Projekt Części: Linia odniesienia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Line and the translation is 100% complete.

PartDesign Line.svg Projekt Części: Utwórz linię odniesienia

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Utwórz układ odniesienia → Utwórz linię odniesienia
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Utwórz punkt odniesienia, Utwórz płaszczyznę odniesienia

Opis

Tworzy linię odniesienia, która może być używana jako odniesienie dla szkiców, innej geometrii odniesienia lub elementów. Na przykład może być używana jako oś obrotu dla funkcji obrotu i rowka.

Datum line.png

Dwie linie odniesienia przechodzące przez przeciwległe narożniki sześcianu spotykają się w środku masy.

Użycie

  1. Naciśnij przycisk PartDesign Line.svg Utwórz linię odniesienia.
  2. Zdefiniuj parametry linii. Wybierz pierwsze odniesienie w oknie widoku 3D, aby przefiltrować dostępne tryby mocowania.
  3. W zależności od wybranego odniesienia, na liście może być dostępny jeden lub więcej trybów dołączania. Najbardziej prawdopodobny z nich zostanie automatycznie wybrany i wyróżniony pogrubioną czcionką na liście. Tekst "Dołączono w trybie" wraz z nazwą trybu dołączania pojawi się w kolorze zielonym w górnej części panelu Parametry punktu odniesienia.
  4. Aby umieścić dodatkowe odniesienie, naciśnij następny przycisk Odniesienie. Po naciśnięciu jego etykieta zmienia się na Wybieranie ... do momentu dokonania wyboru.
  5. Wybierz tryb dołączania z listy.
  6. Zdefiniuj wartości przesunięcia dołączenia.
  7. Naciśnij OK.

Opcje

Kliknij dwukrotnie etykietę LiniaOdniesienia w drzewie modelu lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Edytuj odniesienie z menu kontekstowego, aby edytować jego parametry. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu dołączania i przesunięcia dołączania, zobacz stronę Edytuj dołączenie.

Właściwości

  • DANETryb mapowania: wymienia używany tryb dołączania.
  • DANEOdsunięcie dołaczenia: stosuje transformację (przesunięcie i obrót) w odniesieniu do umieszczenia dołaczenia.
  • DANEEtykieta: nazwa nadana obiektowi, nazwa ta może być dowolnie zmieniana.