Środowisko pracy Część

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Part Workbench and the translation is 100% complete.
Ikonka FreeCAD dla środowiska pracy Część

Wprowadzenie

Funkcje modelowania brył w FreeCAD są oparte na jądrze (OCCT) Technologia Open Cascade, profesjonalnym systemie CAD, który oferuje możliwość zaawansowanego tworzenia i manipulacji geometrii 3D.
Środowisko pracy Część jest warstwą umieszczoną nad bibliotekami OCCT, która daje użytkownikowi dostęp do geometrycznych brył pierwotnych i funkcji OCCT. Zasadniczo wszystkie funkcje rysowania 2D i 3D w każdym środowisku pracy ( Rysunek Roboczy, Szkicownik, Projekt Części, itd.), są oparte na tych funkcjach, które zostały zaprezentowane przez Środowisko pracy Part. Dlatego też środowisko pracy Część jest uważane za kluczowy komponent umiejętności modelowania programu FreeCAD.

Bardziej szczegółowa dyskusja na temat środowisk Część kontra Projekt części znajduje się tutaj: Część i Projekt części.

Obiekty stworzone przy użyciu środowiska pracy Część są stosunkowo proste. Są przeznaczone do używania z operacjami typu logicznego (łączenia i cięcia) w celu budowania bardziej złożonych kształtów. Ten wzorzec modelowania znany jest jako Stereometria konstrukcyjna (CSG) i była to tradycyjna metodologia stosowana we wczesnych systemach CAD. Z drugiej strony środowisko pracy Projekt Części zapewnia bardziej nowoczesny cykl roboczy służący konstruowaniu kształtów: wykorzystuje szkic zdefiniowany parametrycznie, który jest wytłaczany w celu utworzenia podstawowej bryły, która następnie jest modyfikowana przez przekształcenia parametryczne (edycja cech), aż do uzyskania ostatecznego obiektu.

Obiekty części są bardziej złożone niż obiekty siatkowe utworzone przy użyciu środowiska pracy Siatka, ponieważ pozwalają one na bardziej zaawansowane operacje, takie jak spójne operacje logiczne, historia modyfikacji i właściwości parametryczne.

Środowisko pracy Część jest podstawową warstwą, która udostępnia funkcje rysowania OCCT dla każdego środowiska pracy w programie FreeCAD.

Narzędzia

Narzędzia zostały umieszczone w menu głównym środowiska pracy Część.

Bryły pierwotne

Są to narzędzia do tworzenia obiektów o charakterze elementarnym.

 • Kula: rysuje sferę.

Tworzenie i modyfikowanie obiektów

Są to narzędzia do tworzenia i modyfikacji istniejących obiektów.

 • Obrót ...: tworzy bryłę obracając inny obiekt (nie będący bryłą) wokół osi.
 • Przekrój: tworzy przekrój, przecinając obiekt płaszczyzna przekroju.
 • Edycja mocowania: jest to narzędzie służące do dołączania obiektu do innego obiektu.

Narzędzia do przeprowadzania operacji logicznych

Narzędzia te wykonują operacje logiczne.

 • Wycięcie: Wycina (odejmuje) jeden obiekt z drugiego.
 • Łączenie: zespaja (dodaje) dwa lub więcej obiektów.
 • Część wspólna: wyodrębnia wspólną (krzyżującą się) część dwóch obiektów.
 • Łączenie elementów: inteligentne funkcje logiczne dla obiektów posiadających ścianki (np. rury).
  • Połącz: łączy elementy (do wewnętrznych płaszczyzn).
  • Wstaw: osadza obiekt posiadający ścianki w innym obiekcie ze ściankami.
  • Wytnij: tworzy wycięcie w ścianie obiektu dla innego obiektu ze ściankami.

Pozostałe narzędzia

 • Importuj CAD: narzędzie to umożliwia import pliku *.IGES, *.STEP, *.BREP do bieżącego dokumentu.
 • Eksport CAD: narzędzie to umożliwia eksport do pliku *.IGES, *.STEP, *.BREP.
 • Pole wyboru: dodaj do zaznaczenia powierzchnie czołowe bryły, które są objęte zaznaczeniem prostokątnym.

Pozycje w menu kontekstowym

Narzędzia przestarzałe

Pomiary

Narzędzie Pomiary zastępuje narzędzia wymienione poniżej. dostępne w wersji 1.0

 • Pomiar liniowy: pozwala na wykonywanie pomiarów wzdłuż linii. Niedostępne w wersja 1.0 i powyżej.
 • Pomiar kąta: pozwala na wykonywanie pomiarów nachylenia linii prostej. Niedostępne w wersja 1.0 i powyżej.
 • Odnów pomiary: aktualizuje widok 3D, aby wyświetlić wszystkie utworzone pomiary. Niedostępne w wersja 1.0 i powyżej.
 • Pokaż wybrane: narzędzie to przełącza widoczność pomiarów liniowych (kolor zielony) i kątowych (kolor niebieski). Niedostępne w wersja 1.0 i powyżej.
 • Przełącz deltę: narzędzie to przełącza widoczność pomiarów delta (kolor zielony). Niedostępne w wersja 1.0 i powyżej.

Ustawienia

 • Preferencje: preferencje dostępne dla narzędzi środowiska Część (Środowisko Part korzysta również z Preferencji Projekt Części).
 • Ustawienia import - eksport: preferencje dostępne przy imporcie z i eksporcie do różnych formatów plików.
 • Dostrajanie parametrów: kilka dodatkowych parametrów, aby dostosować zachowanie środowiska pracy Część.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: skrypty dla środowiska Część

Poradniki