Konsola Phyton

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Python console and the translation is 100% complete.
(styczeń 2020) FreeCAD został pierwotnie zaprojektowany do współpracy z Pythonem 2. Ponieważ Python 2 osiągnął koniec życia w 2020 roku, dalszy rozwój FreeCAD będzie się odbywał wyłącznie z Pythonem 3, a kompatybilność wsteczna nie będzie utrzymywana.

Wprowadzenie

Konsola Python jest panelem, który jest częścią interfejs użytkownika FreeCAD. Może być używany do sterowania procesami FreeCAD oraz tworzenia i modyfikowania obiektów i ich właściwości.

Można go uwidocznić/ukryć poprzez menu Widok → Panele → Konsola Python.

Konsola Pythona w FreeCAD obsługuje podstawowe kolorowanie składni, potrafi rozróżnić różne style i kolory, komentarze, łańcuchy, wartości liczbowe, wbudowane funkcje, wydrukowany tekst wyjściowy i separatory, takie jak nawiasy i przecinki. Te właściwości konsoli można skonfigurować w Edytor preferencji.

Konsola Pythona pokazująca komunikaty, gdy FreeCAD właśnie się uruchamia.

Tworzenie skryptów

Dla absolutnie początkujących, zobacz: Wprowadzenie do Pythona, oraz Samouczek tworzenia skryptów Python.

Zobacz również: Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD, oraz Obiekty skryptowe.

Konsola Pythona potrafi wykonać uzupełnienie podstawowego kodu. Gdy po obiekcie zostanie zapisana kropka, pokaże na przykład publiczne metody i atrybuty (zmienne) bieżącego obiektu (klasy), obj.

Konsola jest również w stanie wyświetlić łańcuch dokumentacji konkretnej funkcji, gdy zapisywany jest otwierający nawias, na przykład function(

Przykładowy kod Pythona, który generuje obiekty w oknie widoku 3D.

Skrypty inicjujące FreeCAD automatycznie ładują niektóre moduły i definiują niektóre aliasy. Dlatego też, są one dostępne w konsoli Pythona

App = FreeCAD
Gui = FreeCADGui

W związku z tym są one równe

App.newDocument()
FreeCAD.newDocument()

Note: Te wstępnie załadowane moduły i aliasy są dostępne tylko z konsoli Pythona wbudowanej w program FreeCAD. Jeśli używasz FreeCAD jako biblioteki w zewnętrznym programie, musisz pamiętać o załadowaniu modułów FreeCAD i FreeCADGui i zdefiniowaniu niezbędnych aliasów, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Działania

Kliknij prawym przyciskiem myszy na konsoli Pythona, aby wyświetlić kilka poleceń:

 • Copy: Przechowuje zaznaczony tekst w schowku do późniejszego wklejenia. Funkcja jest wyłączona, jeśli nic nie jest zaznaczone.
 • Copy command: Przechowuje wybrane polecenie w schowku do późniejszego wklejenia. Funkcja jest wyłączona, jeśli nic nie jest zaznaczone.


 • Historia kopiowania: Skopiuj całą historię poleceń Pythona wprowadzonych w tej sesji.
 • Zapisz historię jako: Zapisuje całą historię poleceń Pythona wprowadzonych w tej sesji do pliku tekstowego.
 • Wklej: Wklej uprzednio skopiowany tekst ze schowka do konsoli Pythona.
 • Zaznacz wszystko: Zaznacza cały tekst w konsoli Pythona.
 • Wyczyść konsolę: Usuwa wszystkie polecenia wprowadzone do konsoli Pythona. Jest to przydatne, gdy konsola Pythona jest pełna komunikatów i wcześniej wprowadzonych poleceń, które mogą rozpraszać podczas testowania nowej funkcji. Jest to tylko estetyczne, ponieważ polecenie to nie usuwa istniejących zmiennych ani nie usuwa zaimportowanych modułów w sesji.
 • Wstaw nazwę pliku: Otwiera okno dialogowe do wyszukiwania pliku w systemie, a następnie wstawia pełną ścieżkę do pliku. Jest to przydatne do testowania funkcji, które przetwarzają plik wejściowy, bez konieczności zapisywania całej nazwy w konsoli, co jest podatne na błędy. To polecenie nie uruchamia pliku i nie importuje go jako modułu Pythona, tylko zwraca pełną ścieżkę do tego pliku.
 • Zawijanie linii: zawijaj bardzo długie linie, które przekraczają poziomy wymiar konsoli Pythona.

Uwagi

 • Istnieje możliwość przewijania API w konsoli Pythona. Przykład:
  1. W konsoli wpisz: FreeCAD.
  2. Pojawi się okno dialogowe z opcjonalnymi klasami / funkcjami do wyboru,
  3. Przewiń listę, aby przeczytać opis każdej klasy / funkcji
  4. Wybierając funkcję i podążając za nią z . można powtórzyć kroki 2 i 3, aby zagłębić się w API.
 • Uzupełnianie tabulatorami / słowami jest obsługiwane za pomocą skrótu Ctrl + Spacja