Parça Tasarım Tezgahı

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign Workbench and the translation is 12% complete.
Outdated translations are marked like this.
PartDesign workbench icon

Introduction

Giriş

Parça tasarım tezgahı karmaşık katı parçaları modelleme için gelişmiş araçlar sağlar. Genel amaç olarak, üretilebilecek parçaların modellenmesi ve bu parçaların birleştirilerek ürün elde edilmesi hedeflenir. Bununla birlikte, oluşturulan katılar genel olarak Mimari tasarım , FE analizi veya 3D baskı gibi herhangi bir başka amaç için kullanılabilir .

Parça tasarım tezgahı ve Eskiz tezgahı birbirleriyle bağlantılıdırlar. Kullanıcı normalde bir Eskiz oluşturur, sonra bir katı oluşturmak için Kalınlık ver aracını kullanır ve ardından bu katı üzerinde istenen işlemler yapılır.

Parça tezgahı, Yapısal katı geometri (CSG) şekil oluşturma metodolojisi üzerine temellendiğinden, Part tasarım tezgahı, parametrik, özellik düzenleme metodolojisi kullanır; bu, temel bir katı, nihai şekil elde edilinceye kadar üstüne özellikler ekleyerek sırayla dönüştürülür. Bu işlemin daha ayrıntılı bir açıklaması için özellik düzenleme sayfasına bakın ve ardından katı madde oluşturma işlemine başlamak için Parça tasarım tezgahı ile basit bir parça oluşturma bölümüne bakın .

A more detailed discussion of Part workbench versus Part Design workbench can be found here: Part and Part Design.

The bodies created with PartDesign are often subject to the topological naming problem which causes internal features to be renamed when the parametric operations are modified. This problem can be minimized by following the best practices described in the feature editing page, and by taking advantage of datum objects as support for sketches and features.

Araçlar

Parça Tasarım tezgahının araçlarının tümü , Parça tasarım tezgahını yüklediğinizde görünen Parça Tasarımı menüsünde ve Parça tasarım araç çubuğunda bulunur.

Yapı araçları

Bu araçlar, Model ağacını düzenlemek için kullanılan araçlardır.

 • Parça oluştur: Aktif belgeye yeni bir Parça ekler veya varolan bir parçayı aktif hale getirir.
 • Grup oluştur: Aktif belgenin Model ağacına bir Grup ekler.
 • Group: adds a Group container in the active document, which allows organizing the objects in the tree view.

Parça Tasarım Yardım Araçları

 • Cisim oluştur: Aktif belge de yeni bir cisim oluşturur veya mevcut cismi etkinleştirir.
 • Create Sketch:
 • Eskiz oluştur: Seçilen bir yüzey ya da düzlem üzerinde yeni bir eskiz oluşturur. Bu araç yürütülürken yüz seçilmezse, kullanıcıdan, Görevler panelinden bir düzlem seçmesi istenir. Arayüz daha sonra eskiz düzenleme modunda Eskiz tezgahına geçer.
 • Eskizi yüze eşle: Eskizleri önceden seçilen bir düzleme veya aktif cismin bir yüzüne eşler.
 • Validate sketch: verifies the tolerance of different points and adjusts them.
 • Create a datum:

Parça Tasarım modelleme araçları

Ekleme araçları

Bunlar, temel özellikler oluşturmak veya mevcut bir katı gövdeye malzeme eklemek için kullanılan araçlardır.

 • Kalınlık ver: Seçilen bir eskize kalınlık vererek bir katı oluşturur.
 • Döndür: Eskizi bir eksenin etrafında döndürerek bir katı oluşturur. Eskiz kapalı bir profil olmalıdır.
 • Create an additive primitive:

Çıkarma araçları

Bunlar, mevcut bir gövdeden materyal çıkarmak için kullanılan araçlardır.

 • Oyuk: Seçilen eskize göre cismi oyar.
 • Delik: Seçilen eskize göre cisim üzerinde delik açar. Eskiz, bir veya daha fazla daire içermelidir.
 • Oluk: Bir eskizi bir eksen etrafında döndürerek bir oluk oluşturur.
 • Eskizlerle çıkar:İki veya daha fazla eskiz arasında geçiş yaparak katı bir şekil oluşturur ve onu aktif gövdeden çıkarır.
 • Eskizi süpürerek çıkar: Açık veya kapalı bir yol boyunca bir veya daha fazla eskizi süpürerek katı bir şekil oluşturur ve onu aktif gövdeden çıkarır.
 • Subtractive helix: creates a solid shape by sweeping a sketch along a helix and subtracts it from the active body.
 • Create a subtractive primitive:
 • Kama çıkar:Aktif gövdeye bir çıkarıcı kama ekler.

Boolean

 • Boolean işlemi:Aktif gövdeye bir veya daha fazla cisim veya Parça tasarım kopyası alır ve bir Boolean işlemi uygular.

Süsleme araçları

Bu araçlar seçilen kenarlara veya yüzlere bir işlem uygular.

 • Yuvarla: Aktif gövdenin kenarlarını yuvarlar.
 • Pah kır: Aktif gövdenin kenarlarına pah kırar.
 • Taslak: Aktif gövdenin seçilen yüzlerine taslak uygular.
 • Kalınlık:Aktif gövdeden kalın bir kabuk oluşturur ve seçilen yüzleri açar.

Dönüştürme araçları

Bunlar mevcut özellikleri dönüştürmek için kullanılan araçlardır. Hangi özellikleri dönüştüreceğinizi seçmenize izin vereceklerdir.

 • Yansıt:Düzlem veya yüze bir veya daha fazla özellik yansıtır.
 • Doğrusal şablon: Bir veya daha fazla özelliğe dayalı doğrusal bir şablon oluşturur.
 • Kutupsal şablon:Bir veya daha fazla özellikten oluşan kutupsal bir şablon oluşturur.

Ekstralar

Parça Tasarım menüsünde bulunan bazı ek işlevler:

 • Sprocket: creates a sprocket profile that can be padded.
 • İçten Dişli Çark: Bir Pad tarafından kullanılabilecek bir içten dişli çark profili oluşturur.
 • Mil tasarım sihirbazı: Değer tablosundan bir mil oluşturur. Mil üzerindeki kuvvetleri ve momentleri analiz etmeyi sağlar. Mil, düzenlenebilir bir döner kroki ile yapılır.

Bağlamsal menü araçları

 • Set tip: redefines the tip, which is the feature exposed outside of the Body.
 • Move object after other object: allows reordering of the Body tree by moving the selected sketch, datum geometry or feature to another position in the list of features.

 • Uç Ayarla: Gövde dışında açık kalmış uç kısmı yeniden tanımlar.
 • Appearance: determines appearance of the whole part (color transparency etc.).

Obsolete tools

 • Migrate: migrates files from FreeCAD versions below 0.17 to version 0.17. This tool is not available in version 1.0 and above.

Seçenekler

 • Seçenekler...:Seçenekler, Parça tasarım araçlarından ulaşılabilir.

Kılavuz

Examples

For some ideas of what can be achieved with Part Design tools, have a look at: PartDesign examples.