PartDesign Workbench/Atelierul de PartDesign

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page PartDesign Workbench and the translation is 16% complete.
  Outdated translations are marked like this.
  PartDesign workbench icon

  Introduction

  Introducere

  "Atelierul Part Design" oferă instrumente avansate pentru modelarea componentelor solide complexe și se bazează pe o metodă de feature-editing methodology. Se concentrează în cea mai mare parte pe, dar nu se limitează la, crearea de piese mecanice. Este strâns legată de Sketcher Workbench.

  Baza de lucru PartDesign este în mod intrinsec legată de Sketcher Workbench. În mod normal, utilizatorul creează o schiță, apoi utilizează instrumentul PartDesign Pad pentru a-l extruda și a crea un solid de bază, iar acest solid este modificat ulterior.

  În timp ce Part Workbench se bazează pe o metodologie constructive solid geometry (CSG) pentru forme de construcție, Atelierul de lucru PartDesign utilizează o editare parametrică, ceea ce înseamnă că un solid de bază este transformat secvențial prin adăugarea de caracteristici deasupra până la obținerea formei finale. Consultați pagina feature editing pentru o explicație mai completă a acestui proces și apoi a se vedea Creating a simple part with PartDesign pentru a începe să creați solide.

  A more detailed discussion of Part workbench versus Part Design workbench can be found here: Part and Part Design.

  The bodies created with PartDesign are often subject to the topological naming problem which causes internal features to be renamed when the parametric operations are modified. This problem can be minimized by following the best practices described in the feature editing page, and by taking advantage of datum objects as support for sketches and features.

  PartDesign Example.png

  Instrumente

  Instrumentele de proiectare a componentelor sunt amplasate în meniul Design Part și în bara de instrumente PartDesign care apare atunci când încărcați atelierul Part Design.

  Structure tools

  These are tools to organize the Model tree.

  • Std Part.png Part: adds a new Part container in the active document and makes it active.
  • Group.svg Group: adds a Group in the active document's Model tree.
  • Std Group.svg Group: adds a Group container in the active document, which allows organizing the objects in the tree view.

  Instrumente Help pentru Part Design

  • PartDesign Body.png Create body: Creează un corp în documentul activ și îl activează.
  • PartDesign NewSketch.png Creare schiță: creează o schiță nouă pe o față sau pe un plane selectat. Dacă nu este selectată nicio față în timp ce această unealtă este executată, utilizatorul este chemat să selecteze un plan din panoul Activități. Interfața trece apoi în modul Sketcher_Workbench în modul de editare a schițelor.
  • Sketcher ValidateSketch.svg Validate sketch: verifies the tolerance of different points and adjusts them.

  Part Design Modeling tools

  Instrumente de referință

  Instrumente Aditive

  Acestea sunt instrumente pentru crearea de caracteristici de bază sau adăugarea de materiale unui corp solid existent.

  • PartDesign Pad.png Pad: extrudează un solid dintr-o schiță selectată.
  • PartDesign Revolution.png Revolution: creează un solid prin rotirea unei schițe în jurul unei axe. Schița trebuie să formeze un profil închis.
  • PartDesign AdditiveLoft.png Additive loft: creează un solid prin efectuarea unei tranziții între două sau mai multe schițe.
  • PartDesign AdditivePipe.png Additive pipe:creează un solid baleind una sau mai multe schițe de-a lungul unei traiectorii deschise sau închise.

  Instrumente substractive

  Acestea sunt instrumente pentru îndepărtarea materialului dintr-un corp existent.

  • PartDesign Pocket.png Pocket: creează o gaură dreptunghiulară/un buzunar din schița selectată.
  • PartDesign Hole.png Hole: creează o funcționalitate tip gaură din schița selectată. Schița trebuie să conțină unul sau mai multe cercuri.
  • PartDesign Groove.png Groove: creează o canelură prin rotirea schiței în jurul unei axe.

  creează o formă solidă făcând o tranziție/extrudere între două sau mai multe schițe și o scade din corpul activ.

  • PartDesign SubtractivePipe.png Subtractive pipe: creează o formă solidă prin baleierea uneia sau a mai multor schițe de-a lungul unei traiectorii deschise sau închise și o scade din corpul activ.
  • PartDesign SubtractiveHelix.svg Subtractive helix: creates a solid shape by sweeping a sketch along a helix and subtracts it from the active body.

  instrumente de Transformare

  Acestea sunt instrumente pentru transformarea caracteristicilor existente. Acestea vă vor permite să alegeți caracteristicile care trebuie transformate.

  • PartDesign Mirrored.png Mirrored: simetrizați una sau mai multe caracteristici față de un plan sau o fațetă.
  • PartDesign LinearPattern.png Linear Pattern: creează un model liniar bazat pe una sau mai multe caracteristici.
  • PartDesign PolarPattern.png Polar Pattern: creează un model circular/polar bazat pe una sau mai multe caracteristici.

  Instrumente pentru traiectorie suplimentară

  Aceste instrumente se aplică tratării marginilor sau fațetelor selectate.

  • PartDesign Fillet.png Fillet: rotunjirea marginilor/colțurilor corpului activ
  • PartDesign Chamfer.png Chamfer: șanfrenarea marginilor corpului activ.
  • PartDesign Draft.png Draft: se aplică conicitate la fațetele corpului activ.

  creează o cochilie/coajă groasă din corpul activ și deschide fațeta(ele) selectate.

  Boolean

  • PartDesign Boolean.png Boolean operation: importă unul sau mai multe Corpuri sau Clone PartDesign în corpul activ și le aplică o operație booleană.

  Suplimentar

  Unele funcționalități suplimentare găsite în meniul PartDesign:

  • Migrează: migrează fișierele create cu versiuni mai vechi din FreeCAD. Dacă fișierul este o componentă pură pe bază de elemente, migrarea ar trebui să aibă succes. În cazul în care fișierul conține amestec de obiecte Part/Part Design/Draft, conversia va eșua, cel mai probabil.
  • PartDesign Sprocket.svg Sprocket: creates a sprocket profile that can be padded.
  • PartDesign InternalExternalGear.png Involute gear:creează un profil de angrenaj cu profil în evolventă care poate fi utilizat de un PAD.
  • PartDesign WizardShaft.png Shaft design wizard: Generă un arbore dintr-o tabelă de valori și permite analizarea forțelor și momentelor. Arborele este realizat cu o schiță de revoluție care poate fi editată.

  Meniu Contextual de Instrumente

  • PartDesign MoveTip.svg Set tip: redefines the tip, which is the feature exposed outside of the Body.
  • PartDesign MoveFeatureInTree.svg Move object after other object: allows reordering of the Body tree by moving the selected sketch, datum geometry or feature to another position in the list of features.

  • PartDesign MoveTip.png Set tip: redefinește vârful, care este caracteristica expusă în afara corpului.
  • Std SetAppearance.svg Appearance: determines appearance of the whole part (color transparency etc.).

  Preferințe

  • Std DlgParameter.png Preferences...: Preferințele sunt disponibile în Instrumente partDesign.

  Tutoriale

  Examples

  For some ideas of what can be achieved with Part Design tools, have a look at: PartDesign examples.

  PartDesign ExampleSphere-02.png PartDesign ExampleTorus-01.png PartDesign ExamplePad-09.png PartDesign ExampleSweep-02.png PartDesign ExampleSweep-05.png PartDesign ExampleSpring-04.png