Część: Przekrój poprzeczny

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Part CrossSections and the translation is 100% complete.

Część: Przekrój poprzeczny

Lokalizacja w menu
Część → Przekrój poprzeczny ...
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Przekrój

Opis

Narzędzie Przekrój poprzeczny tworzy jeden lub więcej przekrojów przez wybrany kształt, równolegle do jednej z domyślnych płaszczyzn globalnych (XY, XZ lub YZ).

Użycie

 1. Wybierz kształt.
 2. Naciśnij przycisk Przekrój.
 3. Zdefiniuj płaszczyznę prowadzącą.
 4. Zdefiniuj położenie (wysokość przekroju).
 5. Opcjonalnie zaznacz opcję Przekroje, aby utworzyć więcej niż jeden przekrój:
  • Zaznaczenie opcji Po obu stronach spowoduje rozmieszczenie przekrojów po każdej stronie położenia płaszczyzny prowadzącej.
  • Ustaw liczbę.
 6. Naciśnij OK.

Uwagi

 • Obiekty App: Łącze powiązane z odpowiednimi typami obiektów i kontenery App: Część z odpowiednimi widocznymi obiektami wewnątrz mogą być również używane jako obiekty źródłowe. dostępne w wersji 0.20
 • Obiekt wynikowy nie jest parametryczny, tzn. nie jest powiązany z oryginalnym kształtem.
 • Tworzony jest pojedynczy obiekt, nawet z więcej niż jednym przekrojem.

Przykład

Zaznacz obiekt

Okienko dialogowe

Rezultat