Część: Utwórz kształt złożony

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Part Compound and the translation is 100% complete.

  Part Compound.svg Część: Utwórz kształt złożony

  Lokalizacja w menu
  Część → Złożenie → Utwórz kształt złożony
  Środowisko pracy
  Część
  Domyślny skrót
  brak
  Wprowadzono w wersji
  0.14
  Zobacz także
  Suma, Filtr złożeń, Rozbij złożenie

  Opis

  To polecenie tworzy złożenie obiektów o topologicznym kształcie, takich jak obiekty bryłowe oraz inne obiekty z powierzchniami i / lub krawędziami. Nie obsługuje siatek, ponieważ nie mają one kształtu topologicznego.

  Użycie

  1. Zaznacz w widoku drzewa drzewa kształty topologiczne, które mają zostać dodane do złożenia,
  2. Wybierz z menu Część → Złożenie → Utwórz kształt złożony lub kliknij na przycisk Part Compound.svg

  Uwagi

  Złożenie zawierające elementy, które przecinają się lub dotykają, jest nieprawidłowy dla operacji logicznych. Ze względu na problemy z wydajnością, sprawdzanie czy elementy się przecinają nie jest wykonywane domyślnie. Automatyczne sprawdzanie geometrii (dostępne dla operacji logicznych) jest również wyłączone dla operacji złożenia części.

  Aby uaktywnić tę kontrolę, przejdź do Narzędzia → Edycja Parametrów → Preferences... → Mod → Part → CheckGeometry → RunBOPCheck i ustaw parametr na true.