Środowisko pracy Projekt Części

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign Workbench and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
Ikonka FreeCAD dla środowiska pracy Projekt Części

Wprowadzenie

Środowisko pracy Projekt Części zapewnia zaawansowane narzędzia do modelowania złożonych części bryłowych. Koncentruje się głównie na tworzeniu części mechanicznych, które mogą być wytwarzane i składane w gotowy produkt. Niemniej jednak, utworzone bryły mogą być wykorzystywane do innych celów, takich jak: projekt architektoniczny, analiza elementów skończonych lub obróbka CNC i drukowanie 3D.

Środowisko pracy Projekt Części jest nierozerwalnie związane ze środowiskiem pracy Szkicownik. Użytkownik zazwyczaj tworzy szkic, następnie używa narzędzia Wyciągnij, aby go wytłoczyć i utworzyć bryłę podstawową, a następnie modyfikuje tę bryłę.

Podczas gdy środowisko Część opiera się na konstruktywnej geometrii bryły (CSG) dla budowania kształtów, Projekt Części wykorzystuje metodę edycji parametrów i funkcji, co oznacza, że bryła podstawowa jest kolejno przekształcana przez dodanie elementów na górze, aż do uzyskania ostatecznego kształtu. Zobacz stronę funkcje edycji, aby uzyskać pełniejsze wyjaśnienie tego procesu, a następnie zobacz Tworzenie prostej części w środowisku Projekt Części, aby rozpocząć tworzenie brył.

Bardziej szczegółowa dyskusja na temat środowisk Part kontra Part Design znajduje się tutaj: Część i Projekt części.

Korpusy utworzone w PartDesign często podlegają problemom nazewnictwa według kolejności chronologicznej, co powoduje zmianę nazw wewnętrznych cech podczas modyfikacji operacji parametrycznych. Problem ten można zminimalizować stosując najlepsze praktyki opisane na stronie edycja funkcji oraz wykorzystując obiekty odniesienia jako wsparcie dla szkiców i funkcji.

Przybory

Narzędzia Part Design znajdują się w menu Part Design oraz na pasku narzędzi PartDesign, który pojawia się po załadowaniu Środowiska pracy Part Design.

Narzędzia organizujące strukturę dokumentu

Są to narzędzia, które nie są częścią Środowiska pracy PartDesign. Należą one do systemu Std Base. Zostały one opracowane w wersji 0.17 z zamiarem zorganizowania modelu i utworzenia złożeń. Jako takie, są bardzo przydatne przy pracy z bryłami stworzonymi przy pomocy tego stołu roboczego.

Narzędzia pomocnicze

 • Utwórz szkic:
 • Utwórz szkic: tworzy nowy szkic na wybranej ścianie lub płaszczyźnie. Jeśli podczas uruchamiania tego narzędzia nie zostanie wybrana żadna twarz, użytkownik zostanie poproszony o wybranie płaszczyzny z panelu Zadania. Następnie interfejs przełącza się na Środowisko pracy Sketcher w trybie edycji szkicu.
 • Utwórz punkt odniesienia:

Narzędzia modelujące

Narzędzia dodawania nowych elementów

Są to narzędzia do tworzenia elementów bazowych lub dodawania materiałów do istniejącej bryły.

 • Addytywna helisa: tworzy bryłę poprzez przeciągnięcie szkicu wzdłuż helisy.
 • Utwórz bryłę pierwotną do dodania:

Narzędzia do usuwania kształtów

Są to narzędzia do odejmowania materiału z istniejącej bryły.

 • Utwórz otwór ...: tworzy element otworu z wybranego szkicu. Szkic musi zawierać jeden lub kilka okręgów.
 • Odejmij wybrany profil...: tworzy bryłę poprzez przejście pomiędzy dwoma lub więcej szkicami i odejmuje ją od aktywnego kształtu.
 • Subtraktywna helisa: tworzy bryłę przez przeciągnięcie szkicu wzdłuż helisy i odejmuje ją od aktywnej bryły.
 • Utwórz bryłę pierwotną do odjęcia:

Narzędzia do przeprowadzania operacji logicznych

 • Operacje logiczne: importuje jedną lub więcej brył lub klonów PartDesign do aktywnego elementu i przeprowadza operację logiczną.

Narzędzia do wykańczania

Narzędzia te umożliwiają wykonanie określonej modyfikacji krawędzi lub powierzchni.

_* Utwórz zaokrąglenie na krawędzi: tworzy zaokrąglenia na określonych krawędziach wybranego kształtu.

Narzędzia do przekształcania

Są to narzędzia służące do przekształcania istniejących właściwości.

 • Utwórz szyk kołowy: tworzy układ kołowy złożony z jednej lub więcej właściwości, wspomniane powyżej, a także przekształcenie Skali.
  • Skaluj: skaluje jedną lub więcej funkcji. Funkcja nie jest dostępna jako osobne narzędzie do transformacji.

Dodatki

Kilka dodatkowych funkcji, które można znaleźć w menu Part Design:

 • Twórca wałów: tworzy wał z tabeli wartości i pozwala na analizę sił i momentów. Wał jest tworzony za pomocą szkicu obrotowego, który można edytować.

Pozycje w menu kontekstowym

 • Ustaw czubek: pozwala na przedefiniowanie czubka, który jest elementem eksponowanym na zewnątrz korpusu.
 • Przenieś obiekt za innym obiektem: umożliwia zmianę kolejności obiektów drzewa zawartości poprzez przeniesienie wybranego szkicu, geometrii odniesienia lub elementu w inne miejsce na liście elementów.

Pozycje współdzielone ze Środowiskiem pracy Part

Narzędzia przestarzałe

 • Migrate: migrates files from FreeCAD versions below 0.17 to version 0.17. This tool is not available in version 1.0 and above.

Ustawienia

Poradniki

Przykłady

Aby uzyskać kilka pomysłów na to, co można osiągnąć za pomocą narzędzi środowiska Projekt Części, zajrzyj do: przykładów.