Część: Sześcian

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Part Box and the translation is 100% complete.

Część: Sześcian

Lokalizacja w menu
Część → Bryła pierwotna → Sześcian
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Bryły pierwotne

Opis

Polecenie Sześcian środowiska pracy Część tworzy parametryczną bryłę prostopadłościanu regularny prostopadłościan. W układzie współrzędnych zdefiniowanym przez właściwość DANEUmiejscowienie dolna ściana prostopadłościanu leży na płaszczyźnie XY, jej lewy przedni narożnik znajduje się w punkcie odniesienia położenia, a przednia krawędź jest równoległa do osi X.

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
  • Naciśnij przycisk Sześcian.
  • Wybierz z menu opcję Część → Bryła pierwotna → Sześcian.
 2. Prostopadłościan zostanie utworzony.
 3. Opcjonalnie zmień wymiary i DANEUmiejscowienie prostopadłościanu, wykonując jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij dwukrotnie obiekt w oknie Widok drzewa:
   1. Otworzy się panel zadań Pierwotne bryły geometryczne.
   2. Zmień jedną lub więcej właściwości.
   3. Obiekt jest dynamicznie aktualizowany w oknie widoku 3D.
   4. Naciśnij przycisk OK.
  • Zmień właściwości w Edytorze właściwości.
  • Zmień DANEUmiejscowienie za pomocą Std: Przemieszczenie.

Przykład

Sześcian środowiska pracy Część na przykładzie skryptu

Poniżej pokazano obiekt Sześcian utworzony za pomocą przykładowego skryptu.

Uwagi

 • Prostopadłościan środowiska pracy Część można również utworzyć za pomocą narzędzia Utwórz geometrie pierwotne .... Za jego pomocą można określić wymiary i umiejscowienie w czasie tworzenia.

Właściwości

Zapoznaj się również z informacjami na stronie: Edytor właściwości.

Obiekt Prostopadłościan wywodzi się z obiektu Część: Cecha i dziedziczy wszystkie jego właściwości. Posiada on również następujące dodatkowe właściwości:

Dane

Dołączenie

Obiekt ten ma takie same właściwości dołączania jak Part: Part2DObject.

Sześcian

 • DANEDługość (długość): Długość sześcianu. Jest to wymiar w kierunku X. Wartość domyślna to 10mm.
 • DANESzerokość (długość): Szerokość sześcianu. Jest to wymiar w kierunku Y. Wartość domyślna to 10mm.
 • DANEWysokość (długość): Wysokość sześcianu. Jest to wymiar w kierunku Z. Wartość domyślna to 10mm.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Skrypty w środowisku Część i Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD.

Sześcian środowiska pracy Część jest tworzony za pomocą metody addObject().

box = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Box", "myBox")
 • Gdzie parametr myBox jest etykietą dla obiektu prostopadłościanu.
 • Zwraca nowo utworzony obiekt typu prostopadłościan.

Przykład:

import FreeCAD as App

doc = App.activeDocument()

box = doc.addObject("Part::Box", "myBox")
box.Length = 4
box.Width = 8
box.Height = 12
box.Placement = App.Placement(App.Vector(1, 2, 3), App.Rotation(75, 60, 30))

doc.recompute()