Część: Połączenie

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Part Fuse and the translation is 100% complete.

Part Fuse.svg Część: Scalenie

Lokalizacja w menu
Część → Operacje logiczne → Suma
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wytnij, Część wspólna, Operacje logiczne

Opis

Narzędzie Part Fuse.svg Scalenie łączy (jednoczy) wybrane obiekty środowiska Części w jeden. Ta operacja jest w pełni parametryczna i komponenty mogą być modyfikowane, a wynik ponownie obliczany.

Uwaga: To polecenie jest zautomatyzowaną formą Part Boolean.svg Operacji na bryłach.

Użycie

  1. Wybierz dwa lub więcej kształtów
  2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
    • Naciśnij przycisk Part Fuse.svg Utwórz sumę kilku kształtów na pasku narzędzi Narzędzia środowiska Część
    • Użyj pozycji z menu Część → Funkcje logiczne → Suma.

Obsługiwane dane wejściowe

Obiekty wejściowe muszą być kształtami OpenCascade. Przykłady: obiekty wykonane z użyciem Środowisk pracy Part, Part Design, Sketcher. Nie mogą to być siatki (chyba że zostały zamienione na kształty) - dla siatek, w programie Mesh Design istnieją specyficzne narzędzia do przeprowadzania operacji logicznych.

  • Bryła + Bryła: wynikiem jest bryła, która zajmuje całą objętość zawartą w elementach wejściowych.
  • Powłoka + Powłoka, Powłoka + Ściana, Ściana + Ściana: wynikiem jest powłoka. Tam gdzie ściany się przecinają, są one dzielone. Powłoki mogą być typu non-manifold. Po scaleniu, ściany mogą być połączone przez zastosowanie Udoskonalenia kształtu.
  • Polilinia + Polilinia, Krawędź + Polilinia, Krawędź + Krawędź: wynikiem jest polilinia. Krawędzie są dzielone tam, gdzie się przecinają.

Obsługiwane są związki; zakłada się jednak, że kształty upakowane w związku nie dotykają się ani nie przecinają. Jeśli tak jest w rzeczywistości, funkcja Scalanie prawdopodobnie zawiedzie lub da nieprawidłowy wynik.

Opcje

Elementy mogą być dodawane i usuwane ze scalenia, poprzez przeciąganie ich myszą do lub z elementu scalenia w widoku drzewa. Aby przeciągnąć obiekty scalenia musisz je upuścić na węzeł dokumentu (nazwa pliku) swojego modelu. Ręczna ponowna kalkulacja (naciśnij klawisz F5 lub kliknij na przycisk Std Refresh.svg Przelicz aktywny dokument) jest konieczna, aby zobaczyć wyniki.

Po zakończeniu tej operacji może być konieczne wyczyszczenie kształtu za pomocą narzędzia Part RefineShape.svg. Udoskonal kształt.