Projekt Części: Skaluj

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign Scaled and the translation is 100% complete.

Projekt Części: Skaluj

Lokalizacja w menu
Brak (Opcja dostępna w menu Projekt Części → Zastosuj przekształcenie → Utwórz Transformację wielokrotną)
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Transformacja wielokrotna

Opis

Funkcja Skaluj jest jedną z opcji transformacji narzędzia . Transformacji wielokrotnej. W przeciwieństwie do innych opcji, nie jest ona dostępna jako osobne narzędzie. Przekształca ona wynik transformacji w sekwencję przeskalowanych obiektów o równomiernie rozłożonych współczynnikach skali. Zaczynając od obiektu bazowego z poprzedniej transformacji, współczynnik skali wzrasta lub maleje, aż do osiągnięcia podanej wartości na ostatnim elemencie.

Wzorzec liniowy i biegunowy → Skalowanie wzorca liniowego z 3 krokami (wystąpieniami) i wzorca biegunowego z 12 krokami.

Jeśli w obrębie elementu nie było wcześniejszego przekształcenia Transformacji wielokrotnej, przeskalowane elementy zostaną umieszczone w tej samej pozycji co element bazowy. Może to skutkować nieoczekiwanymi kształtami, jeśli element bazowy nie jest całkowicie objęty skalowanym obiektem. Dlatego nie zaleca się używania Skalowania jako pierwszej transformacji dla funkcji Transformacji wielokrotnej.

Cecha podstawowa z otworem → Obiekt skalowany z 2 wystąpieniami → Obiekt skalowany z 4 wystąpieniami.

Użycie

Zmiana skali przekształconej cechy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie obiekt Transformacji wielokrotnej w oknie Widoku Drzewa.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszki obiekt Transformacji wielokrotnej w Widoku Drzewa i wybierz Edycja funkcji Transformacji wielokrotnej z menu podręcznego.
 2. Otworzy się Panel zadań Parametry Transformacji wielokrotnej.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszki na liście Transformacje i wybierz Dodaj transformację zmiany skali z menu podręcznego.
 4. Pozycja Zmiana skali zostanie dodana do listy, a panel zadań zostanie rozszerzony u dołu, aby umożliwić ustawienie Współczynnik i Wystąpienia. Więcej informacji znajduje się w sekcji Opcje.
 5. Naciśnij OK na pasku u dołu.
 6. Naciśnij przycisk OK u góry, aby zakończyć operację.

Zmiana skali wybranej cechy=

 1. Wybierz element bieżącej Zawartości w oknie Widoku Drzewa.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 3. Otworzy się Panel zadań Parametry Transformacji wielokrotnej. Zobacz powyżej.

Opcje

 • Współczynnik: Współczynnik, do którego skalowana jest ostatnia cecha.
 • Wystąpienia: Liczba kroków od obiektu nieskalowanego (1) do wartosci Współczynnika (w tym element bazowy i ostatni).
  • Transformacja skalowana akceptuje liczbę wystąpień poprzedniej transformacji jako wartość maksymalną lub dowolny dzielnik tej liczby zwracający wynik całkowity. Tak więc 12, 6, 4, 3 i 2 są prawidłowe dla wzoru liniowego lub biegunowego z 12 wystąpieniami.
  • Skalowana pojedyncza cecha akceptuje dowolną liczbę całkowitą większą niż 1.

Uwagi

 • Środek skalowania jest środkiem ciężkości elementu, co może powodować:
  • rosnący element będzie wystawał po przeciwnej stronie elementu nadrzędnego,
  • kurczący się element straci kontakt z elementem nadrzędnym i zniknie,
  • zmniejszająca się kieszeń stanie się niewidocznym zagłębieniem wewnątrz elementu nadrzędnego.