Part: Wyciągnięcie przez obrót

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Part Revolve and the translation is 100% complete.

Część: Obrót

Lokalizacja w menu
Część → Obrót ...
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Funkcja ta obraca wybrany obiekt tworząc wyciągnięcie wokół wybranej osi. Dozwolone są następujące typy kształtów, które prowadzą do uzyskania kształtów wyjściowych:

Kształt wejściowy Forma wyjściowa
Wierzchołek Krawędź
Krawędź Powierzchnia
Linia łamana Powłoka
Powierzchnia Bryła
Powłoka Bryła złozona (Compsolid)

Można też użyć Szkicu. Bryły lub bryły złożone nie są dozwolone jako kształty wejściowe. Również standardowe związki nie są obecnie dozwolone.

Argument Kąt określa, jak daleko obiekt ma być obrócony. Współrzędne przesuwają początek osi obrotu w stosunku do początku układu współrzędnych.

Jeśli wybierzemy oś zdefiniowaną przez użytkownika, to liczby określają kierunek osi obrotu w stosunku do układu współrzędnych: Jeśli współrzędna Z wynosi 0, a współrzędne Y i X są niezerowe, to oś znajduje się na płaszczyźnie X-Y. Jej kąt jest taki, że jej styczna jest stosunkiem podanych współrzędnych X i Y.

Uwagi

  • Obiekty typu odnośnik powiązane z odpowiednimi typami obiektów mogą być również używane jako kształty i do określania osi. dostępne w wersji 0.20
  • Jeśli obiekt do obrócenia przecina oś obrotu, operacja nie powiedzie się w większości przypadków.