Projekt Części: Przykłady

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign Examples and the translation is 100% complete.

Ta dokumentacja nie jest ukończona. Prosimy o pomoc w tworzeniu dokumentacji.

Strona Model polecenia GUI wyjaśnia jak powinny być dokumentowane polecenia. Przejrzyj stronę Category:UnfinishedDocu, aby zobaczyć więcej niekompletnych stron, takich jak ta. Zobacz stronę Category:Command Reference aby poznać wszystkie komendy.

Zobacz stronę wytycznych Wikidla FreeCAD aby dowiedzieć się, jak edytować strony Wiki, i przejdź do strony Pomóż w rozwoju FreeCAD, aby dowiedzieć się o innych sposobach, w jakie możesz wnieść swój wkład.

Other languages:

Wprowadzenie

Czasami potrzebna jest wskazówka, jak potężne jest dane narzędzie, bez zbyt wielu wyjaśnień.

Jest to zbiór przykładów, które można osiągnąć za pomocą określonych narzędzi. Szczegółowe objaśnienia można znaleźć w opisach narzędzi oraz w Internecie, gdzie można znaleźć odpowiednie poradniki.

Wyciągnięcie

Wyciągnięcie to narzędzie do tworzenia obiektów typu wyciągnięcie, które są obiektami o budowie graniastosłupa, takimi jak walce, stożki, sześciany, kliny ...

Każdy obiekt jest oparty na konturze (żółtym), który określa kształt przekroju (najlepiej wykonać go za pomocą środowiska pracy Szkicownik).

Kontur jest przeciągany wzdłuż kierunku (wyciskany), aby nadać obiektowi grubość lub długość.
Domyślnie jest to normalny kierunek płaszczyzny zawierającej kontur (płaszczyzny szkicu). Kierunek można opcjonalnie zmienić, edytując parametry w panelu właściwości lub wybierając osobną linię prostą (białą).

Galeria

Bryły pierwotne oparte o kształt wielokąta

Walec Walec
 • Kontur: okrąg.
Sześcian Sześcian
 • Kontur: kwadrat.
 • Długość wyciągnięcia: równa długości krawędzi kwadratu.
Prostopadłościan Prostopadłościan
 • Kontur: prostokąt.
Graniastosłup foremny Graniastosłup foremny
 • Kontur: sześciokąt.
Klin Klin
 • Kontur: trójkąt.

Profile oparte o kształt graniastosłupa

profil L L-profile
 • Kontur: kształt litery L.
profil C C-profile
 • Kontur: kształt litery C.
profil Z Z-profile
 • Kontur: kształt litery Z.
profil T T-profile
 • Kontur: kształt litery T.
profil dwuteownik Double-T-profile
 • Kontur: kształt litery H, z szerokością kołnierza < odsunięcia kołnierza.
profil H H-profile
 • Kontur: kształt litery H, gdzie szerokość = wysokość.

Wyciągnięcie po ścieżce

Wyciągnięcie po ścieżce to narzędzie do tworzenia obiektów wyciągnięcia po ścieżce, takich jak obiekty przeciągania, obiekty wytłaczania, obiekty obrotu, cylindry, stożki, sześciany, piramidy, kule ...

Każdy obiekt jest oparty na co najmniej dwóch liniach (najlepiej wykonanych za pomocą środowiska pracy Szkicownik):

 • Jeden kontur (żółty), do definiowania kształtu przekroju.
 • Jedna ścieżka (biała), po której można się poruszać.

Nietrudno się zorientować, że niektóre obiekty można tworzyć także za pomocą innych narzędzi, ale czy bez tych przykładów domyśliłbyś się, jak wszechstronne jest to narzędzie?

Galeria

Obiekty koliste

Proste obiekty utworzone przeciąganiem przez obrót

Sfera Sfera
 • Kontur: łuk o kącie 180° oraz linia łącząca punkty końcowe.
 • Ścieżka: pełny okrąg.
Segment sfery Segment sfery 240°
 • Kontur: łuk o kącie 180° i linia' łącząca punkty końcowe.
 • Ścieżka: łuk o kącie 240°.
Funkcja ta może tworzyć odcinki o dowolnym kącie z wyjątkiem dokładnie 180°, ponieważ ma problem z płaszczyzną początkową i końcową będącą współpłaszczyzną.
Połowa sfery Połowa sfery
 • Kontur: łuk o kącie 90° i dwie prostopadłe linie łączące punkty końcowe.
 • Ścieżka: pełny okrąg.
Torus Torus
 • Kontur: pełny okrąg.
 • Ścieżka: pełny okrąg.
Stożek Stożek
 • Kontur: trójkąt z jedną krawędzią leżącą na linii środkowej.
 • Ścieżka: pełny okrąg.
Walec Walec
 • Kontur: prostokąt z jedną krawędzią leżącą na linii środkowej.
 • Ścieżka: pełny okrąg.
Rura
wydrążony walec
Rura (wydrążony walec)
 • Kontur: prostokąt.
 • Ścieżka: pełny okrąg.

Obiekty graniastosłupowe

Proste obiekty utworzone przeciąganiem

Walec Walec
 • Kontur: koło.
 • Ścieżka: prosta linia.
Sześcian Sześcian
 • Kontur: kwadrat.
 • Ścieżka: prosta linia, tej samej długości co krawędzie kwadratu.
Prostopadłościan Prostopadłościan
 • Kontur: prostokąt.
 • Ścieżka: prosta linia.
Klin Klin
 • Kontur: trójkąt.
 • Ścieżka: prosta linia.
Regularny Graniastosłup Regularny Graniastosłup
 • Kontur: regularny sześciokąt.
 • Ścieżka: prosta linia.
Graniastosłupy gwiaździste Graniastosłupy gwiaździste
 • Kontur: regularny kształt gwiazdy.
 • Ścieżka: prosta linia.
Belka dwuteowa Belka dwuteowa
 • Kontur: profil belki
 • Ścieżka: prosta linia.

Obiekty stożkowe

Stożek Stożek
 • Kontury: Podstawa: pełne koło, Góra: punkt.
 • Ścieżka: prosta linia.
(Punkt wierzchołka jest punktem końcowym linii pomocniczej).
Ostrosłup Ostrosłup
 • Kontury: Podstawa: kwadrat, Góra: punkt.
 • Ścieżka: prosta linia
(Punkt wierzchołka jest punktem końcowym linii pomocniczej).
Ostrosłup przechylony Ostrosłup przechylony
 • Kontury: Podstawa: kwadrat, Góra: punkt.
 • Ścieżka: prosta linia.
(Punkt wierzchołka jest punktem końcowym ścieżki).

Obiekty zakrzywione

Wąż
(Rura)
Wąż
 • Kontury: dwa współśrodkowe okręgi.
 • Ścieżka: zakrzywiona linia.
Kwadratowa rura Square Pipe
 • Kontury: dwa współśrodkowe kwadraty.
 • Ścieżka: zakrzywiona linia.
Polilinia Wire
 • Kontur: okrąg.
 • Ścieżka: zakrzywiona linia.
Róg Róg
 • Kontury: Podstawa: okrąg, Góra: (mniejszy) okrąg.
 • Ścieżka: zakrzywiona linia.
Legendarny
Klucz sześciokątny
Klucz sześciokątny
 • Kontur: sześciokąt.
 • Ścieżka: zakrzywiona linia.

Obiekty spiralne i walcowate

Sprężyna spiralna Sprężyna
 • Kontur: okrąg.
 • Ścieżka: Helisa środowiska Część.
Sprężyna włosowa
Sprężyna balansowa
Sprężyna balansowa
 • Kontur: prostokąt.
 • Ścieżka: Spirala środowiska Część.
Sprężyna spiralna,
Sprężyna stożkowa
Sprężyna spiralna
 • Kontur: prostokąt.
 • Ścieżka: Helisa środowiska Część z kątem nachylenia.

Obiekty przejściowe

Kwadrat w koło
za pośrednictwem ścieżki
Obiekt przejścia z krzywą
 • Kontury: Początkowy: kwadrat, Końcowy: koło.
 • Ścieżka: zakrzywiona linia.
Kwadrat w koło
bezpośrednio
Obiekt przejścia prosty
 • Kontury: Początkowy: kwadrat, Końcowy: koło.
 • Ścieżka: prosta linia.
Wielokąt w gwiazdę Wielokąt do gwiazdy
 • Kontury: Początkowy: wielokąt, Końcowy: gwiazda.
 • Ścieżka: prosta linia.

Opcje

Przejścia narożników

Polilinia może być użyta jako ścieżka, a właściwość Przejście wpływa na kształty narożników.

Transformowany wymaga szczególnej uwagi, ponieważ może wytwarzać płaskie obszary, dla których grubość wynosi 0.

Parametr Widok Iso Widok z góry
Przekształcony Przekształcony widok Iso
Wewnętrzne i zewnętrzne narożniki są krawędziami.
Przekształcony widok z góry
Kształt podstawowy nie jest zgodny z orientacją linii.
Prawy narożnik Widok Iso prawego rogu
Wewnętrzne i zewnętrzne narożniki to krawędzie.
Widok z góry prawego narożnika
Podstawowy kształt jest zgodny z orientacją linii.
Zaokrąglony narożnik Widok Iso zaokrąglonego narożnika
Narożniki leżące poza ścieżką są zaokrąglone.
Widok z góry zaokrąglonego narożnika
Podstawowy kształt jest zgodny z orientacją linii.

Tryb orientacji

Parametr Widok Iso Widok z góry
Standardowy Standardowy widok Iso
Położenie i orientacja podążają za ścieżką.
Standardowy widok od góry
(Jeśli obiekt jest skręcony w nieoczekiwany sposób, wypróbuj parametr "Frenet")
Ustalony Ustalony widok Iso
Położenie podąża za ścieżką, a orientacja pozostaje taka sama jak kształt podstawowy.
Ustalony widok z góry
Może to prowadzić do samoczynnych przecięć, które prowadzą do dalszych błędów: w tym przypadku do powstania ściany widmo.
Frenet Widok Frenet iso
Położenie i orientacja podążają za ścieżką, w oparciu o inny algorytm niż Standardowy.
Widok Frenet z góry
Podstawowy kształt jest zgodny z orientacją linii.
Pomocniczy Widok pomocniczy Iso
Lokalizacja podąża ścieżką ze skrętem wokół ścieżki, która jest kontrolowana przez krzywą pomocniczą (niebieską).
Widok pomocniczy z góry
(Trudno to rozpoznać, ale istnieje kąt między płaszczyznami krzywej pomocniczej i ścieżki, który jest odpowiedzialny za skręt).
Binormalny