Środowisko pracy OpenSCAD

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page OpenSCAD Workbench and the translation is 100% complete.
Ikonka FreeCAD dla środowiska pracy OpenSCAD

Wprowadzenie

Środowisko pracy OpenSCAD służy do zapewnienia interoperacyjności z oprogramowaniem OpenSCAD. Program ten nie jest częścią projektu FreeCAD i by zapewnić pełną funkcjonalność tego środowiska należy zainstalować go samodzielnie.

OpenSCAD nie powinien być mylony z OpenCASCADE będącym nierozłącznym komponentem FreeCAD odpowiedzialnym za opis geometrii. Instalacja oprogramowania OpenSCAD jest w pełni opcjonalna.

Zawiera importer formatu CSG, który otwiera pliki CSG z OpenSCAD, oraz eksporter, który tworzy drzewo oparte na CSG. Geometria, która nie jest oparta na operacjach CSG, zostanie wyeksportowana jako siatka.

To środowisko pracy zawiera funkcje do modyfikacji drzewa cech CSG i naprawy modeli. Zawiera także narzędzia ogólnego przeznaczenia, które nie wymagają instalacji OpenSCAD Mogą być one używane w połączeniu z innymi środowiskami pracy. Na przykład, środowiskiem Projekt Siatki wewnętrznie używa funkcji OpenSCAD do wykonywania operacji z siatkami, ponieważ są one dość stabilne.

Zależności

W wersji FreeCAD 0.19 moduł Ply (Python-Lex-Yacc), który jest używany do importowania plików CSG, został usunięty z kodu źródłowego FreeCAD, ponieważ jest to biblioteka zewnętrzna, która nie została opracowana przez zespół FreeCAD. W rezultacie musisz teraz zainstalować Ply przed użyciem środowiska OpenSCAD. W przypadku używania wstępnie spakowanej, stabilnej wersji FreeCAD zależność ta powinna być zainstalowana automatycznie na wszystkich platformach; w innych przypadkach, na przykład podczas kompilowania ze źródeł, może być konieczne zainstalowanie jej z repozytorium online.

W dystrybucjach opartych o openSUSE środowisko może zostać zainstalowane za pomocą:

sudo zypper install python3-ply

W dystrybucjach opartych o Debian / Ubuntu środowisko może zostać zainstalowane za pomocą:

sudo apt install python3-ply

Ogólna instalacja na wszystkich platformach może być wykonana z indeksu pakietów Pythona.

pip3 install --user ply

Język OpenSCAD i format pliku

Język OpenSCAD pozwala na używanie zmiennych i pętli. Pozwala on na określenie modułów podrzędnych w celu ponownego użycia geometrii i kodu. Ten wysoki stopień elastyczności sprawia, że parsowanie kodu jest bardzo złożone. Obecnie środowisko OpenSCAD nie obsługuje natywnie języka OpenSCAD. Zamiast tego, jeśli OpenSCAD jest zainstalowany, może być użyty do konwersji danych wejściowych do formatu CSG, który jest podzbiorem języka OpenSCAD i może być użyty jako dane wejściowe do OpenSCAD do dalszej obróbki. Podczas konwersji wszystkie parametry są tracone, co oznacza, że wszystkie nazwy zmiennych są usuwane, pętle rozwijane, a wyrażenia matematyczne obliczane.

Przybory

Ustawienia

  • Preferencje: ustawienia dostępne dla środowiska OpenSCAD.

Ograniczenia

OpenSCAD tworzy konstrukcyjną geometrię bryłową, a także importuje pliki siatek i wytłacza geometrię 2D z plików DXF. FreeCAD pozwala również na tworzenie formatu CSG za pomocą elementów pierwotnych. Jądro geometrii FreeCAD (OCCT) działa w oparciu o reprezentację brzegową. Dlatego konwersja z CSG do BREP teoretycznie powinna być możliwa, natomiast konwersja z BREP do CSG zasadniczo nie jest.

OpenSCAD pracuje wewnętrznie na siatkach. Niektóre operacje, które są przydatne w przypadku siatek, nie mają znaczenia w modelu BREP i nie mogą być w pełni obsługiwane. Należą do nich m.in. kadłub wypukły, suma minkowskiego, przesuwanie i podział. Obecnie w celu wykonania operacji na kadłubie i sumie minkwoskiej uruchamiamy binarny program OpenSCAD i importujemy wynik. Oznacza to, że zaangażowana geometria zostanie poddana triangulacji. W OpenSCAD często stosuje się skalowanie niejednolite, co nie stwarza problemów przy korzystaniu z siatek. W naszym jądrze geometrii elementy pierwotne geometrii (linie, odcinki koliste itp.) są konwertowane na krzywe złożone przed wykonaniem takich deformacji. Te krzywe złożone są znane z tego, że powodują problemy w późniejszych operacjach logicznych. W chwili obecnej nie jest dostępne automatyczne rozwiązanie tego problemu. Jeśli napotkasz takie problemy, napisz o tym na forum. Często takie problemy można rozwiązać, przemodelowując małe części. Zniekształcenie walca można zastąpić wycięciem elipsy.

Importowanie tekstu

Importowanie kodu OpenSCAD z tekstami wymaga, aby czcionki, które są używane, były poprawnie zainstalowane w systemie. Można to sprawdzić otwierając OpenSCAD jako samodzielne narzędzie i sprawdzając listę w Pomoc → Font List. Lista ta zawiera również prawidłowe nazwy czcionek. Jeżeli po zainstalowaniu czcionka nie pojawia się na liście, może być konieczne ręczne skopiowanie pliku z czcionką do odpowiedniego katalogu systemowego.

Importowanie tekstów jest stosunkowo powolne. Za kulisami FreeCAD korzysta z pliku DXF utworzonego przez OpenSCAD. Im więcej konturów, tym wolniejszy jest import.

Dobrym pomysłem może być zaimportowanie najpierw prostego przykładu testowego (zamień NameOfFont na poprawną nazwę czcionki):

TESTFONT="NameOfFont";
linear_extrude(0.001) {
  text("A", size=5, font=TESTFONT, script="Latn");
};

Parametr script="Latn" można tutaj pominąć, ale jest on wymagany, jeśli łańcuch tekstowy nie zawiera żadnych liter, a jedynie znaki interpunkcyjne i / lub cyfry.

Należy pamiętać, że deklaracje use <FONT>; w plikach źródłowych są ignorowane podczas importu w FreeCAD. W OpenSCAD efektem deklaracji use jest tymczasowe dodanie podanego pliku czcionki do listy znanych czcionek (chociaż nawet tam deklaracja nie działa, gdy skrypt jest modyfikowany interaktywnie).

Wskazówki

Podczas importowania plików w formacie DXF ustaw precyzję szkicu na rozsądną wartość, ponieważ będzie to miało wpływ na wykrywanie połączonych krawędzi.

Jeśli program FreeCAD zawiesza się podczas importowania pliku CSG, zaleca się włączenie opcji "Automatycznie sprawdź model po operacji logicznej" w menu Edycja → Preferencje ... → Projekt Części → Ogólne → Ustawienia modelu.

Poradniki

Odnośniki internetowe