Profil nawigacji myszką

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Mouse navigation and the translation is 100% complete.

Informacje ogólne

Nawigacja myszką w programie FreeCAD jest bardzo elastyczna i intuicyjna, z kilkoma wskazówkami możesz go używać po minucie praktyki. FreeCAD obsługuje wiele stylów nawigacji myszki. Domyślny styl nawigacji jest określany jako Nawigacja CAD i jest bardzo intuicyjny i praktyczny, ale FreeCAD udostępnia również kilka alternatywnych stylów nawigacji do wyboru. Wybrany styl jest używany we wszystkich środowiskach pracy.

Więcej informacji na temat zaznaczania obiektów znajdziesz na stronie Metody zaznaczania.

Więcej informacji na temat manipulowania obiektami znajdziesz na stronie Przemieszczenie.

Wybór stylu nawigacji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij przycisk na pasku Statusu
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w oknie widoku 3D, a następnie wybierz Style nawigacji z menu kontekstowego.
  • Użyj Edytor preferencji. W menu wybierz Edycja → Preferencje, a następnie Wyświetlanie → Nawigacja → Styl nawigacji w przestrzeni 3D.
 2. Wybierz styl z listy.
 3. Opcjonalnie zmień styl Techniki orbitalnej: naciśnij przycisk w pasku Statusu, a następnie wybierz Ustawienia → Technika orbitalna. Zobacz Edytor preferencji.
 4. Opcjonalnie zmień Tryb obracania. Zobacz Edytor preferencji.
 5. Jeśli wybrano styl nawigacji CAD: opcjonalnie zmień ustawienie Włącz animację. Zobacz Edytor preferencji.

Dostępne style nawigacji

W przypadku wszystkich stylów nawigacji, o ile obiekty nie są wybierane ze szkicu w trybie edycji, należy przytrzymać klawisz Ctrl, aby wybrać wiele obiektów.

Blender

Styl nawigacji Blendera był wzorowany na Blender.

Wybierz Przesuń Przybliż - oddal Obracanie widoku
Shift+
Naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj klawisz Shift i środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Można również przytrzymać lewy i prawy przycisk myszy, a następnie przesunąć wskaźnik.

Użyj rolki myszki, aby przybliżyć lub oddalić widok. Przytrzymaj naciśnięty środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

CAD

Jest to domyślny styl nawigacji. Pozwala on użytkownikowi na prostą kontrolę widoku i nie wymaga użycia klawiszy klawiatury poza dokonywaniem wielokrotnego wyboru.

Wybierz Przesuń Przybliż - oddal Obróć widok
Metoda pierwsza
Obróć widok
Metoda druga
Naciśnij lewy przycisk myszki nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor. Użyj kółka myszy do powiększania i pomniejszania.

Kliknięcie środkowego przycisku myszy ponownie wyśrodkowuje widok na pozycję kursora.

Przytrzymaj wciśnięty środkowy przycisk myszy, a następnie przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy, kolejnie przesuń kursor.

Jeśli przyciski zostaną zwolnione przed zatrzymaniem ruchu myszy, obracanie widoku jest kontynuowane, jeśli opcja ta jest włączona.

Podwójne kliknięcie środkowym przyciskiem myszy ustawia nowy punkt obrotu.

Przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk myszy, po czym przesuń kursor.

W tej metodzie środkowy przycisk myszy może zostać puszczony po naciśnięciu prawego przycisku myszy.

Użytkownicy, którzy używają myszki prawą ręką, mogą uznać tę metodę za łatwiejszą od metody pierwszej.

Ctrl+ Ctrl+Shift+ Shift+
Tryb panoramowania: przytrzymaj klawisz Ctrl, naciśnij raz prawy przycisk myszy, a następnie przesuń wskaźnik. Tryb powiększania: Przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl oraz Shift Naciśnij jednokrotnie prawy przycisk myszy, a następnie przesuń wskaźnik. Tryb obracania: Przytrzymaj klawisz Shift, naciśnij raz prawy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Gesture

Ten styl został opracowany z myślą o obsłudze za pomocą ekranu dotykowego i pióra. Można go jednak używać także z myszą i jest zalecany do stosowania na komputerach Mac z gładzikiem.

Wybierz Przesuń Przybliż - oddal Obróć widok Widok pochylenia
Naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj prawy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor. Użyj rolki myszy, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

W Sketcher i innych trybach edycji ten sposób działania jest wyłączony. Przytrzymaj klawisz Alt po naciśnięciu przycisku myszy, aby wejść w tryb rotacji.

To set the camera's focus point for rotation, click a point with the middle mouse button. Opcjonalnie można wycelować kursor w punkt i nacisnąć klawisz H na klawiaturze.

Przytrzymaj oba lewy i prawy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor na bok.
Stuknij, aby wybrać. Przeciągnij dwoma palcami.

Alternatywnie, dotknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij. W ten sposób symuluje się ruch obrotowy prawym przyciskiem myszy.

Przeciągnij dwa palce (uszczypnij) bliżej lub dalej od siebie. Przeciągnij jednym palcem, aby obracać.

Przytrzymaj klawisz Alt gdy pracujesz w środowisku Sketcher.

Obróć umowną linię utworzoną przez dwa punkty dotyku.

Metoda ta jest domyślnie wyłączona. Aby ją uaktywnić, przejdź do Edycja → Preferencje ... → Wyświetlanie → Nawigacja i odznacz pole wyboru "Wyłącz gest obrotu na ekranie dotykowym".

Maya-Gesture

W trybie nawigacji Maya-Gesture, przesuwanie, powiększanie i obracanie widoku wymaga użycia klawisza Alt i przycisku myszy, dlatego wymagana jest mysz z trzema przyciskami. Możliwe jest także używanie gestów, ponieważ ten tryb został rozwinięty w stosunku do trybu Gesture.

Wybór Przesuń Przybliż - oddal Obróć widok
Alt+ Alt+ Alt+
Naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj klawisz Alt i środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor. Przytrzymaj klawisz Alt i prawy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Opcjonalnie można użyć kółka myszy, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.

Przytrzymaj klawisz Alt i lewy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

OpenCascade

Styl nawigacji OpenCascade był wzorowany na OpenCascade.

Wybierz Przesuń Przybliż - oddal Obróć widok
Ctrl+ Ctrl+ Ctrl+


Naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor. Użyj rolki myszy, aby przybliżać i oddalać widok.

Ewentualnie przytrzymaj klawisz Ctrl i lewy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Przytrzymaj klawisz Ctrl i prawy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

OpenInventor

Nawigacja OpenInventor (dawniej Inventor) została wymodelowana na podstawie Open Inventor. Aby móc wybrać obiekty kursorem myszki, należy dodatkowo przytrzymać klawisz Shift lub Ctrl.

Ten styl nie jest oparty na nawigacji Autodesk Inventor.

Wybierz Przesuń Przybliż - oddal Obróć widok
{{{Shift}}}+
Przytrzymaj klawisz Shift, a następnie naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać.

Przytrzymaj klawisz Ctrl, aby wybrać wiele obiektów.

Przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor. Użyj kółka myszy do powiększania i pomniejszania.

Alternatywnie można przytrzymać środkowy przycisk myszy, następnie nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie przesunąć kursor.

Przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

OpenSCAD

Styl nawigacji w programie OpenSCAD był wzorowany na OpenSCAD.

dostępne w wersji 0.20

Wybierz Przesuń Przybliż - oddal Obróć widok
Shift+
Naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz zaznaczyć.

Przytrzymaj klawisze Ctrl i Shift podczas naciskania przycisku myszki, aby przeciągnąć obiekt na szkicu w trybie edycji.

Przytrzymaj prawy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor. Przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Ewentualnie przytrzymaj klawisz Shift i prawy przycisk myszki, a następnie przesuń kursor.

Przytrzymaj lewy przycisk myszki, a następnie przesuń wskaźnik.

Revit

Styl nawigacji Revit był wzorowany na stylu Revit Autodesk.

Wybierz Przesuń Przybliż - oddal Obróć widok
Shift+


Naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Można również przytrzymać lewy i prawy przycisk myszy, a następnie przesunąć kursor.

Użyj rolki myszy, aby przybliżyć lub oddalić widok. Przytrzymaj klawisz Shift i środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Ewentualnie przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk myszy, po czym przesuń kursor.

TinkerCAD

Styl nawigacji TinkerCAD był wzorowany na stylu TinkerCAD.

dostępne w wersji 0.20

Wybierz Przesuń Przybliż - oddal Obróć widok
Naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać. Trzymając wciśnięty środkowy przycisk myszy, przesuń kursor. Użyj rolki myszy, aby przybliżyć lub oddalić widok. Trzymając wciśnięty prawy przycisk myszy, przesuń kursor.

Touchpad

W przypadku nawigacji za pomocą panelu dotykowego przesuwanie, powiększanie i obracanie widoku wymaga użycia klawisza modyfikatora przy jednoczesnej obsłudze panelu dotykowego. This style can also be used with a mouse.

Wybierz Przesuń Przybliż - oddal Obróć widok
Shift+ PageUp, PageDown Alt+
Naciśnij lewy przycisk panelu dotykowego nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przesuń kursor. Użyj klawisza PageUp lub PageDown aby przybliżyć i oddalić widok. Przytrzymaj klawisz Alt, a następnie przesuń kursor.
Ctrl+Shift+ Shift+
Alternatywnie, przytrzymaj klawisz Ctrl oraz jednocześnie Shift, a następnie przesuń kursor. Alternatywnie, przytrzymaj klawisz Shift i lewy przycisk, a następnie przesuń wskaźnik.

Wspierany sprzęt

FreeCAD obsługuje również niektóre urządzenia wejściowe 3D.

Polecana nawigacja dla macOS

W komputerach MacBook z gładzikiem nawigacja za pomocą gestów działa bardzo dobrze, ale gesty mają specjalne znaczenie:

 • Powiększenie: przeciągnij dwoma palcami,
 • Obrót: przeciągnij trzema palcami,
 • Przesuwanie: Ctrl + trzy palce.

Opracowanie własnego schematu nawigacji

Poradnik Dodanie nowego stylu nawigacji myszką do FreeCAD wprowadza programistów, którzy chcą stworzyć własny wariant nawigacji za pomocą myszy. Wymagana jest znajomość składni języka C++.