Środowisko pracy Projekt Części

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page PartDesign Workbench and the translation is 100% complete.
  Ikonka FreeCAD dla środowiska pracy Projekt Części

  Wprowadzenie

  Workbench PartDesign.svgPartDesign oferuje zaawansowane narzędzia do modelowania złożonych części brył. Głównie skupia się on na tworzeniu części mechanicznych, które mogą być produkowane i montowane w gotowy produkt. Niemniej jednak, utworzone bryły mogą być wykorzystywane ogólnie do wszelkich innych celów, takich jak projekt architektoniczny, analiza elementów skończonych lub obróbka CNC i drukowanie 3D.

  Środowisko pracy Projekt Części jest nierozerwalnie związane ze środowiskiem pracy Szkicownik. Użytkownik zazwyczaj tworzy szkic, następnie używa narzędzia Wyciągnij, aby go wytłoczyć i utworzyć bryłę podstawową, a następnie modyfikuje tę bryłę.

  Podczas gdy środowisko Workbench Part.svg Część opiera się na konstruktywnej geometrii bryły (CSG) dla budowania kształtów, Projekt Części wykorzystuje metodę edycji parametrów i funkcji, co oznacza, że bryła podstawowa jest kolejno przekształcana przez dodanie elementów na górze, aż do uzyskania ostatecznego kształtu. Zobacz stronę funkcje edycji, aby uzyskać pełniejsze wyjaśnienie tego procesu, a następnie zobacz Tworzenie prostej części w środowisku Projekt Części, aby rozpocząć tworzenie brył.

  Bardziej szczegółowa dyskusja na temat środowisk Part kontra Part Design znajduje się tutaj: Część i Projekt części.

  Korpusy utworzone w PartDesign często podlegają problemom nazewnictwa według kolejności chronologicznej, co powoduje zmianę nazw wewnętrznych cech podczas modyfikacji operacji parametrycznych. Problem ten można zminimalizować stosując najlepsze praktyki opisane na stronie edycja funkcji oraz wykorzystując obiekty odniesienia jako wsparcie dla szkiców i funkcji.

  PartDesign Example.png

  Przybory

  Narzędzia Part Design znajdują się w menu Part Design oraz na pasku narzędzi PartDesign, który pojawia się po załadowaniu Środowiska pracy Part Design.

  Narzędzia organizujące strukturę dokumentu

  Są to narzędzia, które nie są częścią Środowiska pracy PartDesign. Należą one do systemu Std Base. Zostały one opracowane w wersji 0.17 z zamiarem zorganizowania modelu i utworzenia złożeń. Jako takie, są bardzo przydatne przy pracy z bryłami stworzonymi przy pomocy tego stołu roboczego.

  Narzędzia pomocnicze

  • Sketcher NewSketch.svg Utwórz nowy szkic: tworzy nowy szkic na wybranej ścianie lub płaszczyźnie. Jeśli podczas uruchamiania tego narzędzia nie zostanie wybrana żadna twarz, użytkownik zostanie poproszony o wybranie płaszczyzny z panelu Zadania. Następnie interfejs przełącza się na Środowisko pracy Sketcher w trybie edycji szkicu.

  Narzędzia modelujące

  Narzędzia odniesienia

  Narzędzia dodawania nowych elementów

  Są to narzędzia do tworzenia podstawowych właściwości lub dodawania materiału do istniejącej bryły.

  • PartDesign AdditiveHelix.svg Addytywna helisa: tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie szkicu wzdłuż helisy.

  Narzędzia do usuwania kształtów

  Są to narzędzia do odejmowania materiału z istniejącej bryły.

  • PartDesign Hole.svg Utwórz otwór ...: tworzy element otworu z wybranego szkicu. Szkic musi zawierać jeden lub kilka okręgów.
  • PartDesign Subtractive Loft.svg Odejmij wybrany profil...: tworzy bryłę poprzez przejście pomiędzy dwoma lub więcej szkicami i odejmuje ją od aktywnego kształtu.
  • PartDesign SubtractiveHelix.svg Subtraktywna helisa: tworzy bryłę przez przeciągnięcie szkicu wzdłuż helisy i odejmuje ją od aktywnej bryły.

  Narzędzia do przekształcania

  Są to narzędzia służące do przekształcania istniejących właściwości.

  • PartDesign MultiTransform.svg Utwórz szyk kołowy: tworzy układ kołowy złożony z jednej lub więcej właściwości, wspomniane powyżej, a także przekształcenie Skali.
   • PartDesign Scaled.svg Skaluj: skaluje jedną lub więcej funkcji. Funkcja nie jest dostępna jako osobne narzędzie do transformacji.

  Narzędzia do obróbki krawędzi

  Narzędzia te umożliwiają wykonanie określonej modyfikacji krawędzi lub powierzchni.

  _*PartDesign Fillet.svg Utwórz zaokrąglenie na krawędzi: tworzy zaokrąglenia na określonych krawędziach wybranego kształtu.

  Narzędzia do przeprowadzania operacji logicznych

  • PartDesign Boolean.svg Operacje logiczne: importuje jedną lub więcej brył lub klonów PartDesign do aktywnego elementu i przeprowadza operację logiczną.

  Dodatki

  Kilka dodatkowych funkcji, które można znaleźć w menu Part Design:

  • PartDesign Migrate.svg Przenieś: migruje pliki utworzone w starszych wersjach FreeCAD. Jeśli plik jest oparty wyłącznie na funkcjach PartDesign, migracja powinna zakończyć się sukcesem. Jeśli plik zawiera mieszane obiekty Part/Part Design/Draft, konwersja najprawdopodobniej się nie powiedzie.
  • PartDesign WizardShaft.svg Twórca wałów: tworzy wał z tabeli wartości i pozwala na analizę sił i momentów. Wał jest tworzony za pomocą szkicu obrotowego, który można edytować.

  Pozycje w menu kontekstowym

  • PartDesign MoveTip.svg Ustaw czubek: pozwala na przedefiniowanie czubka, który jest elementem eksponowanym na zewnątrz korpusu.
  • PartDesign MoveFeatureInTree.svg Przenieś obiekt za innym obiektem: umożliwia zmianę kolejności obiektów drzewa zawartości poprzez przeniesienie wybranego szkicu, geometrii odniesienia lub elementu w inne miejsce na liście elementów.

  Pozycje współdzielone ze Środowiskiem pracy Part

  • Part FaceColors.svg Ustaw kolor: przypisuje kolory do poszczególnych powierzchni.

  Ustawienia

  Poradniki

  Przykłady

  Aby uzyskać kilka pomysłów na to, co można osiągnąć za pomocą narzędzi środowiska Projekt Części, zajrzyj do: przykładów.

  PartDesign ExampleSphere-02.png PartDesign ExampleTorus-01.png PartDesign ExamplePad-09.png PartDesign ExampleSweep-02.png PartDesign ExampleSweep-05.png PartDesign ExampleSpring-04.png