Część: Kolor dla ściany

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Part ColorPerFace and the translation is 100% complete.

Część: Kolor dla ściany

Lokalizacja w menu
Widok → Kolor dla ściany
Środowisko pracy
Część, Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wygląd zewnętrzny

Opis

Narzędzie Kolor dla ściany umożliwia zdefiniowanie koloru dla każdej powierzchni obiektu. W ten sposób możesz przypisać wiele kolorów do jednej części. Aby pokolorować całe części, użyj zamiast tego właściwości Wygląd zewnętrzny.

Użycie

Aby kolorować powierzchnie:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pozycję w widoku drzewa. Jeśli dany element obsługuje funkcję FaceColors, w menu kontekstowym znajduje się pozycja Ustaw kolory... i można na nią kliknąć.
 2. Aby wybrać powierzchnię:
  • Dla pojedynczej ściany po prostu kliknij na nią.
  • Aby wybrać wiele ścian:
   • Trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i klikaj w kilka powierzchni.
   • Lub kliknij w oknie panelu zadań na przycisk Zaznacz obszar. Następnie można przeciągnąć myszą prostokąt zaznaczenia w oknie widoku 3D. Zostanie zaznaczona każda powierzchnia, która częściowo znajduje się w obrębie zaznaczenia.
 3. Wybierz w oknie panelu zadań kolor dla zaznaczonych powierzchni. dostępne w wersji 0.20 Kolorowi można również nadać przezroczystość, definiując kanał alfa.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno panelu zadań i zaakceptować wprowadzone zmiany.

Aby zresetować wszystkie kolory powierzchni:

 1. Kliknij w opcję Ustaw na domyślne. Spowoduje to ustawienie kolorów wszystkich powierzchni części na kolor domyślny. Przycisk działa od razu, tzn. nie można powstrzymać efektu za pomocą przycisku Anuluj.

Panel zadań Kolor powierzchni