Część: Utwórz geometrię pierwotną

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Part Primitives and the translation is 100% complete.

  Part Primitives.svg Część: Utwórz geometrie pierwotne

  Lokalizacja w menu
  Część → Utwórz geometrie pierwotne ...
  Środowisko pracy
  Część, OpenSCAD
  Domyślny skrót
  brak
  Wprowadzono w wersji
  -
  Zobacz także
  Konstruktor kształtu

  Opis

  Narzędzie Part Primitives.svg Utwórz geometrie pierwotne ... otwiera okno dialogowe do tworzenia jednego lub więcej prymitywów parametrycznych. Dostępnych jest 16 typów brył pierwotnych.

  Part Primitives example.png

  Geometrie pierwotne, które mogą być tworzone za pomocą tego narzędzia

  Użycie

  Tworzenie

  1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
  2. Otworzy się panel zadań Pierwotne bryły geometryczne.
  3. Wybierz typ elementu pierwotnego z listy rozwijanej.
  4. Określ właściwości.
  5. Naciśnij przycisk Utwórz.
  6. Zostanie utworzony element pierwotny.
  7. Zauważ, że panel zadań pozostaje otwarty.
  8. Opcjonalnie utwórz dodatkowe prymitywy.
  9. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zamknąć panel zadań i zakończyć polecenie.

  Edycja

  1. Kliknij dwukrotnie obiekt pierwotny w oknie widoku drzewa.
  2. Otworzy się panel zadań Pierwotne bryły geometryczne.
  3. Zmień jedną lub więcej właściwości.
  4. Obiekt jest dynamicznie aktualizowany w oknie widoku 3D.
  5. Naciśnij przycisk OK.

  Właściwości elementu pierwotnego można również zmienić w Edytorze właściwości, a jego DANEUmiejscowienie można również zmienić za pomocą narzędzia Std TransformManip.svg Std: Przemieszczenie.

  Geometryczne elementy pierwotne

  Można utworzyć następujące elementy pierwotne:

  Uwagi

  • Polecenie Utwórz geometrie pierwotne środowiska Część nie tworzy Part Tube.svg Rury.

  Tworzenie skryptów

  Zobacz również: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Skrypty w środowisku Część i Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD.

  Istnieje skrypt środowiska Python do testowania tworzenia elementów pierwotnych. Można go uruchomić z konsoli Python:

  import parttests.part_test_objects as pto
  pto.create_test_file("example_file")
  

  Skrypt ten znajduje się w katalogu instalacyjnym programu i może być badany w celu sprawdzenia, jak budowane są geometrie pierwotne:

  $INSTALL_DIR/Mod/Part/parttests/part_test_objects.py
  

  Można go także wykorzystać do wprowadzenia danych do programu:

  freecad $INSTALL_DIR/Mod/Part/parttests/part_test_objects.py