. Pull Request #9420

System podstawowy i API

Rdzeń programu

API

Nowe skrypty Python

 • ShapeFix_EdgeConnectPy Skaluje listy węzłów U i V, aby dopasować je do podanych granic. commit 4d4adb93
 • ShapeFix_EdgePy Skaluje listę węzłów, aby dopasować ją do podanych granic. commit 4089cbfb
 • ShapeFix_FaceConnectPy: Klasa podstawowa dla operacji naprawczych. commit a0eb2e9d
 • ShapeFix_FacePy: Naprawa nieprawidłowych krawędzi. commit b6cd635c
 • ShapeFix_FixSmallFacePy: Odbudowuje połączenia między powierzchniami w powłoce. commit 4c2946c8
 • ShapeFix_FixSmallSolidPy: Klasa umożliwiająca wykonywanie operacji na powierzchniach. commit b70d8d37
  ShapeFix_FixSmallFacePy: Klasa umożliwiająca przeprowadzenie operacji naprawczych na powierzchniach. commit 4c2946c8
 • ShapeFix_FixSmallSolidPy: Naprawa brył o niewielkich rozmiarach. commit b70d8d37
 • ShapeFix_FreeBoundsPy: Przeznaczone do wyprowadzania swobodnych granic kształtu. commit 1ee1aee1
 • ShapeFix_RootPy: Klasa podstawowa dla operacji naprawczych. commit f3e941a3
 • ShapeFix_ShapePy: Klasa do przeprowadzania operacji naprawczych na kształtach. commit 87db9dcc
 • ShapeFix_ShapeTolerancePy: Modyfikuje tolerancje kształtów podrzędnych (wierzchołków, krawędzi, ścian). commit 125d5b63
 • ShapeFix_ShellPy: Klasa podstawowa dla operacji naprawczych. commit f3e941a3
 • ShapeFix_SolidPy: Klasa podstawowa dla operacji naprawczych. commit 8d568793
 • ShapeFix_SplitCommonVertexPy: Klasa do przeprowadzania operacji naprawczych na kształtach. commit 4b44c54c
 • ShapeFix_SplitToolPy: Narzędzie do rozszczepiania i cięcia krawędzi. commit bbecc3f2
 • ShapeFix_WireframePy: Przedstawia metody naprawiania szkieletu kształtu. commit 6843a461
 • ShapeFix_WirePy: Klasa do przeprowadzania operacji naprawczych na poliliniach. commit 94f6279a
 • ShapeFix_WireVertexPy: Naprawia rozłączone krawędzie w linii łamanej. commit 8c6ffc99

Usunięte skrypty API

Menadżer dodatków

 • Dodano podstawowe zarządzanie pakietami Pythona w celu aktualizacji i usuwania automatycznie instalowanych zależności.
 • Dodano "tryb deweloperski", aby pomóc w tworzeniu pliku metadanych wymaganego w każdym dodatku.

Środowisko pracy Architektura

Kolejne ulepszenia środowiska Architektura

 • Poprawiono działanie narzędzia Odwróć pozycję zawiasów. Dla wszystkich prostokątnych polilinii przeciwległa krawędź jest teraz poprawnie wykrywana. Pull request #8199
 • Teren może być teraz również bryłą. Pull request #8409
 • Teren nie pokazuje już fantomowej reprezentacji obiektów w swojej grupie. Pull request #8409

Środowisko pracy Rysunek Roboczy

Kolejne ulepszenia środowiska Rysunek Roboczy

Środowisko pracy MES


Izokontury przedstawiające składową Y bezwzględnego strumienia magnetycznego w przewodzie miedzianym i wokół niego, przez który przepływa prąd elektryczny o częstotliwości 100 kHz.

Więcej informacji o tym modelu, zobacz sekcję 14 poradnika Elmer.

Dostępny jest nowy filtr Konturów, który umożliwia rysowanie izolinii lub izokonturów. Izokontury to połączone węzły siatki, które mają tę samą wartość zmiennej wynikowej. Typowym przykładem są linie pola elektrycznego.

Pull request #8462


Wynik symulacji (podgrzewania przepływającej wody), w której widocznych jest osiem obszarów siatki (jeden na każdy użyty rdzeń CPU).
Możliwe jest teraz uruchomienie solvera Elmer przy użyciu wielu rdzeni procesora. Więcej informacji o zastrzeżeniach można znaleźć w tym wątku na forum.

Pull request #7159


Wynik symulacji urojonej części gęstości prądu w

tyglu, który był ogrzewany elektrycznie przez otaczającą go cewkę. Model ten jest dostępny poprzez stronę Przykłady dla środowiska MES.
Więcej informacji o tym modelu można znaleźć w sekcji 16 poradnika Elmer.

Dodano narzędzie Równanie magnetodynamiki 2D. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie symulacji elektromagnetycznych w 2D. Pull request #8355

Wynik symulacji urojonej części gęstości strumienia magnetycznego w przewodzie miedzianym i wokół niego, przez który przepływa prąd elektryczny o częstotliwości 100 kHz./br>Model ten jest dostępny poprzez stronę Przykłady środowiska dla pracy MES.
Więcej informacji na temat tego modelu można znaleźć w sekcji 14 poradnika Elmer.
Dodano narzędzie równanie magnetodynamiczne. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzenie symulacji elektromagnetycznych.

Pull request #8380


W wyniku symulacji żelazny drut o kształcie litery U został zdeformowany
poprzez ściśnięcie jego końców.
Więcej informacji na temat tego modelu można znaleźć w sekcji 8 Poradnika Elmer.
Dodano narzędzie Równanie deformacji. Dzięki niemu można wykonywać analizy nieliniowej sprężystości (deformacji).

Pull request #8981

Dalsze ulepszenia MES

  Uwaga: Jest to zmiana przełomowa. Analizy z istniejącymi wiązaniami prędkości przepływu i początkowej prędkości przepływu nie będą już działać. Musisz utworzyć nowe wiązania prędkości przepływu w analizie, aby istniejące analizy działały.
  Uwaga: do wersji FreeCAD 0.20.3 wyniki solwera przepływowego były błędne (gęstość płynu i lepkość były o czynnik 1000 za wysokie). Dlatego konieczne odtworzenie ograniczenia prędkości zapewnia, że wyniki będą poprawne.

Środowisko pracy Siatka

Środowisko pracy Część

Narzędzie Punkty z siatki zostało rozszerzone, aby akceptować dowolny obiekt geometryczny jako dane wejściowe. Pull request #8730.

Środowisko pracy Projekt Części


Otwór z pogłębieniem stożkowym.
Okno dialogowe Otwór obsługuje typ łba śruby stożkowej.

Pull request #7562

Ulepszono interfejs użytkownika w oknach dialogowych wielu zadań środowiska pracy Projekt Części do wybierania geometrii, który nie wymaga już używania oddzielnych przycisków do dodawania lub usuwania geometrii do wyboru. Pull request #8990

Kolejne ulepszenia środowiska Projekt Części

Środowisko pracy Path

 • Integracja Camotics. Jeśli zainstalowana jest aplikacja Camotics (wersja 1.2.2 lub nowsza), do paska narzędzi Path zostanie dodana nowa ikona. Wybierz zadanie Path i naciśnij przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Camotics. Następnie przeciągnij suwak, aby wygenerować symulowaną bryłę w dowolnym punkcie zadania. Można również uruchomić pełną aplikację Camotics, aby uruchomić animowaną symulację. Powoduje to uzyskanie cichego post-processingu zadania i utworzenie pliku projektu camotics. Pull request #6637
 • Dodatkowe łańcuchy zastępcze do automatycznego nazywania wyjść. Jeśli dane wyjściowe są dzielone na wiele plików, nazwy plików mogą automatycznie zastępować etykietę kontrolera narzędzi, Work Coordinate Systems (WCS) lub etykietę operacji. Jest to dodatek do innych istniejących ciągów zastępczych, takich jak data, nazwa zadania itp.
 • Zaimplementowana opcja łamania wiórów dla cykli wiercenia w stylu dziobania. Łamanie wiórów emituje cykl G73, który powoduje, że kontroler wykonuje bardzo mały ruch wycofania, aby złamać wiór bez pełnego wycofania wiertła z otworu. G73 jest obsługiwany natywnie przez środowisko LinuxCNC. Inne postprocesory będą musiały interpretować G73 i emitować odpowiednie kody kontroli lub dekomponować retrakcję na ruchy G1/G0. Wsparcie postprocesora dla dekompozycji G73 zostało dodane do „refaktoryzowanych” postprocesorów. Pull request #7469

Środowisko pracy Szkicownik


Przeciąganie węzłów krzywej złożonej.
Kliknij na obrazek, aby zobaczyć animację.
Węzły krzywej złożonej mogą być teraz przeciągane i związane jak każdy inny punkt szkicu.

Pull request #7484


Przeciąganie krzywej złożonej.
Kliknij na obrazek, jeśli animacja się nie uruchomi.
Operacja przeciągania krzywej złożonej przesuwa teraz tylko część między węzłami.

Pull request #7110


Kliknij na obrazek, aby zobaczyć animację.

Dodano narzędzie Połącz krzywe. Może ono łączyć dwie krzywe w jedną krzywą złożoną.

Pull request #6507


Kliknij na obrazek, aby zobaczyć animację.
Szkice mogą być teraz płynnie edytowane z przodu lub z tyłu. Podczas pracy od tyłu, wierzchołki (oraz wszystkie geometrie i ograniczenia) są jednakowo wybieralne, a widok przekroju jest przełączany automatycznie. Pull request #7417
Siatka szkicownika została przerobiona. Dodano narzędzie Siatka. Dodano opcję automatycznego przeskalowania siatki.

Pull request #8473

Widżet szkicownika Wiązania został przerobiony w celu uproszczenia interfejsu użytkownika.

Pull request #7566


Kliknij na obrazek, aby zobaczyć animację.

Widżet Element został przerobiony w celu uproszczenia interfejsu użytkownika i umożliwienia prostszego wyboru różnych części każdej geometrii: Krawędź, punkt początkowy, punkt końcowy i punkt środkowy. Pull request #7567
384px Wprowadzono funkcję automatycznej zmiany rozmiaru siatki w zależności od stopnia powiększenia oraz inne usprawnienia.

Pull request #8473

Wprowadzono podstawową funkcjonalność warstw wizualnych, na razie obsługiwane są tylko 3 zakodowane na stałe warstwy. Spodziewajcie się dalszych ulepszeń w przyszłości.

Ten PR usuwa również widżet "Edytuj kontrolki" z panelu zadań, ponieważ cała jego zawartość została przeniesiona w inne miejsca lub usunięta. Opcje kolejności renderowania zostały przeniesione na pasek narzędzi edycji Szkicownika. Pull request #8716 oraz Pull request #9590

Wprowadzono wiązanie odległości między okręgami.

Pull request #8896

Wprowadzono wiązanie odległości dla krąg do linii.

Pull request #9044


Kliknij na obrazek, aby obejrzeć animację.
Dodano menedżera przyciągania, przyciąganie pod kątem i przyciąganie w punkcie środkowym.

Pull request #8387

Wiązanie zbieżności może teraz działać jako wiązanie koncentryczne przy wyborze 2 lub więcej okręgów, łuków, elips lub łuków elips.

Pull request #7703

Dodano narzędzie Krzywa złożona przez węzły.

Pull request #8530

Dodano narzędzie Okresowa krzywa złożona przez węzły.
Pull request #8530

Kolejne ulepszenia środowiska Szkicownik

Środowisko pracy Powierzchnia 3D

Dodano narzędzie Krzywa łącząca.

Pull request #7339

Środowisko pracy Rysunek Techniczny

Dodano nowe narzędzie Symbol wykończenia powierzchni pozwalające na tworzenie symboli wykończenia powierzchni opisujących chropowatość, ułożenie i falistość, ale także oznaczających rodzaj obróbki powierzchni. Obsługuje ono zarówno style ISO jak i ASME. Jak pokazano na obrazku, istniejące narzędzie Linia odniesienia może być użyte do prawidłowego odniesienia zorientowanych symboli do krawędzi obiektu.

Pull request #7227

Dodano narzędzie Przekrój złozony umożliwiające tworzenie półprzekrojów oraz ich przesuwania i wyrównywania.

Pull request #7658

Dodano narzędzie Dodaj pasowanie otworu lub wału.

Pull request #8455

Dodano narzędzie Wymiar długości w aksonometrii.

Pull request #8359

Kolejne ulepszenia środowiska Rysunek Techniczny

replaceCenterLine, replaceCosmeticEdge, replaceCosmeticVertex oraz replaceGeomFormat.

 • Wymiary 3D mogą być teraz tworzone w taki sam sposób jak wymiary 2D, (oprócz tego, że geometria musi być wybrana w widoku 3D i wartość właściwości "Typ pomiaru" musi być przełączona na Prawda). Eliminuje to konieczność ręcznego łączenia ich z geometrią 3D. Napraw wymiar. Pull request #8141
 • Dodano narzędzie Napraw wymiar. Pull request #8141
 • Dodano funkcję usuwania nakładających się krawędzi zwracanych przez algorytm usuwania ukrytych linii, w tym nowe ustawienie (w preferencjach zaawansowanych) liczby przebiegów tej funkcji. Pull request #9280

Kompilacja

Od tego wydania FreeCAD może być kompilowany tylko przy użyciu środowiska Qt 5.x i Python 3.x. Najniższa wspierana wersja Qt to 5.12, najniższa wspierana wersja środowiska Python to 3.8.

Aby skompilować program FreeCAD, zapoznaj się z instrukcjami dla systemów: Linux, MacOS oraz Windows.

Obsługiwane systemy operacyjne:

 • Linux Ubuntu Focal Fossa (20.04) i nowsze,
 • MacOS: wersja minimalna 10.12 Sierra lub nowszy,
 • Windows 7, 8, 10 i 11

Znane ograniczenia

Windows 32bit

Już od wersji 0.19 FreeCAD oficjalnie nie obsługuje 32-bitowych systemów Windows. Może działać na nich, ale nie zapewniamy wsparcia dla tych systemów.

Pulpit zdalny w systemie Windows

W zależności od możliwości graficznych OpenGL komputera, może się zdarzyć, że podczas uruchamiania programu FreeCAD za pośrednictwem pulpitu zdalnego wystąpi awaria. Aby to naprawić, zaktualizuj sterownik OpenGL. Jeśli to nie pomoże:

 • Pobierz bibliotekę OpenGL dla 64-bitowego systemu Windows i rozpakuj ją.
 • Zmień nazwę pliku DLL na opengl32sw.dll i skopiuj go do podfolderu bin w folderze instalacyjnym FreeCADa (nadpisz tam istniejącą bibliotekę DLL).

MacOS: Środowisko pracy Start pokazuje pustą stronę

Jeśli środowisko pracy Start pokazuje tylko pustą stronę, musisz włączyć opcję Użyj programowego OpenGL w menu FreeCAD-0.21 →Edycja→ Preferencje ... → Wyświetlanie.

Pozostałe zasoby