Część: Fragmentacja funkcją logiczną

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Part BooleanFragments and the translation is 100% complete.

Część: Fragmentacja funkcją logiczną

Lokalizacja w menu
Część → Rozdziel → Fragmentacja funkcją logiczną
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Krojenie, Logiczny XOR, Połącz obiekty, Operacje logiczne na bryłach

Opis

Narzędzie do obliczania wszystkich fragmentów, które mogą wynikać z zastosowania operacji logicznych między kształtami wejściowymi. Na przykład dla dwóch przenikających się kul generowane są trzy nienakładające się, ale stykające się bryły.

Na powyższym obrazku poszczególne elementy zostały ręcznie rozsunięte, aby uwidocznić cięcie.

Kształt wyjściowy jest zawsze złożony. Zawartość złożenia zależy od typu kształtu wejściowego i trybu działania. Oznacza to, że nie masz natychmiastowego dostępu do poszczególnych elementów wyniku - elementy pozostają zgrupowane. Poszczególne elementy można wyodrębnić poprzez rozbicie złożenia funkcją (Rozbij kształt).

Narzędzie ma trzy tryby pracy: "Standardowy", "Podziel" i "BryłaZłożona".

Standard i Podziel różnią się działaniem narzędzia na linach, powłokach i bryłach. W przypadku opcji "Podziel " są one rozdzielane. W przypadku opcji "Standard" są one utrzymywane razem (otrzymują dodatkowe segmenty).

Struktura łączenia w trybach "Standard" i "Podziel" jest zgodna ze strukturą łączenia krojonego kształtu. Oznacza to, że jeśli wprowadzisz dwa złożenia, każde zawierające kulę, jak w powyższym przykładzie, wynik będzie również zawierał dwa złożenia, każde zawierające kawałki pierwotnie zawartej kuli. Oznacza to, że wspólny element zostanie powtórzony dwukrotnie w wyniku. Tylko jeśli kule wejściowe nie są częścią złożenia, wynik będzie zawierał wspólny element tylko raz.

W trybie "BryłaZłożona" bryły są łączone w bryłę złożoną (bryła złożona to zestaw brył połączonych ścianami. Są one powiązane z bryłami tak, jak linie są powiązane z krawędziami, a powłoki są powiązane ze ścianami. Nazwa pochodzi więc od wyrażenia "bryła złożona"). Wynikiem jest nie zagnieżdżony zbiór brył złożonych

Użycie

 1. Wybierz obiekty do przecięcia.


Kolejność wyboru nie ma znaczenia, ponieważ działanie narzędzia jest symetryczne. Wystarczy wybrać jeden kształt podrzędny każdego obiektu (np. ściany). Możesz także wybrać złożenie zawierające wszystkie kształty do połączenia, np. w Szyku ortogonalnym.

 1. Polecenie Fragmentacja funkcją logiczną można wywołać na kilka sposobów:
  • Naciskając przycisk na pasku narzędzi.
  • Używając pozycji Część → Podziel → Fragmentacja funkcją logiczną w menu głównym.

Tworzony jest obiekt parametryczny ```FragmentyLogiczne```. Oryginalne obiekty są ukrywane, a wynik połączenia jest wyświetlany w oknie widoku 3D.

Właściwości

Fragmenty logiczne

 • DANEObiekty: Lista obiektów do przecięcia. Ogólnie rzecz biorąc, potrzebne są co najmniej dwa obiekty, ale pojedyncze złożenie zawierające kształty do przecięcia również się nada. (od wersji FreeCAD v0.17.8053 właściwość ta nie jest wyświetlana w edytorze właściwości i można uzyskać do niej dostęp tylko za pośrednictwem środowiska Python).
 • DANETryb: Standartowy, Podziel lub BryłaZłożona. Wartość "Standardowy" jest ustawieniem domyślnym. Standartowy i Podziel różnią się działaniem narzędzia na kształcie typu zbiorczego: jeśli wybrano Podziel, są one rozdzielane. W przeciwnym razie są trzymane razem (otrzymują dodatkowe segmenty).
 • DANETolerancja: wartość Rozmyj. Jest to dodatkowa tolerancja stosowana podczas wyszukiwania przecięć, oprócz tolerancji przechowywanych w kształtach wejściowych.

Szczegóły realizacji

Narzędzie Boolean Fragments w "trybie standardowym" to Ogólny Operator Scalenia (General Fuse Operator GFA) OpenCascade. Akceptuje on kombinację prawdopodobnie wszystkich typów kształtów, a logika wyjścia jest dość zawiła. Zobacz Podręcznik użytkownika OpenCascade: Operacje logiczne jeśli ten temat Cię zainteresował.

W trybach "Podziel" i "BryłaZłożona" przeprowadzane jest przez FreeCAD dodatkowe przetwarzanie końcowe.

Tworzenie skryptów

Narzędzie Fragmentacja funkcją logiczną może być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python za pomocą następującej funkcji:

BOPTools.SplitFeatures.makeBooleanFragments(name)
 • Tworzy pustą cechę Fragmentacja funkcją logiczną. Właściwość "Obiekty" musi zostać przypisana jawnie, a następnie.
 • Zwraca nowo utworzony obiekt.

Funkcja Fragmentacja funkcją logiczną może być również stosowana do zwykłych kształtów, bez konieczności posiadania obiektu dokumentu:

import BOPTools.SplitAPI
BOPTools.SplitAPI.booleanFragments(list_of_shapes, mode, tolerance = 0.0)

# OR, for Standard mode:

list_of_shapes = [App.ActiveDocument.Sphere.Shape, App.ActiveDocument.Sphere001.Shape]
pieces, map = list_of_shapes[0].generalFuse(list_of_shapes[1:], tolerance)
# pieces receives a compound of shapes; map receives a list of lists of shapes, defining list_of_shapes <--> pieces correspondence

Może to być przydatne do tworzenia niestandardowych funkcji skryptowych Python.

Przykład:

import BOPTools.SplitFeatures
j = BOPTools.SplitFeatures.makeBooleanFragments(name= 'BooleanFragments')
j.Objects = FreeCADGui.Selection.getSelection()

Samo narzędzie jest zaimplementowane w środowisku Python, patrz /Mod/Part/BOPTools/SplitFeatures.py w miejscu instalacji FreeCAD.

Uwagi

Narzędzie zostało wprowadzone w wersji FreeCAD v0.17.8053. FreeCAD musi być skompilowany z OCC 6.9.0 lub nowszym. W przeciwnym razie narzędzie jest niedostępne.