Część: Odwróć kształty

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Part ReverseShapes and the translation is 100% complete.

  Part ReverseShapes.svg Część: Odwróć kształty

  Lokalizacja w menu
  Część → Odwróć kształty
  Środowisko pracy
  Część
  Domyślny skrót
  brak
  Wprowadzono w wersji
  -
  Zobacz także
  brak

  Opis

  Odwraca normalne wszystkich ścian wybranego obiektu.

  Użycie

  1. Wybierz kształt.
  2. Wybierz z menu opcję Część → Part ReverseShapes.svg Odwróć kształty z menu.
  3. Odwrócony kształt zostanie utworzony jako nowy oddzielny obiekt.

  Uwagi

  • Obiekty odniesienia powiązane z odpowiednimi typami obiektów i kontenery środowiska Część z odpowiednimi widocznymi obiektami wewnątrz mogą być również używane jako obiekty źródłowe. dostępne w wersji 0.20
  • Aby zobaczyć efekt polecenia, zmień właściwość WIDOKOświetlenie odwróconego kształtu na On side i w razie potrzeby zmień opcję Edycja → Preferencje ... → Wyświetlanie → Widok 3D → Renderowanie → Kolor podświetlenia.

  Właściwości

  Tworzenie skryptów