Część: Odsunięcie 3D

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Part Offset and the translation is 100% complete.

Ta dokumentacja nie jest ukończona. Prosimy o pomoc w tworzeniu dokumentacji.

Strona Model polecenia GUI wyjaśnia jak powinny być dokumentowane polecenia. Przejrzyj stronę Category:UnfinishedDocu, aby zobaczyć więcej niekompletnych stron, takich jak ta. Zobacz stronę Category:Command Reference aby poznać wszystkie komendy.

Zobacz stronę wytycznych Wikidla FreeCAD aby dowiedzieć się, jak edytować strony Wiki, i przejdź do strony Pomóż w rozwoju FreeCAD, aby dowiedzieć się o innych sposobach, w jakie możesz wnieść swój wkład.

Part Offset.svg Część: Odsunięcie

Lokalizacja w menu
Część → Odsunięcie 3D
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Grubość, Odsunięcie 2D

Opis

Narzędzie Part Offset.svg Część Odsunięcie 3D tworzy równoległe kopie wybranego kształtu w pewnej odległości od kształtu bazowego, równocześnie tworząc nowy obiekt.

PartOffset0.pngPartOffset1.png

Użycie

  1. Wybierz obiekt, z którym chcesz utworzyć odsunięcie.
  2. Naciśnij przycisk Part Offset.svg Odsunięcie 3D
  3. Dostosuj odległość i parametry w zależności od wymaganych rezultatów.

Uwagi

  • Obiekty typuodnośnik powiązane z odpowiednimi typami obiektów oraz kontenery typu część z odpowiednimi widocznymi obiektami wewnątrz mogą być również używane jako obiekty źródłowe. dostępne w wersji 0.20

Przykłady

Obiekt z niewielkim odsunięciem i zaokrąglonymi rogami (łuk).

PartOffset0.pngPartOffset1.png

Ten sam obiekt z ostrymi (przecinającymi się) narożnikami.

PartOffset3.png

Ten sam obiekt z dużym odstępem wypełnia przednią lewą lukę i umożliwia przecięcie linii.

PartOffset2.png

Arbitralny kształt (projekt poli jak polilinia) z odsunięciem 3D (ignoruje parametr MODE).

PartOffset4.png

ten sam kształt z odsunięciem 3D jako POWŁOKA i wypełnionym odsunięciem

PartOffset5.png

Odsunięcie wypełnione z 2 cylindrami tworzącymi cięcia funkcją logiczną. Cylinder A przechodzi przez WYPEŁNIENIE, podczas gdy Cylinder B przechodzi tylko przez WYPEŁNIENIE, a NIE przez źródłowy kształt 2D.

PartOffset6.png

Właściwości

  • DANEOffset: Odległość, o którą mają być przesunięte wierzchołki kształtu
  • DANEMode: Tryb tworzenia. Powłoka tworzy nowy kształt wokół kształtu źródłowego. Rura (do zrobienia). RectoVerso (do zrobienia).
  • DANEJoin type: W jaki sposób budowane są nowe narożniki. Przecięcie daje ostre narożniki przez liniowe przedłużenie krawędzi. Łuk i styczna dają zaokrąglone narożniki.
  1. Opcjaː Przecięcieː Pozwala na podsunięcia skierowane do wewnątrz w celu "zalania" luki przez przecięcie wynikowego kształtu, aż do osiągnięcia przeciwległych powierzchni.
  2. Opcjaː Samodzielne przecięcieː (do zrobienia)
  3. Opcjaː Wypełnianie odsunięciaː Jeśli kształt był dwuwymiarowy, luka pomiędzy dwoma kształtami zostanie wypełniona. Wypełnienie jest teraz bryłą, stąd kształt źródłowy nie jest bryłą. Tak więc operacje logiczne mogą prowadzić do dziwnych rezultatów (patrz przykład poniżej).