Projekt Części: Subtraktywny torus

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign SubtractiveTorus and the translation is 100% complete.

Projekt Części: Subtraktywny torus

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Utwórz cechę przez odjęcie → Subtraktywny torus
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Komponent bryła pierwotna do odjęcia, Addytywny torus

Opis

Funkcja ta wstawia pierwotny torus odejmowany od aktywnej Zawartości. Jego kształt jest odejmowany od istniejącej bryły.

Po lewej: aktywna zawartość (A) pokazana w kolorze szarym i torus do odjęcia (B) pokazany w kolorze czerwonym z przeźroczystością. Wynik po prawej.

Użycie

 1. Naciśnij przycisk Subtraktywny torus. Uwaga: Subtraktywny torus jest częścią menu narzędzi o nazwie Utwórz bryłę pierwotną do odjęcia. Po uruchomieniu programu FreeCAD, Subtraktywny prostopadłościan wyświetlany jest na pasku narzędzi domyślnie. Aby przejść do funkcji Torus, kliknij strzałkę w dół na widocznej ikonce i wybierz z menu opcję Subtraktywny torus.
 2. Ustaw parametry bryły i dołączenia.
 3. Kliknij OK.
 4. Pod aktywnym obiektem Zawartość pojawi się element Torus.

Opcje

Torus można edytować po jego utworzeniu na dwa sposoby:

 • Klikając go dwukrotnie w drzewie modelu lub klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Edytuj bryłę pierwotną z menu podręcznego. Spowoduje to wyświetlenie parametrów bryły pierwotnej.
 • Poprzez Edytor właściwości.

Właściwości

 • DANEDołączenie: definiuje tryb dołączania, a także przesunięcie dołączania. Zobacz też Część: Edycja mocowania.
 • DANEEtykieta: Etykieta nadana obiektowi Stożka. Zmień zgodnie z własnymi potrzebami.
 • DANEPromiień1: Promień umownej orbity, wokół której obraca się przekrój kołowy. (Odległość między środkiem torusa a środkiem obracającego się przekroju)
 • DANEPromiień2: Promień okrągłego przekroju definiującego kształt torusa.
 • DANEKąt1: (oznaczony jako parametr V w parametrach Prymitywu) dolne obcięcie torusa, równoległe do przekroju kołowego (-180° w pełnym torusie). Błąd w źródłach powoduje nieoczekiwane wyniki przy zmianie parametru Kąt1.
 • DANEKąt2: (nieoznaczone w parametrach Prymitywu) górne obcięcie elipsoidy, równoległe do przekroju kołowego (180° w pełnym torusie). Błąd w źródłach powoduje nieoczekiwane wyniki przy zmianie parametru Kąt2.
 • DANEKąt3: (oznaczony jako parametr U w parametrach Prymitywu) kąt obrotu przekroju kołowego (360° dla pełnego torusa).