Część: Pomiary liniowe

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Part Measure Linear and the translation is 100% complete.

  Part Measure Linear.svg Część: Pomiar liniowy

  Lokalizacja w menu
  Pomiary → Pomiar liniowy
  Środowisko pracy
  Część
  Domyślny skrót
  brak
  Wprowadzono w wersji
  -
  Zobacz także
  Pomiar odległości, Wymiarowanie

  Opis

  To polecenie mierzy odległość między dwoma wybranymi elementami topologicznymi (wierzchołek, krawędź, ściana) i wyświetla pomiary w oknie widoku 3D. Wyświetlana jest najmniejsza odległość między dwoma elementami i pomiary delta (odległości równoległe do globalnych osi X, Y, Z).

  Wygląd pomiarów można zmienić w ustawieniach.

  MeasureLinear3D1.png MeasureLinearDelta1.PNG

  Użycie

  1. Wybierz dowolną kombinację dwóch elementów: wierzchołków, krawędzi, ścian.
  2. Polecenie można wywołać na kilka sposobów:
   • Naciśnij przycisk Part Measure Linear.svg Pomiar liniowy.
   • Wybierz z menu opcję Pomiary → Part Measure Linear.svg Pomiar liniowy.
  3. Alternatywnie polecenie można uruchomić bez wcześniejszego wyboru. Otworzy się wówczas okno dialogowe wyboru w Panelu zadań. Widżet sterowania zawiera również przyciski do resetowania wyboru, przełączania wyświetlania pomiarów w oknie widoku 3D i usuwania wszystkich pomiarów.
  4. Pomiary są automatycznie usuwane podczas zamykania dokumentu.

  Uwagi

  • Nie można używać narzędzi przyciągania środowiska pracy Rysunek Roboczy z tym poleceniem.
  • Aby dodać wymiary do rysunków, użyj narzędzi wymiarowych środowiska pracy Rysunek Techniczny.
  • Aby uzyskać bardziej wszechstronne narzędzia pomiarowe, zainstaluj środowisko pracy Manipulator workbench icon.svg Manipulator (środowisko zewnętrzne).