Projekt Części: Subtraktywna sfera

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign SubtractiveSphere and the translation is 100% complete.

Projekt Części: Subtraktywna sfera

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Utwórz cechę przez odjęcie → Subtraktywna sfera
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Komponent bryła pierwotna do odjęcia, Addytywna sfera

Opis

Funkcja ta wstawia pierwotną sferę odejmowaną od aktywnej Zawartości. Jej kształt jest odejmowany od istniejącej bryły.

Po lewej: aktywna zawartość (A) pokazana w kolorze szarym i sfera do odjęcia (B) pokazana w kolorze czerwonym z przeźroczystością. Wynik po prawej.

Użycie

 1. Naciśnij przycisk Subtraktywna sfera. Uwaga: Subtraktywna sfera jest częścią menu narzędzi o nazwie Utwórz bryłę pierwotną do odjęcia. Po uruchomieniu programu FreeCAD, Subtraktywny prostopadłościan wyświetlany jest na pasku narzędzi domyślnie. Aby przejść do funkcji Sfera, kliknij strzałkę w dół na widocznej ikonce i wybierz z menu opcję Addytywny walec.
 2. Ustaw parametry bryły i dołączenia.
 3. Kliknij OK.
 4. Pod aktywnym obiektem Zawartość pojawi się element Sfera.

Opcje

Sferę można edytować po jej utworzeniu na dwa sposoby:

 • Klikając go dwukrotnie w drzewie modelu lub klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Edytuj bryłę pierwotną z menu podręcznego. Spowoduje to wyświetlenie parametrów bryły pierwotnej.
 • Poprzez Edytor właściwości.

Właściwości

 • DANEDołączenie: definiuje tryb dołączania, a także przesunięcie dołączania. Zobacz też Część: Edycja mocowania.
 • DANEEtykieta: Etykieta nadana obiektowi Sfery. Zmień zgodnie z własnymi potrzebami.
 • DANEPromień: Promień sfery.
 • DANEKąt1: (oznaczony jako parametr V w parametrach Primitywu) dolne obcięcie kuli, równoległe do przekroju kołowego (-90° w pełnej kuli).
 • DANEKąt2: (nieoznaczony w parametrach Primitywu) górne obcięcie sfery, równoległe do przekroju kołowego (90° w pełnej sferze).
 • DANEKąt3: (oznaczony jako parameter U w parametrach Primitywu) kąt obrotu przekroju poprzecznego (360° w pełnej kuli).