Część: Sprawdź geometrię

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Part CheckGeometry and the translation is 100% complete.

Część: Sprawdź geometrię

Lokalizacja w menu
Część → Sprawdź geometrię
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Sprawdź geometrię uruchamia weryfikację i zgłasza, czy geometria jest prawidłową bryłą. Narzędzie sprawdza, czy Odwzorowanie linii granicznych (BRep lub B-rep) modelu jest prawidłowe.

Użycie

 1. Wybierz część (pamiętaj, aby wybrać całą część, a nie tylko ścianę, aby sprawdzić poprawność bryły).
 2. Wywołaj narzędzie poprzez
  • Kliknięcie przycisku Sprawdź geometrię dostępny na pasku narzędzi części.
  • Używając polecenia z menu Część → Sprawdź geometrię.
 3. Otworzy się panel zadań Ustawienia, chyba że włączona jest opcja Pomiń ustawienia. Więcej informacji znajduje się w sekcji Opcje. Kliknij przycisk Uruchom sprawdzanie.

Wyniki zostaną wyświetlone w Panelu zadań. Jeśli kontrola wykazała błędy: kliknij w raporcie na konkretny komunikat o błędzie, a odpowiadający mu obiekt geometryczny (krawędź, ściana itp.) zostanie podświetlony w oknie widoku 3D.

Opcje

Pomiń ustawienia

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, kolejne wywołania narzędzia pomijają wyświetlanie panelu zadań Ustawienia.

Kontrola operacji logicznych

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, dodatkowo wykonywana jest kontrola operacji logicznych (Boolean OPerations BOP).

Zapisywanie błędów

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, wszelkie znalezione błędy są również rejestrowane w oknie widoku raportów.

Zawartość kształtu

Oprócz wykrywania potencjalnych błędów geometrii, narzędzie to wyświetla szereg właściwości dotyczących wybranego obiektu:

 • Sprawdzony obiekt
 • Typ kształtu
 • Liczba elementów geometrycznych: wierzchołki, krawędzie, polilinie, ściany, powłoki, bryły, bryły złożone, złożenia, suma kształtów.
 • Właściwości geometryczne i właściwości masy:
  • Powierzchnia,
  • Objętość,
  • Masa,
  • Długość,
  • Środek masy,
  • Orientacja,
  • Oś symetrii,
  • Punkt symetrii,
  • Momenty,
  • Pierwsza oś bezwładności,
  • Druga oś bezwładności,
  • Trzecia oś bezwładności,
  • Promień bezwładności,
  • Globalne umiejscowienie.

Uwagi

 • Obiekty połączone z odpowiednimi typami obiektów i kontenery środowiska Część z odpowiednimi widocznymi obiektami wewnątrz mogą być również sprawdzane za pomocą tego narzędzia. W przypadku powiązań sprawdzany jest kształt połączonego obiektu. W przypadku kontenerów środowiska Część widoczne obiekty wewnątrz są sprawdzane jako złożenia. dostępne w wersji 0.20
 • FreeCAD nie posiada metod automatycznej naprawy geometrii. Jeśli wykryte zostaną błędy, kroki związane z tworzeniem modelu muszą zostać sprawdzone i naprawione przez użytkownika.