Część: Krojenie

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Part Slice and the translation is 100% complete.

  Part Slice.svg Część: Rozbij na kształty złożenia

  Lokalizacja w menu
  Część → Rozdziel → Rozbij na kształty złożenia
  Środowisko pracy
  Część
  Domyślny skrót
  brak
  Wprowadzono w wersji
  0.17
  Zobacz także
  Funkcja logiczna rozdzielająca, Logiczny XOR, Połącz obiekty, Operacje logiczne na bryłach

  Opis

  Narzędzie Part Slice.svg Rozbij na kształty złożenia znane również jako Pokrój na składniki służy do dzielenia kształtów przez przecięcie z innymi kształtami. Na przykład dla prostopadłościanu i płaszczyzny zostanie utworzone złożenie dwóch brył.

  Part Slice Demo.png

  Powyżej: elementy zostały później ręcznie rozsunięte, aby uwidocznić cięcie.

  Istnieją dwa polecenia do przecinania kształtu: Part SliceApart.svg Rozbij i Part Slice.svg Rozbij na kształty złożenia. Oba tworzą parametryczną cechę Rozbicia, która umieszcza pokrojone kawałki w złożeniu. Jednakże Part SliceApart.svg Rozbij rozbija powstałe złożenie na oddzielne obiekty. "Rozbij na kształty złożenia" jest w pełni parametryczne i nie powoduje żadnych problemów, gdy zmienia się liczba części. Natomiast "Rozbij" nie aktualizuje liczby obiektów wraz ze zmianą liczby części.

  Kształt wyjściowy zajmuje tę samą przestrzeń co oryginał. Jest on jednak dzielony tam, gdzie przecina się z innymi kształtami. Podzielone części są umieszczane w bryle złożonej (lub bryle zespolonej), więc obiekt wydaje się pozostawać w jednym kawałku. Musisz rozbić złożenie, aby uzyskać poszczególne elementy. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do poszczególnych części w sposób parametryczny, możesz użyć do tego celu Part CompoundFilter.svg Filtr złożeń. Dla szybkiego dostępu nieparametrycznego użyj narzędzia Draft Downgrade.svg Rozbij kształt.

  Narzędzie ma trzy tryby pracy: "Standardowy", "Podziel" i "BryłaZłożona". Nie ma żadnego formularza wyboru, są one predefiniowane, ale można uzyskać do nich dostęp po wykonaniu operacji na poziomie wynikowych segmentów.

  Standard i Podziel różnią się działaniem narzędzia na linach, powłokach i bryłach. W przypadku opcji "Podziel" są one rozdzielane. W przypadku opcji "Standard" są one utrzymywane razem (otrzymują dodatkowe segmenty).

  Struktura łączenia w trybach "Standard" i "Podziel" jest zgodna ze strukturą łączenia krojonego kształtu.

  W trybie "BryłaZłożona" bryły są łączone w bryłę złożoną (lub złożenie brył złożonych, jeśli powstałe bryły tworzą więcej niż jedną wyspę połączeń). Złożone bryły to zestaw brył połączonych ścianami. Są one powiązane z bryłami tak, jak linie są powiązane z krawędziami, a powłoki są powiązane ze ścianami. Nazwa pochodzi więc od wyrażenia "bryła złożona".

  Ogólne działanie narzędzia jest bardzo podobne do Part BooleanFragments.svg Fragmentacja funkcją logiczną, z wyjątkiem tego, że tylko fragmenty z pierwszego kształtu znajdują się w wyniku.

  Użycie

  1. Wybierz najpierw obiekt, który ma zostać pocięty, a następnie kilka obiektów, którymi ma zostać pocięty.
   Kolejność wyboru jest ważna. Złożenia z samoprzecięciami nie są dozwolone (samoprzecięcia czasami mogą być uwzględnione poprzez przepuszczenie złożenia przez Part BooleanFragments.svg Part Boolean Fragments).
  2. Wywołaj polecenie Rozbij na kształty złożenia na kilka sposobów:
   • Naciśnij przycisk Part Slice.svg Rozbij na kształty złożenia na pasku narzędzi.
   • Użyj polecenia Część → Rozdziel → Rozbij na kształty złożenia w menu części.
  1. Uwagaː Obiekty do cięcia muszą całkowicie oddzielać obiekt do przecięcia. W ten sposób prostopadłościan nie może zostać przecięty przez polilinię, ale na przykład przez płaszczyznę pochodzącą z wyciągniętej polilinii.

  Tworzony jest obiekt parametryczny Rozbicia. Oryginalne obiekty są ukrywane, a wynik połączenia jest wyświetlany w oknie widoku 3D.

  Struktura drzewa cechy Rozbij

  Polecenie Rozbij na kształty złożenia tworzy coś więcej niż tylko wycięty obiekt. W poniższym przykładzie prostopadłościan jest przecinany przez ścianę.

  Tworzony jest wycinek, a każdy jego element jest łączony w Złożenie.

  Part SliceTree.png

  Właściwości

  Rozkrój

  • DANEBaza: Obiekt do pokrojenia.
  • DANENarzędzia: Lista obiektów do cięcia. (od wersji FreeCAD v0.17.8053 właściwość ta nie jest wyświetlana w edytorze właściwości i można uzyskać do niej dostęp tylko za pośrednictwem środowiska Python).
  • DANETryb: "Standardowy", "Podziel" i "BryłaZłożona". "Podziel" jest wartością domyślną. Standard i Podziel różnią się działaniem narzędzia na kształtach typu zbiorczego: jeśli zostanie wybrana opcja podziel, kształty te zostaną rozdzielone. W przeciwnym razie będą one trzymane razem (otrzymają dodatkowe segmenty).
  • DANETolerancja: wartość Rozmyj. Jest to dodatkowa tolerancja stosowana podczas wyszukiwania przecięć, oprócz tolerancji przechowywanych w kształtach wejściowych.

  ̈Uwagaː Właściwości są dostępne na etapie wewnętrznego obiektu wycinka, a nie na poziomie wyniku.

  Przykład

  Tworzenie układanki

  1. Przełącz się na środowisko pracy Workbench Sketcher.svg Szkicownik
   • Utwórz nowy szkic.
   • Narysuj prostokąt, który wyznaczy ogólny kształt układanki.
   • Zamknij szkic.
    Slice example step1.png
  2. Przełącz się do środowiska pracy Workbench Part.svg Część.
  3. Przełącz się z powrotem do Workbench Sketcher.svg Szkicownika
   • Utwórz kolejny szkic na tej samej płaszczyźnie.
   • Używając narzędzia polilinia, narysuj linie, które podzielą układankę na części.
    Slice example step3.png.
  4. Przełącz się z powrotem do środowiska pracy Workbench Part.svg Część.
   • Zaznacz szkic przedstawiający podział i zastosuj narzędzie Part BooleanFragments.svg Fragmentacja funkcją logiczną. Spowoduje to wstawienie wierzchołków tam, gdzie przecinają się linie szkicu rozdzielającego. Ich obecność jest niezbędna, aby wykonać następny krok.
    Slice example step4.png
  5. Zaznacz prostokątną ścianę i fragmenty Fragmentów logicznych szkicu rozdzielającego i zastosuj narzędzie Part Slice.svg Rozbij na kształty złożenia.
   Slice example step5.png
  6. Użyj narzędzia Part ExplodeCompound.svg Rozbij kształt złożony na ścianie pokrojonej w wycinki, aby ponownie rozbić złożenie utworzone przez Part Slice na pojedyncze kawałki.

  Uwaga: Kroki 5 i 6 można wykonać jednym kliknięciem przy użyciu narzędzia Part SliceApart.svg Rozkrój.

  Uwagi

  • Narzędzie zostało wprowadzone w wersji FreeCAD v0.17.8053. FreeCAD musi być skompilowany z OCC 6.9.0 lub nowszym. W przeciwnym razie narzędzie jest niedostępne.
  • Właściwości są dostępne na wewnętrznym obiekcie wycinka, a nie na poziomie wyniku.
  • Obiekty do cięcia muszą całkowicie oddzielać obiekt do cięcia. Prostopadłościan nie może więc zostać pokrojony przez polilinię, ale na przykład przez płaszczyznę pochodzącą z wyciągniętej polilinii.
  • Obiekt krojony musi przejść kontrolę BOP. Zobacz stronę Part CheckGeometry.svg Sprawdź geometrię.

  Tworzenie skryptów

  Narzędzie Odsunięcie 2D może być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python za pomocą następującej funkcji:

  BOPTools.SplitFeatures.makeSlice(name)
  
  • Tworzy pusty cechę Rozbij. Właściwości "Baza" i "Narzędzia" muszą zostać przypisane jawnie.
  • Zwraca nowo utworzony obiekt.

  Obiekt Rozbij może być również stosowany do zwykłych kształtów, bez konieczności posiadania obiektu dokumentu:

  BOPTools.SplitAPI.slice(base_shape, tool_shapes, mode, tolerance = 0.0)
  

  Może to być przydatne do tworzenia niestandardowych funkcji skryptowych Python.


  Przykład:

  import BOPTools.SplitFeatures
  j = BOPTools.SplitFeatures.makeSlice(name= 'Slice')
  j.Base = FreeCADGui.Selection.getSelection()[0]
  j.Tools = FreeCADGui.Selection.getSelection()[1:]
  

  Samo narzędzie jest zaimplementowane w środowisku Python, patrz /Mod/Part/BOPTools/SplitFeatures.py (GitHub link) w miejscu, w którym zainstalowany jest FreeCAD.


  Poradniki