Część: Rzutowanie na powierzchnię

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Part ProjectionOnSurface and the translation is 100% complete.

Część: Rzutowanie na powierzchnię

Lokalizacja w menu
Część → Utwórz rzut na powierzchni ...
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
brak

Opis

Funkcja Utwórz rzut na powierzchni służy do rzutowania kształtu na powierzchnię innego obiektu. Można użyć tej funkcji do rzutowania logo lub obiektu tekstowego (patrz Kształt z tekstu) na różne powierzchnie, aby stworzyć interesujące efekty.

Biorąc pod uwagę kształt, źródłowy narzędzie to może rzutować z niego krawędzie, polilinie (zamknięte krawędzie) lub całe powierzchnie. Rezultatem mogą być nowe krawędzie, nowe polilinie, nowe powierzchnie, a nawet nowe wytłoczone bryły, które mogą być użyte w operacjach logicznych do uzyskiwania efektów takich jak grawerowanie czy stemplowanie.

Rzutowanie logo na zakrzywionej powierzchni.

Użycie

 1. Upewnij się, że masz co najmniej dwa obiekty w swoim dokumencie; obiekt "źródłowy", który chcesz rzutować, oraz obiekt "docelowy", na który rzut zostanie wykonany.
 2. Kliknij na przycisk Rzutowanie na powierzchnię, aby uruchomić panel zadań z różnymi opcjami.
 3. Kliknij na przycisk Wybierz powierzchnie rzutowania, a następnie kliknij na "docelową" powierzchnię, na której zostanie utworzony rzut.
 4. Następnie kliknij na określony przycisk, aby wybrać typ elementu podrzędnego, który chcesz dodać do obiektu rzutu.
  • Dodaj powierzchnię: wybierz powierzchnię źródłową.
  • Dodaj zamknięte krawędzie: wybierz krawędź źródłową. Narzędzie wyodrębni całą zamkniętą krawędź, do której należy dana krawędź. Na przykład wybranie pojedynczej krawędzi wielokąta spowoduje rzutowanie całego wielokąta.
  • Dodaj krawędź: wybierz krawędź źródłową. Narzędzie będzie rzutować tylko wybraną krawędź.
  • Gdy przycisk jest wciśnięty, wybierz element podrzędny w oknie widoku 3D. Jeśli chcesz go odznaczyć, wybierz ponownie ten sam element.
  • Po dokonaniu wyboru naciśnij ten sam przycisk Dodaj ..., aby wyjść z trybu wyboru.
 5. Następnie kliknij odpowiednie pole wyboru, aby wybrać typ kształtu rzutu, który chcesz utworzyć.
  • Wyświetl wszystko: pokaże wszystkie typy zamkniętych linii i krawędzi na powierzchni docelowej. Jeśli w poprzednim kroku został wybrany element podrzędny "powierzchnia czołowa", to w zależności od wartości parametru Wysokość wyciągnięcia zostanie pokazany podgląd bryły wyciągniętej z rzutu.
  • Pokaż powierzchnie: wyświetli podgląd wypełnionej powierzchni docelowej. Będzie to działać tylko jeśli w poprzednim kroku wybrałeś element podrzędny "powierzchnia". Jeśli wybrałeś "zamknięty krawędzie", tylko krawędzie (bez powierzchni) zostaną utworzone jako rzut. Jeśli wybrałeś "krawędź", tylko krawędzie zostaną utworzone jako rzut.
  • Pokaż krawędzie: pokaże podgląd krawędzi na powierzchni docelowej. Opcja działa niezależnie od tego, czy w poprzednim kroku dodałeś element podrzędny "powierzchnie", "krawędzie zamknięte", czy "krawędzie". Nawet jeśli dodałeś wypełnioną "powierzchnię", tylko krawędzie zostaną utworzone jako rzut.
 6. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć operację i utworzyć nowy obiekt rzutowania.

Uwagi:

 • Kierunek rzutowania jest automatycznie pobierany z kierunku ujęcia widoku w oknie widoku 3D w momencie uruchomienia narzędzia.
 • Aby zmienić kierunek, przesuń ujęcie widoku i naciśnij Pobierz aktualne ujęcie widoku.
 • Możesz też nacisnąć przyciski X:, Y: lub Z:, aby ustawić kierunek rzutowania na główne osie globalne, +X, -X, +Y, -Y, +Z lub -Z.
 • Aby to zrobić, musisz ponownie wybrać geometrię, naciskając przyciski Dodaj ... i wybierając ponownie elementy podrzędne.

Opcje

 • Wysokość wyciągnięcia: jest to wysokość bryły, która zostanie utworzona przez wyciągnięcie rzutowanej powierzchni, od powierzchni docelowej i wzdłuż ujemnej wartości kierunku rzutowania. Na przykład, jeśli kierunek rzutowania jest wzdłuż osi +Y (0, 1, 0), to bryła zostanie utworzona w kierunku -Y (0, -1, 0). To wyciągnięcie bryły zostanie utworzone tylko wtedy, gdy wybrany element podrzędny był zamkniętą ścianą, po naciśnięciu przycisku Dodaj powierzchnię i wybraniu opcji Wyświetl wszystko.
 • Głębokość bryły: jest to odległość, o jaką obiekt rzutowania jest przesuwany wzdłuż kierunku rzutowania. Wartości ujemne spowodują przesunięcie obiektu w przeciwnym kierunku; pozwala to na tworzenie rzutów, które są przesunięte względem powierzchni docelowej.

Ograniczenia

Algorytm rzutowania czasami nie jest w stanie utworzyć poprawnej powierzchni rzutowania. Jeśli tak się stanie, nie będzie można utworzyć również wyciągnięcia bryły.

Jeśli tak się stanie:

 • Sprawdź, czy twoja powierzchnia źródłowa jest poprawna; spróbuj uruchomić narzędzie Sprawdź geometrię w poszukiwaniu wskazówek.
 • Sprawdź, czy kierunek rzutowania jest poprawny. Czy powierzchnia źródłowa może być realistycznie rzutowana na powierzchnię docelową? Czy rzut prosty trafiłby w powierzchnię? Ustaw ujęcie widoku tak, aby powierzchnia źródłowa znajdowała się przed powierzchnią docelową, a następnie spróbuj ponownie.
 • Spróbuj użyć opcji Wyświetl krawędzie. Czy krawędzie są wyświetlane poprawnie? Spróbuj ręcznie odtworzyć krawędzie na powierzchni.

Rzutowanie wykonane w środowisku pracy Część nie jest parametryczne. Jeśli potrzebujesz parametrycznego przepływu pracy, proszę skonsultuj klasę Projection, która jest obiektem skryptowym środowiska Python, przeznaczonym do użytku programistycznego.

Odnośniki internetowe

Przykłady