Projekt Części: Zaokrąglenie

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign Fillet and the translation is 100% complete.

Projekt Części: Zaokrąglenie

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Zastosuj funkcję ulepszenia → Zaokrąglenie
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Sfazowanie

Opis

Narzędzie Zaokrąglenie tworzy zaokrąglenia na wybranych krawędziach obiektu. Dodaje on do dokumentu obiekt Zaokrąglenie wraz z jego reprezentacją w oknie Widoku drzewa.

Użycie

Dodanie zaokrąglenia

 1. Opcjonalnie zaznacz bryłę do zaokrąglenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wyboru krawędzi do zaokrąglenia:
  • Wybierz jedną lub więcej krawędzi bryły indywidualnie.
  • Wybierz jedną lub więcej ścian bryły, aby wybrać wszystkie ich krawędzie.
  • Wybierz element (zwykle ostatni) bryły, aby wybrać wszystkie jej krawędzie. dostępne w wersji 0.20
 3. W przypadku łańcucha stycznie połączonych krawędzi należy wybrać tylko jedną krawędź, zaokrąglenie będzie rozchodzić się wzdłuż łańcucha.
 4. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Zaokrąglenie.
  • Wybierz z nemu opcję Projekt Części → Zastosuj funkcję ulepszenia → Zaokrąglenie.
 5. Jeśli nie ma aktywnej Zawartości, a w dokumencie znajdują się dwie lub więcej, otworzy się okno dialogowe Wymagana jest aktywna zawartość z monitem o aktywację jednej z nich. Jeśli w dokumencie znajduje się tylko jedna Zawartość, zostanie ona aktywowana automatycznie.
 6. Otworzy się Panel zadań Parametry zaokrąglenia. Więcej informacji można znaleźć w akapicie Opcje.
 7. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Edycja zaokrąglenia

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij dwukrotnie obiekt Szkic w oknie Widoku drzewa.
  • Kliknij obiekt Szkic prawym przyciskiem myszy w oknie Widoku drzewa i wybierz Edycja funkcji zaokrąglenia z menu podręcznego.
 2. Otworzy się Panel zadań Parametry zaokrąglenia. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Opcje.
 3. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Opcje

 • Aby dodać krawędzie, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Naciśnij przycisk Dodaj, aby rozpocząć zaznaczanie krawędzi i / lub ścian w oknie Widoku 3D.
  • Aby zaznaczyć wszystkie pozostałe krawędzie, wykonaj następujące czynności:
   1. W razie potrzeby naciśnij przycisk Dodaj.
   2. Użyj skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + A lub kliknij listę prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj wszystkie krawędzie z menu podręcznego. dostępne w wersji 0.20
 • Aby usunąć krawędzie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij przycisk Usuń, aby rozpocząć odznaczanie krawędzi i / lub ścian w oknie Widoku 3D. Wybrane elementy są podświetlone na fioletowo.
  • Zaznacz jeden lub więcej elementów na liście i naciśnij klawisz Del lub kliknij listę prawym przyciskiem myszki i wybierz Usuń z menu podręcznego.
 • Wyznacz Promień zaokrąglenia.
 • Zaznacz pole wyboru Użyj wszystkich krawędzi, aby wybrać wszystkie krawędzie poprzedniego elementu. Spowoduje to dezaktywację listy wyboru i powiązanych przycisków. dostępne w wersji 0.20

Uwagi

 • Zaokrąglenia środowiska pracy Projekt Części nie należy mylić z Zaokrągleniem środowiska Część. Jeśli nie wiesz, co robisz Część: Zaokrąglenie nie powinno być używane na Zawartości środowiska Projekt Części. Zobacz stronę Część i Projekt Części.
 • Zaokrąglenia nie mogą całkowicie wchłonąć sąsiednich ścian.

Właściwości

Zapoznaj się również z informacjami na stronie: Edytor właściwości.

Obiekt Zaokrąglenie środowiska Projekt Części wywodzi się z obiektu Część: Cecha i dziedziczy wszystkie jego właściwości. Posiada on również następujące dodatkowe właściwości:

Dane

Podstawowe

 • DANEBaza (LinkSub): Powiązanie z wybranymi krawędziami i ścianami elementu nadrzędnego. Może być linkiem tylko do elementu nadrzędnego, jeśli parametr DANEUżyj wszystkich krawędzi ma wartość PRAWDA.
 • DANEWsparcie przekształcenia (Bool): Jeśli wartość jest ustawiona na PRAWDA zostanie użyty zaokrąglony kształt addytywnego / subtraktywnego elementu nadrzędnego, gdy obiekt zaokrąglenia zostanie włączony do szyku, w przeciwnym razie zostanie użyty tylko kształt samego zaokrąglenia. Domyślną wartością jest FAŁSZ.
 • DANE (ukryty)Dodaj kształt podrzędny (PartShape).
 • DANE (ukryty)Cecha podstawowa (Link): Odnośnik do elementu nadrzędnego.
 • DANE (ukryty)_ Body (LinkHidden): Link do elementu nadrzędnego.

Zaokrąglenie

 • DANEPromień (QuantityConstraint): Promień zaokrąglenia. Domyślnie 1 mm.
 • DANEUżyj wszystkich krawędzi (Bool): Jeśli wartość to PRAWDA wszystkie krawędzie elementu są zaokrąglane, a krawędzie określone przez DANEBazę są ignorowane. Domyślną wartością jest FAŁSZ.

Projekt Części

 • DANEUlepsz (Bool): Jeśli ma wartość PRAWDA, nadmiarowe krawędzie są usuwane z wyniku operacji. Wartość domyślna jest określona przez preferencję Automatycznie udoskonal model po wykonaniu operacji opartej na szkicu. Zobacz stronę Projekt Części: Ustawienia.

Znane problemy

Zaokrąglenia, fazowania i inne funkcje działające na bryłach zależą od jądra Technologii OpenCASCADE (OCCT), z której korzysta FreeCAD. Jądro OCCT czasami ma trudności z obsługą zbieżnych ostrych krawędzi, gdzie spotykają się dwie ściany. W takim przypadku FreeCAD może ulec awarii bez wyjaśnienia.

W przypadku uruchomienia z terminala, FreeCAD może wyświetlić taki dziennik po awarii:

#1 0x7fff63d660ba in BRep_Tool::Curve(TopoDS_Edge const&, TopLoc_Location&, double&, double&) from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libTKBRep.so.7+0x2a
#2 0x7fff63d69546 in BRep_Tool::Curve(TopoDS_Edge const&, double&, double&) from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libTKBRep.so.7+0x46
#3 0x7fff71f4fef5 in ChFi3d_Builder::PerformIntersectionAtEnd(int) from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libTKFillet.so.7+0x3b05
#4 0x7fff71f58307 in ChFi3d_Builder::PerformOneCorner(int, bool) from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libTKFillet.so.7+0x1097
#5 0x7fff71ef6218 in ChFi3d_Builder::PerformFilletOnVertex(int) from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libTKFillet.so.7+0x4e8
#6 0x7fff71ef71d1 in ChFi3d_Builder::Compute() from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libTKFillet.so.7+0xe31
#7 0x7fff720ad7c3 in BRepFilletAPI_MakeChamfer::Build() from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libTKFillet.so.7+0x33
#8 0x7fff723be48e in PartDesign::Chamfer::execute() from /usr/lib/freecad-daily/lib/_PartDesign.so+0x60e
...

Dane wyjściowe odwołują się do funkcji z bibliotek OCCT. Jeśli wystąpi tego typu awaria, problem może wymagać zgłoszenia i rozwiązania w OCCT, a nie w FreeCAD.

Więcej informacji można znaleźć w wątkach na forum:

Nazewnictwo topologiczne

Numery krawędzi nie są całkowicie stabilne, dlatego zaleca się zakończenie głównych prac projektowych bryły przed zastosowaniem funkcji takich jak zaokrąglenia i fazowania, w przeciwnym razie krawędzie mogą zmienić nazwy, a zaokrąglone krawędzie prawdopodobnie staną się nieprawidłowe. Gdy właściwość DANEUżyj wszystkich krawędzi (dostępne w wersji 0.20) ma wartość PRAWDA, istnieje pewna ochrona przed taką sytuacją. Ponieważ w takich przypadkach używane są wszystkie krawędzie obiektu bazowego i nie ma zależności od indywidualnych nazw krawędzi.

Przeczytaj więcej na stronie problem nazewnictwa topologicznego.