Polish Translation

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Niniejszy informator dotyczący tłumaczeń na język polski, ma na celu doradzenie najlepszego wyboru terminów w naszym języku, w przypadku gdy mogą one prowadzić do nieporozumień, bądź do powstania rozbieżności itp. Celem opracowania jest podsumowanie zaleceń związanych z uzyskaniem zgodności omawianych zagadnień na forum i w powstającej zwartej grupie tłumaczy, lub de facto obowiązujących poprzez zastosowanie ich w praktyce.

Zalecane jest omówienie wątpliwości lub nowych propozycji na forum w języku polskim: w wątku zapytanie o wasze zdanie (FreeCAD Wiki + GUI + strona domowa), który jest odpowiednim miejscem do zasięgania opinii.
W marcu 2021 zaczęła powstawać grupa tłumaczy skupiająca się głównie przy pracy nad tłumaczeniem GUI programu FreeCAD. Dzięki naszej pracy polska ekipa jako pierwsza (z pośród 63 języków na który przekładany jest język programu) osiągnęła wynik 100% (marzec 2021) tłumaczeń i 41% (kwiecień 2021) tłumaczeń zatwierdzonych. To doskonały wynik, jednak wciąż pozostaje wiele pracy do wykonania nad uporządkowaniem i poprawą jakości wyświetlanych nazw opcji i komunikatów programu.
Częstą praktyką jest również dyskusja w zamkniętej grupie polskich tłumaczy. Komunikację umożliwia platforma Crowdin.


Zalecenia

Przykłady tłumaczeń

 • Workbench należy zawsze tłumaczyć jako "środowisko pracy".
PartDesign Workbenchśrodowisko pracy Projekt Części
PartDesign BodyProjekt Części: Zawartość
 • nazwy dla środowisk pracy:
Std Base → Narzędzia standardowe
Start Center → Start
Draft → Rysunek Roboczy
TechDraw → Rysunek Techniczny
Part → Część
Part Design → Projekt Części
Sketcher → Szkicownik

FEM → MES
FEM FrontISTR
Image → Obraz
Mesh → Siatka
Points → Punkty

Arch → Architektura
Exploded Assembly → Rozłożony Zespół
Assembly 4 → Złożenie 4
Assembly 3 → Złożenie 3
Path
Robot → Robot

Raytracing → Raytracing
LuxRender → LuxRender
OpenSCAD → OpenSCAD

Spreadsheet → Arkusz Kalkulacyjny
Surface → Powierzchnia 3D
Curves → Krzywe
CurvedShapes → Kształty zakrzywione
ElectroMagnetic → Elekromagnetyka
Pyrate

Inspection → Kontrola
Reverse Engineering → Inżynieria Wsteczna
Test Framework → Test
Web → Web

Fasteners → Elementy Złączne
Flamingo → Flamingo
FCGear
Reinforcement → Zbrojenie
SheetMetal → Arkusz Blachy
Wood Frame → Konstrukcje Drewniane

PCB → PCB
KicadStepUp


 • Nie używamy znaku apostrofu ' w zamian stosujemy cudzysłów ", część redaktorów stosuje te znaki zamiennie, stawiamy na jednorodność.
 • Niech pozostanie dobrą praktyką aby wyróżniać wtrącenia w nawiasach okrągłych kursywą. Poprawia to czytelność tekstu i dobrze wygląda. Również jest to zdecydowanym ułatwieniem dla czytelnika jeśli treść w nawiasach jest obfita.

Aby uzyskać ten efekt należy posłużyć się dwukrotnie znakiem ' przed nawiasem otwierającym ( i po nawiasie zamykającym ).

Tekst bez wyróżnienia wtrącenia
To jest przykładowa treść (bez wyróżnienia wtrącenia), dzięki której zobrazujemy przykład.
Tekst z wyróżnieniem wtrącenia
To jest przykładowa treść (z wyróżnieniem wtrącenia), dzięki której zobrazujemy przykład.
To jest przykładowa treść ''(z wyróżnieniem wtrącenia)'', dzięki której zobrazujemy przykład.

Tłumaczenie terminów technicznych

Tabela tłumaczeń terminów technicznych
tekst oryginalny tłumaczenie środowisko pracy
Body Zawartość Część, Projekt części
Origin Odniesienie położenia Część, Projekt części
Wire Polilinia Część, Projekt części
Face Ściana wszystkie
Surface Powierzchnia wszystkie
Shell Powłoka wszystkie
Feature Cecha wszystkie
Offset Odsunięcie wszystkie
Utilities Narzędzia wszystkie
Tools Przybory wszystkie
Plane Płaszczyzna wszystkie
Properties Właściwości wszystkie
Assembly Złożenie wszystkie
Constraint Wiązanie wszystkie
Primitive Bryła pierwotna wszystkie
Leader line Linia odniesienia wszystkie
Cylinder Walec wszystkie
Solid Bryła wszystkie
Constraint lock Wiązanie blokady odległości wszystkie
Constraint block Wiązanie zablokowania wszystkie
Bound box Ramka otaczająca wszystkie
Snapping Przyciąganie wszystkie
Modify Zmień wszystkie
Grid Siatka wszystkie
FEM MES FEM
Placement Umiejscowienie wszystkie
Create Utwórz wszystkie
Non-manifold nieróżnorodna Siatka
Cosmetics kosmetyczny Rysunek Techniczny
Projection Rzutowanie wszystkie
B-spline Krzywa złożona wszystkie
Wireframe Model krawędziowy wszystkie
Flat lines Cieniowany z krawędziami wszystkie

FreeCAD aktualna wersja

Podczas pracy z tłumaczeniami, czy to interfejsu, czy tez dokumentacji użytkownika, dobrze jest posługiwać się aktualna wersją samego programu. Mamy wtedy wgląd w zaawansowanie prac, i łatwo jest ocenić, co warto poprawić, a co jeszcze pozostało do wykonania. Dlatego najnowszą wersję oznaczoną jako rozwojową można pobierać z witryny domowej, lub bezpośrednio z witryny GitHub jako cotygodniowe wydania. Sam program (wersja na Linux OS) posiada też mechanizm sprawdzający aktualizację - na żądanie. Więc po kliknięciu w menu Edycja → Preferencje, w otwartym oknie wybieramy pozycje AppImage. Uzyskamy wtedy dostęp do przycisku Check for updates ;-) Problem w tym, że zmiany w tłumaczeniach interfejsu mogą zachodzić częściej, niż będą miały miejsce kolejne wydania.
Na taką ewentualność też jest rozwiązanie.
Każdy tłumacz posiadający swoje konto w platformie Crowdin i używający Linux OS, może łatwo aktualizować tłumaczenia interfejsu graficznego we własnym zakresie.

Wystarczy
 • pobrać pliki tłumaczeń z platformy Crowdin, oczywiście te które nas interesują,
 • w konsoli uruchomić poniższe polecenia:
ls -1 *.ts | sed 's/\.ts//' | xargs -i mv {}.ts {}_pl.ts
ls -1 *_pl.ts | sed 's/\.ts//' | xargs -i lrelease {}.ts -qm {}.qm
ls -1 *_pl.qm | xargs -i mv {} ~/.FreeCAD/translations/

lub wersja dla osób bardziej wymagających

ls -1 *.ts| sed 's/\.ts//' |xargs -i mv {}.ts {}_pl.ts && ls -1 *_pl.ts |sed 's/\.ts//' |xargs -i lrelease {}.ts -qm {}.qm && ls -1 *_pl.qm |xargs -i mv {} ~/.FreeCAD/translations/ && rm *pl.ts
w przypadku braku folderu o nazwie translations należy go najpierw utworzyć.
aby w systemie dostępne było polecenie lrelease musi być zainstalowany pakiet qttools5-dev-tools (Debian OS)
 • uruchomic program FreeCAD
Aktualizacja 2021-12-05

Każde wydanie po Version: 0.20.26306 (Git) AppImage ma zmienioną lokalizację dla katalogu plików tłumaczeń. Aby ją poznać w konsoli Python programu FreeCAD należy posłużyć się poleceniem:

App.getUserAppDataDir()
Aktualizacja 2022-04-17

Na pożytek międzynarodowej społeczności tłumaczy powstał uniwersalny skrypt basha do konwersji plików źródłowych. Przy okazji rozwiązuje kilka istniejących niedogodności. Jeśli uda się poznać mechanizm przechowywania zmiennych programu FreeCAD, skrypt będzie mógł pobierać docelową lokalizację plików z tłumaczeniami właśnie z tego miejsca. Będzie jeszcze uniwersalniej. Opis całej procedury został zawarty w języku angielskim w sekcji "Testing" repozytorium FreeCAD. Zamieszczam treść skryptu dla naszego zespołu:

#!/bin/bash
# A.D. 2022-04-17 - juniorjpdj (Jacek Pruciak Junior), kaktus (Jacek Pruciak)
#        QM konwerter plików dla tłumaczy interfejsu FreeCAD
# Ten skrypt został napisany dla międzynarodowej społeczności uwikłanej w pracę nad tłumaczeniem i ulepszaniem tłumaczeń interfejsu graficznego programu FreeCAD.
# W pierwszym wydaniu praca ta była wykonywana przez złożone polecenie z użyciem przetwarzania potokowego. Jednak, gdy więcej osób różnych narodowości zaczęło korzystać z tego rozwiązania, modyfikowanie polecenia mogło być kłopotliwe.
# Dlatego powstał ten wszechstronnie uniwersalny skrypt basha, który rozwiązuje kilka niedogodności, i jednocześnie rozpoznaje język plików źródłowych do konwersji.
echo
echo -e 'Pliki źródłowe do konwersji:'
LS_COLORS='*.ts=01;32' ls -1 -C --color=always *.ts

# określenie katalogu docelowego
od="$HOME/.local/share/FreeCAD/translations/"
echo #pusta linia
echo -e Katalog docelowy to: '\e[1;31m'"$od" '\e[0m\n'
mkdir -p "$od"

for f in *.ts ; do
  nf="$(sed 's/\.ts//' <<< "$f")"
  lang="$(grep language= "$f")"
  [[ $lang =~ language=.([a-z]*?). ]] && lang=${BASH_REMATCH[1]} || lang=''
  [[ -z "$lang" ]] && echo -e '\e[1;31m'Problem z wykryciem języka w pliku '\e[32m'"$f"'\e[31m', pomijam !'\e[0m\n' && continue
  nf="${nf^}_$lang.qm"
  lrelease "$f" -qm "$nf"
  echo -e Przenoszę plik '\e[1;32m'"$nf"'\e[0m' do katalogu docelowego ...'\n'
  mv "$nf" "$od"
  rm "$f"
done

Powodzenia !

Odnośniki pomocne tłumaczom

Dostęp do wybranych może wymagać odpowiednich uprawnień użytkownika.

Ekipa tłumaczy GUI FreeCAD

kwahoo od 2014 (Liczba edycji:2 080 stan na 2021-05-04)
PrzemoF od 2015 (Liczba edycji:115 stan na 2021-05-04)
mgr_wojtal (Krzysztof Wojtal) od 2020-09 (Liczba edycji:6 804 stan na 2021-05-04)
kaktus od 2020 (Liczba edycji:23 907 stan na 2021-05-04)
Jakub Świerk od 2021 (Liczba edycji:195 stan na 2021-05-04)
marcin86.design (Marcin Nowak) od 2021-02 (Liczba edycji:2 280 stan na 2022-04-30)
Kat_Kapusta (Kasia Kapusta) od 2020-04 (Liczba edycji:1 673 stan na 2022-04-30)

...

Ekipa tłumaczy Wiki FreeCAD

kaktus od 2019 (Liczba edycji:24 192 stan na 2021-05-04)
Mikej od 2019 (mój młodszy syn Jakub)
kwahoo od 2010 (Liczba edycji:500 stan na 2021-05-04)
Jakub Świerk od 2021 (Liczba edycji:... stan na 2022-04-30)

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję za dotychczasową współpracę kaktus
A.D 2021-05-04