Projekt Części: Otwór

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Hole and the translation is 100% complete.

PartDesign Hole.svg Projekt Części: otwór

Lokalizacja w menu
Projekt części → Utwórz cechę przez odjęcie → Otwór
Środowisko pracy
Projekt części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Kieszeń

Opis

Funkcja Otwór tworzy jeden lub więcej otworów z okręgów wybranego szkicu. Jeśli są obecne łuki, muszą one być częścią zamkniętych konturów. Wszystkie elementy nie będące łukami/kolami są ignorowane, ale nadal muszą tworzyć zamknięte kontury. Można ustawić wiele parametrów, takich jak gwintowanie i rozmiar, pasowanie, typ otworu (pogłębienie stożkowe, pogłębienie walcowe, lub bez pogłębiania) i inne.

Środki okręgów i łuków są używane do pozycjonowania otworów, ale należy pamiętać, że ich promienie nie są brane pod uwagę. Wygenerowane otwory będą identyczne, nawet jeśli promienie będą się różnić.

Countersunk and counterbored holes cross-section1.png

Otwory pogłębione stożkowo (z lewej strony) i otwory pogłębione walcowo (z prawej strony) przekrój podłużny.

Użycie

 1. Naciśnij przycisk PartDesign Hole.svg. Otwór.
 2. Jeśli zostanie wykryty istniejący, nieużywany szkic, zostanie on automatycznie zastosowany. Jeśli zostanie znalezionych więcej niż jeden szkic, zostanie wyświetlony panel Wybierz rysunek umożliwiający dokonanie wyboru. Alternatywnie można wybrać szkic przed uruchomieniem polecenia Otwór.
 3. Zdefiniuj parametry otworu, które są opisane w sekcji Opcje.
 4. Naciśnij przycisk OK.

Opcje

W zależności od tego, jakiego wyboru dokonamy, niektóre pola będą aktywne lub pozostaną nieaktywne.

PartDesign Hole parameters.png

Gwinty i rozmiar

 • Profil: jeśli opcja jest ustawiona na Brak, nie definiuje się informacji o gwintowaniu. Profile gwintów ISO i UTS umożliwiają włączenie pola Rozmiar.
 • Gwint: jeżeli opcja jest zaznaczona, dane gwintu zostaną dodane do cechy otwór i zostanie użyta mniejsza średnica otworu. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, otwór jest traktowany jako niegwintowany i wybierana jest nominalna średnica główna ze zdefiniowanym prześwitem.
 • Modeluj gwint: jeżeli opcja jest zaznaczona, to zostanie wymodelowany autentyczny gwint. Zużywa to dużo mocy obliczeniowej i zazwyczaj nie jest używane w modelach, z wyjątkiem celów wyświetlania lub czasami dla wydruków 3D. Jeśli opcja zostanie użyta, zalecane jest sprawdzenie jej jako jednej z ostatnich czynności wykonywanych w modelu, ponieważ znacznie wzrasta ilość ponownych obliczeń. (dostępne w wersji 0.20)
 • Kierunek: ustawia kierunek gwintu (prawoskrętny lub lewoskrętny), jeżeli wybrano opcję Gwint.
 • Rozmiar: ustawia rozmiar gwintu. Wymaga profilu ustawionego na jeden z profili ISO lub UTS.
 • Prześwit: ustawia standardową, bliską lub szeroką średnicę pasowania. Dla gwintów ISO średnice są zgodne z normą ISO 273, dla UTS są obliczane na zasadzie reguły z grubsza, ponieważ nie ma normy, która by je określała. Dostępne tylko dla otworów niegwintowanych.
 • Klasa: definiuje klasę tolerancji.
 • Średnica: definiuje średnicę otworu, jeżeli profil jest ustawiony na Brak.
 • Głębokość: głębokość otworu od płaszczyzny szkicu. Opcja Wymiar włącza pole do wpisania wartości. Przez wszystkie spowoduje wycięcie otworu przez cały korpus.
  Uwaga: Z powodów technicznych opcja Przez wszystkie to w rzeczywistości otwór o głębokości 10 metrów. Jeśli potrzebujesz głębszych otworów, użyj opcji Wymiar.

Wycięcie otworu

 • Typ: ustawia typ wycięcia otworu: Brak oznacza brak wycięcia, inne typy to różne normy dla śrub oraz dwa typy ogólne pogłębienie stożkowe i pogłębienie walcowe oraz nawiercenie stożkowe (dostępne w wersji 0.21).
 • Średnica: ustawia górną średnicę (na płaszczyźnie szkicu) dla wyciętego otworu.
 • Głębokość: Głębokość jest różnie definiowana w zależności od Typu:
  • W przypadku pogłębienia walcowego jest to głębokość wyciętego otworu, mierzona od płaszczyzny szkicu.
  • Dla "pogłębienia stożkowego" jest to głębokość wierzchołka łba śruby poniżej płaszczyzny szkicu.
  • Dla "nawiercenia stożkowego" jest to głębokość cylindrycznej części wyciętego otworu.
 • Kąt pogłębiania stożkowego: kąt stożkowego wycięcia otworu. Dotyczy tylko pogłębiania stożkowego.

Punkt wiercenia

 • Typ: definiuje zakończenie otworu, jeżeli Głębokość jest ustawiona na Wymiar,
  • Płaski tworzy płaskie dno,
  • Kątowe tworzy stożkowy punkt. Jego opcja Uwzględnia głębokość odejmie wysokość stożka od Wymiaru. Zatem jeśli np. Wymiar wynosi 7.00 i opcja ta nie jest użyta, część cylindryczna otworu będzie miała wartość 7.00, a głębokość niezbędna dla części stożkowej zostanie dodana do głębokości otworu. Jeśli opcja ta zostanie użyta, całkowita głębokość otworu wraz z punktem stożkowym będzie wynosić 7.00.

Różności

 • Stożkowy: ustawia kąt stożka otworu. Wartość jest obliczana na podstawie płaszczyzny normalnej szkicu. 90° ustawia prosty otwór. Wartość poniżej 90 generuje mniejszy promień otworu u dołu, wartość powyżej 90 zwiększa promień otworu u dołu.
 • Odwrócony: odwraca kierunek wyciskania otworu. Domyślnym kierunkiem jest kierunek odwzorowania szkicu otworu, na jego punkt zaczepienia.

Właściwości

Duża część właściwości Danych jest taka sama jak te prezentowane w sekcji Opcje.

 • DANEEtykieta: nazwa nadana obiektowi, ta nazwa może być zmieniona dla wygody.
 • DANEUlepsz : przyjmuje wartość true lub false. Jeśli jest ustawiona na true, oczyszcza bryłę z resztek krawędzi pozostawionych przez cechy. Zobacz stronę Part RefineShape.svg Część: udoskonalanie kształtu aby uzyskać więcej szczegółów.

Ograniczenia

 • Domyślnie element otworu jest wysuwany poniżej płaszczyzny szkicu. Jeśli bryła leży na płaszczyźnie XY, a szkic otworu jest dołączony do płaszczyzny XY, to będzie on próbował wytłaczać się z dala od bryły i pozornie nie da żadnego rezultatu. W takim przypadku należy ustawić opcję Odwrócony; alternatywnie szkic można zmapować do dolnej powierzchni bryły.
 • Modelowanie gwintu działa tylko wtedy, gdy nie jest ustawiona opcja Odwrócony.

Definicje typów cięcia

Typy cięcia (typy śrub) są zdefiniowane w plikach json. Istnieje zestaw plików dystrybuowanych z programem FreeCAD, ale użytkownicy mogą tworzyć własne definicje. Pliki są wyszukiwane w <UserAppDataDir>/PartDesign/Hole. Folder UserAppDataDir można odnaleźć, wpisując ciąg App.getUserAppDataDir() w konsoli Python.

Plik ten powinien zawierać:

 • nazwa: Nazwa definicji. Musi być ona unikalna, ponieważ będzie używana jako identyfikator w interfejsie użytkownika FreeCAD, oraz jako wewnętrzny indeks.
 • typ_cięcia: Albo pogłębienie stożkowe lub pogłębienie walcowe.
 • typ_gwintu: Albo metryczny albo metryczny drobnozwojowy ..
 • kąt: Kąt pogłębiania (nie jest konieczny dla pogłębienia walcoweego).
 • dane: Lista rozmiarowa, obejmująca:
  • gwint: Nazwa gwintu używana w programie FreeCAD.
  • średnicę: Średnica cięcia.
  • głębokość: Głębokość pogłębienia (nie jest konieczna w przypadku pogłębiania stożkowego).

Przykład:

{
  "name": "DIN 7984",
  "cut_type": "counterbore",
  "thread_type": "metric",
  "data": [
    { "thread": "M2",  "diameter": 4.3, "depth": 1.6 },
    { "thread": "M2.5", "diameter": 5.0, "depth": 2.0 },
    
  ]
}