Projekt Części: Subtraktywny klin

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign SubtractiveWedge and the translation is 100% complete.

Projekt Części: Subtraktywny klin

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Utwórz cechę przez odjęcie → Subtraktywny klin
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Komponent bryła pierwotna do odjęcia, Addytywny klin

Opis

Funkcja ta wstawia pierwotny klin odejmowany od aktywnej Zawartości. Jego kształt jest odejmowany od istniejącej bryły.

Po lewej: aktywna zawartość (A) pokazana w kolorze szarym i klin do odjęcia (B) pokazany w kolorze czerwonym z przeźroczystością. Wynik po prawej.

Użycie

 1. Naciśnij przycisk Subtraktywny klin. Uwaga: Subtraktywny klin jest częścią menu narzędzi o nazwie Utwórz bryłę pierwotną do odjęcia. Po uruchomieniu programu FreeCAD, na pasku narzędzi domyślnie wyświetlany jest Subtraktywny prostopadłościan. Aby przejść do funkcji Klin, kliknij strzałkę w dół na widocznej ikonce i wybierz z menu opcję Subtraktywny klin.
 2. Ustaw parametry bryły i dołączenia.
 3. Kliknij OK.
 4. Pod aktywnym obiektem Zawartość pojawi się element Klin.

Opcje

Klin można edytować po jego utworzeniu na dwa sposoby:

 • Klikając go dwukrotnie w drzewie modelu lub klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Edytuj bryłę pierwotną z menu podręcznego. Spowoduje to wyświetlenie parametrów bryły pierwotnej.
 • Poprzez Edytor właściwości.

Właściwości

Korzystając z domyślnego rozmieszczenia, poniższe dane wejściowe są następujące:

 • DANEX min/max: Rozpiętość osi X ściany bazowej.
 • DANEY min/max: Rozpiętość wysokości klina
 • DANEZ min/max: rozpiętość osi Z ściany bazowej
 • DANEX2 min/max: Rozpiętość osi X ściany górnej
 • DANEZ2 min/max: Rozpiętość osi Z górnej ściany

Piramidy

Kliny mogą być używane do tworzenia piramid poprzez ustawienie DANEX2 min/max i DANEZ2 min/max tak, aby wartość min = max.