Parça Tasarım Tezgahı

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page PartDesign Workbench and the translation is 16% complete.
  Outdated translations are marked like this.
  PartDesign workbench icon

  Introduction

  Giriş

  Parça tasarım tezgahı karmaşık katı parçaları modelleme için gelişmiş araçlar sağlar. Genel amaç olarak, üretilebilecek parçaların modellenmesi ve bu parçaların birleştirilerek ürün elde edilmesi hedeflenir. Bununla birlikte, oluşturulan katılar genel olarak Mimari tasarım , FE analizi veya 3D baskı gibi herhangi bir başka amaç için kullanılabilir .

  Parça tasarım tezgahı ve Eskiz tezgahı birbirleriyle bağlantılıdırlar. Kullanıcı normalde bir Eskiz oluşturur, sonra bir katı oluşturmak için Kalınlık ver aracını kullanır ve ardından bu katı üzerinde istenen işlemler yapılır.

  Parça tezgahı, Yapısal katı geometri (CSG) şekil oluşturma metodolojisi üzerine temellendiğinden, Part tasarım tezgahı, parametrik, özellik düzenleme metodolojisi kullanır; bu, temel bir katı, nihai şekil elde edilinceye kadar üstüne özellikler ekleyerek sırayla dönüştürülür. Bu işlemin daha ayrıntılı bir açıklaması için özellik düzenleme sayfasına bakın ve ardından katı madde oluşturma işlemine başlamak için Parça tasarım tezgahı ile basit bir parça oluşturma bölümüne bakın .

  A more detailed discussion of Part workbench versus Part Design workbench can be found here: Part and Part Design.

  The bodies created with PartDesign are often subject to the topological naming problem which causes internal features to be renamed when the parametric operations are modified. This problem can be minimized by following the best practices described in the feature editing page, and by taking advantage of datum objects as support for sketches and features.

  PartDesign Example.png

  Araçlar

  Parça Tasarım tezgahının araçlarının tümü , Parça tasarım tezgahını yüklediğinizde görünen Parça Tasarımı menüsünde ve Parça tasarım araç çubuğunda bulunur.

  Yapı araçları

  Bu araçlar, Model ağacını düzenlemek için kullanılan araçlardır.

  • Std Part.png Parça oluştur: Aktif belgeye yeni bir Parça ekler veya varolan bir parçayı aktif hale getirir.
  • Group.svg Grup oluştur: Aktif belgenin Model ağacına bir Grup ekler.
  • Std Group.svg Group: adds a Group container in the active document, which allows organizing the objects in the tree view.

  Parça Tasarım Yardım Araçları

  • PartDesign Body.png Cisim oluştur: Aktif belge de yeni bir cisim oluşturur veya mevcut cismi etkinleştirir.
  • PartDesign NewSketch.png Eskiz oluştur: Seçilen bir yüzey ya da düzlem üzerinde yeni bir eskiz oluşturur. Bu araç yürütülürken yüz seçilmezse, kullanıcıdan, Görevler panelinden bir düzlem seçmesi istenir. Arayüz daha sonra eskiz düzenleme modunda Eskiz tezgahına geçer.
  • Sketcher MapSketch.png Eskizi yüze eşle: Eskizleri önceden seçilen bir düzleme veya aktif cismin bir yüzüne eşler.
  • Sketcher ValidateSketch.svg Validate sketch: verifies the tolerance of different points and adjusts them.

  Parça Tasarım modelleme araçları

  Referans araçları

  Ekleme araçları

  Bunlar, temel özellikler oluşturmak veya mevcut bir katı gövdeye malzeme eklemek için kullanılan araçlardır.

  • PartDesign Pad.png Kalınlık ver: Seçilen bir eskize kalınlık vererek bir katı oluşturur.
  • PartDesign Revolution.png Döndür: Eskizi bir eksenin etrafında döndürerek bir katı oluşturur. Eskiz kapalı bir profil olmalıdır.

  Çıkarma araçları

  Bunlar, mevcut bir gövdeden materyal çıkarmak için kullanılan araçlardır.

  • PartDesign Pocket.png Oyuk: Seçilen eskize göre cismi oyar.
  • PartDesign Hole.png Delik: Seçilen eskize göre cisim üzerinde delik açar. Eskiz, bir veya daha fazla daire içermelidir.
  • PartDesign Groove.png Oluk: Bir eskizi bir eksen etrafında döndürerek bir oluk oluşturur.
  • PartDesign SubtractiveLoft.png Eskizlerle çıkar:İki veya daha fazla eskiz arasında geçiş yaparak katı bir şekil oluşturur ve onu aktif gövdeden çıkarır.
  • PartDesign SubtractivePipe.png Eskizi süpürerek çıkar: Açık veya kapalı bir yol boyunca bir veya daha fazla eskizi süpürerek katı bir şekil oluşturur ve onu aktif gövdeden çıkarır.
  • PartDesign SubtractiveHelix.svg Subtractive helix: creates a solid shape by sweeping a sketch along a helix and subtracts it from the active body.
  • PartDesign SubtractiveWedge.pngKama çıkar:Aktif gövdeye bir çıkarıcı kama ekler.

  Dönüştürme araçları

  Bunlar mevcut özellikleri dönüştürmek için kullanılan araçlardır. Hangi özellikleri dönüştüreceğinizi seçmenize izin vereceklerdir.

  • PartDesign Mirrored.png Yansıt:Düzlem veya yüze bir veya daha fazla özellik yansıtır.
  • PartDesign LinearPattern.png Doğrusal şablon: Bir veya daha fazla özelliğe dayalı doğrusal bir şablon oluşturur.
  • PartDesign PolarPattern.png Kutupsal şablon:Bir veya daha fazla özellikten oluşan kutupsal bir şablon oluşturur.

  Süsleme araçları

  Bu araçlar seçilen kenarlara veya yüzlere bir işlem uygular.

  • PartDesign Fillet.png Yuvarla: Aktif gövdenin kenarlarını yuvarlar.
  • PartDesign Chamfer.png Pah kır: Aktif gövdenin kenarlarına pah kırar.
  • PartDesign Draft.png Taslak: Aktif gövdenin seçilen yüzlerine taslak uygular.
  • PartDesign Thickness.png Kalınlık:Aktif gövdeden kalın bir kabuk oluşturur ve seçilen yüzleri açar.

  Boolean

  • PartDesign Boolean.png Boolean işlemi:Aktif gövdeye bir veya daha fazla cisim veya Parça tasarım kopyası alır ve bir Boolean işlemi uygular.

  Ekstralar

  Parça Tasarım menüsünde bulunan bazı ek işlevler:

  • Taşıma(Migrate): eski FreeCAD sürümleriyle oluşturulan dosyaları dönüştürür. Eğer dosya saf Parça tasarım özellik-tabanlıysa, dönüşüm başarılı olacaktır. Eğer dosya Parça/Parça tasarım/Taslak nesnelerinin karışımıysa, işlem genellikle başarısız olur.
  • PartDesign Sprocket.svg Sprocket: creates a sprocket profile that can be padded.
  • PartDesign InternalExternalGear.png İçten Dişli Çark: Bir Pad tarafından kullanılabilecek bir içten dişli çark profili oluşturur.
  • PartDesign WizardShaft.png Mil tasarım sihirbazı: Değer tablosundan bir mil oluşturur. Mil üzerindeki kuvvetleri ve momentleri analiz etmeyi sağlar. Mil, düzenlenebilir bir döner kroki ile yapılır.

  Bağlamsal menü araçları

  • PartDesign MoveTip.svg Set tip: redefines the tip, which is the feature exposed outside of the Body.
  • PartDesign MoveFeatureInTree.svg Move object after other object: allows reordering of the Body tree by moving the selected sketch, datum geometry or feature to another position in the list of features.

  • PartDesign MoveTip.png Uç Ayarla: Gövde dışında açık kalmış uç kısmı yeniden tanımlar.
  • Std SetAppearance.svg Appearance: determines appearance of the whole part (color transparency etc.).

  Seçenekler

  • Std DlgParameter.pngSeçenekler...:Seçenekler, Parça tasarım araçlarından ulaşılabilir.

  Kılavuz

  Examples

  For some ideas of what can be achieved with Part Design tools, have a look at: PartDesign examples.

  PartDesign ExampleSphere-02.png PartDesign ExampleTorus-01.png PartDesign ExamplePad-09.png PartDesign ExampleSweep-02.png PartDesign ExampleSweep-05.png PartDesign ExampleSpring-04.png