Część: Włącz / wyłącz widok pomiarów 3D

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Part Measure Toggle 3D and the translation is 100% complete.
This command is obsolete, it is not be available in wersja 1.0 i powyżej.
Zamiast niego użyj narzędzia Pomiary.

Część: Włącz / wyłącz widok pomiarów 3D

Lokalizacja w menu
Pomiary → Włącz / wyłącz widok pomiarów 3D
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Włącz / wyłącz widoczność pomiarów, Włącz / wyłącz widok pomiarów przyrostowych

Opis

To polecenie przełącza widoczność pomiarów liniowych i kątowych w oknie widoku 3D.

Użycie

  1. Polecenie to można wywołać na kilka sposobów:
    • Naciśnij przycisk Włącz / wyłącz widok pomiarów 3D.
    • Użyj polecenia z menu Pomiary → Włącz / wyłącz widok pomiarów 3D