Projekt Części: Odbicie lustrzane

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page PartDesign Mirrored and the translation is 100% complete.

  PartDesign Mirrored.svg Projekt Części: Odbicie lustrzane

  Lokalizacja w menu
  Projekt Części → Zastosuj przekształcenie → Odbicie lustrzane
  Środowisko pracy
  Projekt Części
  Domyślny skrót
  brak
  Wprowadzono w wersji
  -
  Zobacz także
  Transformacja wielokrotna

  Opis

  • PartDesign Mirrored.svg Narzędzie Odbicie lustrzane odzwierciedla jedną lub więcej cech.

  PartDesign Mirrored example.svg

  Element Kieszeń utworzony ze szkicu zawierającego okrąg (A) jest używany do utworzenia elementu odbicia lustrzanego. Pionowa oś szkicu (B) jest używana do zdefiniowania płaszczyzny lustrzanej. Wynik (C) pokazany jest po prawej stronie.

  Użycie

  Tworzenie

  1. Opcjonalnie wybierz odpowiednią Zawartość.
  2. Opcjonalnie wybierz jedną lub więcej cech.
  3. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
   • Naciśnij przycisk PartDesign Mirrored.svg Odbicie lustrzane.
   • Wybierz opcję z menu Projekt Części → Zastosuj przekształcenie → PartDesign Mirrored.svg Odbicie lustrzane.
  4. Jeśli nie wybrano aktywnej Zawartości, a w dokumencie istnieją dwie lub więcej Zawartości, otworzy się okno dialogowe Wymagana jest aktywna zawartość z monitem o wybranie jednej z nich. Jeśli istnieje jedna struktura, zostanie ona aktywowana automatycznie.
  5. Jeśli nie wybrano żadnych cech, zostanie otworzony panel zadań Wybierz cechę : należy wybrać jedną lub więcej cech (przytrzymując klawisz Ctrl) z listy i nacisnąć przycisk OK.
  6. Otworzy się Panel zadań Parametry odbicia lustrzanego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opcje.
  7. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

  Edycja

  1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   • Kliknij dwukrotnie obiekt Odbicie lustrzane w oknie Widok drzewa.
   • Kliknij obiekt Odbicie lustrzane prawym przyciskiem myszy w oknie Widok drzewa i wybierz Edycja funkcji odbicia lustrzanego z menu podręcznego.
  2. Otworzy się panel Panel zadań Parametry odbicia lustrzanego. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Opcje.
  3. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

  Opcje

  • Aby dodać cechy:
   1. Naciśnij przycisk Dodaj element.
   2. Wybierz element w oknie Widoku drzewa lub Widok 3D.
   3. Powtórz czynność, aby dodać więcej cech.
  • Aby usunąć funkcje:
   1. Naciśnij przycisk Usuń element.
   2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wybierz element w Widoku drzewa lub Widoku 3D.
    • Zaznacz element na liście i naciśnij klawisz Del.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszki element na liście i wybierz Usuń z menu podręcznego.
   3. Powtórz czynność, aby usunąć więcej elementów.
  • Jeśli we wzorcu znajduje się kilka elementów, ich kolejność może być istotna. Zobacz stronę Szyk kołowy.
  • Określ płaszczyznę:
   • Pionowa oś szkicu: Oś Y szkicu (płaszczyzna przechodzi przez to odniesienie i oś Z szkicu, dostępne tylko dla elementów opartych na szkicu).
   • Pozioma oś szkicu: Oś X szkicu (analogicznie).
   • Linia konstrukcyjna #: Oddzielny wpis dla każdej linii konstrukcyjnej na szkicu (idem).
   • Bazowa płaszczyzna XY: Płaszczyzna XY Zawartości.
   • Bazowa płaszczyzna YZ: Płaszczyzna YZ Zawartości.
   • Bazowa płaszczyzna XZ: Płaszczyzna XZ Zawartości.
   • Wybierz odniesienie ...: Wybór płaskiej ściany w oknie Widoku 3D.
  • Jeśli pole wyboru Aktualizuj widok jest zaznaczone, widok będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym.

  Ograniczenia

  Zobacz stronę o ograniczeniach Szyku kołowego.