Model myši

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Mouse navigation and the translation is 3% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  Overview

  "Model myši" ve FreeCADu obsahuje příkazy používané k vizuální navigaci ve 3D prostoru a interakci se zobrazenými objekty. FreeCAD podporuje vícenásobný model navigačních stylů myši. Defaultní navigační styl je označován jako "CAD navigace" a je velmi jednoduchý a praktický, ale FreeCAD také poskytuje alternativní navigační styly, které si můžete vubrat podle Vašich požadavků.

  For more information about selecting objects see Selection methods.

  For more information about manipulating objects see Std TransformManip.

  Selecting a navigation style

  • V sekci Display (Zobrazení) Editoru Předvoleb, záložka 3D Pohled;
  • Kliknutím pravého tlačítka myši v prázdném prostoru v oblasti 3D pohledu a potom výběrem "Navigačního stylu" v kontextuálním menu.

  Available navigation styles

  With all navigation styles, unless selecting objects from a sketch in edit mode, you must hold Ctrl to select multiple objects.

  Blender Navigation

  The Blender navigation style was modeled after Blender.

  V Blender Navigaci, vytvářené podle Blenderu, není snímání (kamerou) pouze myší. Při snímání pohledu kamerou musíte držet klávesu SHIFT.

  Select Pan Zoom Rotate View
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
  to Select shift+to Pan or Mouse LMB+RMB.svg to Zoom in or out to Rotate
  Press the left mouse button over an object you want to select. Hold shift and click the middle mouse button and move the object around, or hold down the Left and Right buttons and move. Use the mouse wheel to zoom in and out. Click and drag with the middle mouse button.
  Select Pan Zoom Rotate view
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
  Mouse LMB.svg Shift+Mouse MMB hold.svg Mouse LMB+RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB hold.svg
  Press the left mouse button over an object you want to select. Hold Shift and the middle mouse button, then move the pointer.

  Alternatively, hold both left and right mouse buttons, and then move the pointer.

  Use the mouse wheel to zoom in and out. Hold the middle mouse button, then move the pointer.

  Alternatively, hold both left and right mouse buttons, and then move the pointer. |Zoom_text=Use the mouse wheel to zoom in and out. |Rotate_view_text=Hold the middle mouse button, then move the pointer. }}

  CAD navigation

  CAD Navigace (default)

  Je to defaultní navigační styl, který umožňuje uživateli jednoduchou kontrolu nad pohledem a nepožaduje používání klávesnice, kromě vícenásobného výběru.

  Výběr Pan Zoom Otáčení pohledem Otáčení pohledem

  Alternativní Methoda

  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
  to Select to Pan to Zoom in or out to Rotate view to Rotate view
  Stiskněte levé tlačítko myši nad objektem, který chcete vybrat. Podržení klávesy CTRL umožňuje současný výběr více objektů. Klikněte na střední tlačítko a pohybujte objektem kolem pan Kolečko myši používejte pro zoomování (zvětšení nebo zmenšení měřítka). Klikněte na prostřední tlačítko, podržte je stisknuté a potom klikněte na levé tlačítko myši a táhněte myší v požadovaném směru. Umístění kurzovu v době stisknutí prostředního tlačítka určuje střed rotace. Otáčení funguje jako rotace míče, který se otáčí podle svého středu. Pokud jsou tlačítka uvolněna před zastavením pohybu myši, objekt pokračuje v otáčení, pokud je to umožněno. Dvojklik prostředním tlačítkem nastaví nový střed otáčení. Klikněte na prostřední tlačítko, podržte je stisknuté a potom klikněte na pravé tlačítko myši a táhněte myší v požadovaném směru. Tato metoda pracuje stejně jako dříve popsaná metoda se stiskem prostředního tlačítka a levého tlačítka, s tím rozdílem, že prostřední tlačítko může být uvolněno hned po stisknutí pravého tlačítka. Pro uživatele, kteří používají myš pravou rukou může být tento způosob otáčení příjemnější než předchozí metoda.
  Select Pan Zoom Rotate view
  First method
  Rotate view
  Alternate method
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
  Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg
  Press the left mouse button over an object you want to select.

  Holding down Ctrl allows the selection of multiple objects.

  Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

  Clicking the middle mouse button re-centers the view on the location of the cursor.

  Hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

  The cursor location when the middle mouse button is pressed determines the center of rotation. Rotation works like spinning a ball which rotates around its center. If the buttons are released before you stop the mouse motion, the view continues spinning, if this is enabled.

  A double click with the middle mouse button sets a new center of rotation.

  Hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

  With this method the middle mouse button may be released after the right mouse button is held pressed.

  Users who use the mouse with their right hand may find this method easier than the first method.

  Ctrl+Mouse RMB.svg Ctrl+Shift+Mouse RMB.svg Shift+Mouse RMB.svg
  Pan mode: hold the Ctrl key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 Zoom mode: hold the Ctrl and Shift keys, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 Rotate mode: hold the Shift key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17
  Select Pan Zoom Rotate view
  First method
  Rotate view
  Alternate method
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
  Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg
  Press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

  Clicking the middle mouse button re-centers the view on the location of the cursor.

  Hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

  If the buttons are released before you stop the mouse motion, the view continues spinning, if this is enabled.

  A double click with the middle mouse button sets a new center of rotation.

  Hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

  With this method the middle mouse button may be released after the right mouse button is held pressed.

  Users who use the mouse with their right hand may find this method easier than the first method.

  Ctrl+Mouse RMB.svg Ctrl+Shift+Mouse RMB.svg Shift+Mouse RMB.svg
  Pan mode: hold the Ctrl key, press the right mouse button once, then move the pointer. Zoom mode: hold the Ctrl and Shift keys, press the right mouse button once, then move the pointer. Rotate mode: hold the Shift key, press the right mouse button once, then move the pointer.

  Gesture Navigation (v0.16)

  This style was tailored for use with a touchscreen and pen. Nevertheless, it can also be used with a mouse, and is recommended for use when using a Mac with a trackpad.

  This navigation style was tailored for usability with touchscreen and pen, but is very usable with mouse too.

  Select Pan Zoom Rotate view Tilt view
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
  Mouse LMB.svg Mouse RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse LMB hold.svg Mouse LMB+RMB hold.svg
  Press the left mouse button over an object you want to select. Hold the right mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out. Hold the left mouse button, then move the pointer.

  In Sketcher and other edit modes, this behavior is disabled. Hold Alt when pressing the mouse button to enter rotation mode.

  To set the camera's focus point for rotation, click a point with the middle mouse button. Alternatively, aim the cursor at a point and press H on the keyboard.

  Hold both left and right mouse buttons, and then move the pointer sideways.
  Touch Tap.svg Touch Two-Finger-Drag.svg Touch Tap-Hold-Drag.svg Touch Pinch.svg Touch One-Finger-Drag.svg Touch Rotate.svg
  Tap to select. Drag with two fingers.

  Alternatively, tap and hold, then drag. This simulates the pan with the right mouse button.

  Drag two fingers (pinch) closer or farther apart. Drag with one finger to rotate.

  Hold Alt when in the Sketcher.

  Rotate the imaginary line formed by two touch points.

  On v0.18 this method is disabled by default. To enable, go to Edit → Preferences → Display, and untick "Disable touchscreen tilt gesture" checkbox.

  Alternatively, tap and hold, then drag. This simulates the pan with the right mouse button. |Zoom_text=Use the mouse wheel to zoom in and out. |Zoom_gesture_text=Drag two fingers (pinch) closer or farther apart. |Rotate_view_text=Hold the left mouse button, then move the pointer. In Sketcher and other edit modes, this behavior is disabled. Hold Alt when pressing the mouse button to enter rotation mode.

  To set the camera's focus point for rotation, click a point with the middle mouse button. Alternatively, aim the cursor at a point and press H on the keyboard. |Rotate_view_gesture_text=Drag with one finger to rotate.

  Hold Alt when in the Sketcher. |Tilt_view_text=Hold both left and right mouse buttons, then move the pointer sideways. |Tilt_view_gesture_text=Rotate the imaginary line formed by two touch points.

  This method is disabled by default. To enable, go to Edit → Preferences → Display → Navigation, and uncheck the "Disable touchscreen tilt gesture" checkbox. }}

  Maya-Gesture Navigation

  In Maya-Gesture Navigation, panning, zooming, and rotating the view require the Alt key together with a mouse button; therefore, a three-button mouse is required. It's also possible to use gestures as this style was developed over the Gesture navigation style.

  In Maya-Gesture Navigation, all view movements are activated pressing ALT and a mouse button, so that it will be needed to have a 3 button mouse in order to correctly use this navigation mode. Alternately it's possible to use gestures as this mode was been developed over the normal Gesture Navigation mode.

  Select Pan Zoom Rotate view
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
  Mouse LMB.svg Alt+Mouse MMB hold.svg Alt+Mouse RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Alt+Mouse LMB hold.svg
  Press the left mouse button over an object you want to select. Hold Alt and the middle mouse button, then move the pointer. Hold Alt and the right mouse button, then move the pointer.

  Alternatively, use the mouse wheel to zoom in and out.

  Hold Alt and the left mouse button, then move the pointer.

  Alternatively, use the mouse wheel to zoom in and out. |Rotate_view_text=Hold Alt and the left mouse button, then move the pointer. }}

  OpenCascade navigation

  The OpenCascade navigation style was modeled after OpenCascade.

  Select Pan Zoom Rotate view
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
  Mouse LMB.svg Ctrl+Mouse MMB hold.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Ctrl+Mouse LMB hold.svg Ctrl+Mouse RMB hold.svg


  Press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

  Alternatively, hold Ctrl and the left mouse button, then move the pointer.

  Hold Ctrl and the right mouse button, then move the pointer.

  OpenInventor navigation

  Inventor Navigation (Tvůrčí navigace)

  Tvůrčí navigace, vytvářená podle Open Inventor (nezaměňovat s Autodesk Inventor), kde se nepoužívá pouze výběr myší. Při vybírání objektů musíte držet stisknutou klávesu CTRL.

  Select Pan Zoom Rotate View
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
  ctrl +to Select to Pan to Zoom in or out or to Zoom in or out to Rotate
  Hold ctrl and press the left mouse button over an object you want to select. Click the left mouse button and move the object around. Use the mouse wheel to zoom in and out, or click and hold the middle mouse button and click the left mouse button. Click and drag with the left mouse button to rotate
  Select Pan Zoom Rotate view
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
  {{{Shift}}}+Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse LMB hold.svg
  Hold Ctrl, then press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

  Alternatively, hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

  Hold the left mouse button, then move the pointer.

  This style is not based on Autodesk Inventor.

  Select Pan Zoom Rotate view
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
  Shift+Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse LMB hold.svg
  Hold Shift, then press the left mouse button over an object you want to select.

  Hold Ctrl instead to select multiple objects.

  Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

  Alternatively, hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

  Hold the left mouse button, then move the pointer.

  OpenSCAD navigation

  The OpenSCAD navigation style was modeled after OpenSCAD.

  introduced in version 0.20

  Select Pan Zoom Rotate view
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
  Mouse LMB.svg Mouse RMB hold.svg Mouse MMB hold.svg Shift+Mouse RMB hold.svg Mouse LMB hold.svg
  Press the left mouse button over an object you want to select.

  Hold Ctrl and Shift when pressing the mouse button to drag an object in a sketch in edit mode.

  Hold the right mouse button, then move the pointer. Hold the middle mouse button, then move the pointer.

  Alternatively, hold Shift and the right mouse button, then move the pointer.

  Hold the left mouse button, then move the pointer.

  Revit navigation

  The Revit navigation style was modeled after Revit.

  Select Pan Zoom Rotate view
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
  Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse LMB+RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Shift+Mouse MMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg


  Press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer.

  Alternatively, hold both left and right mouse buttons, then move the pointer.

  Use the mouse wheel to zoom in and out. Hold Shift and the middle mouse button, then move the pointer.

  Alternatively, hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

  TinkerCAD navigation

  The TinkerCAD navigation style was modeled after TinkerCAD.

  introduced in version 0.20

  Select Pan Zoom Rotate view
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
  Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse RMB hold.svg
  Press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out. Press the right mouse button, then move the pointer.

  Touchpad Navigation

  With the Touchpad navigation style, panning, zooming, and rotating the view require a modifier key together with the touchpad. This style can also be used with a mouse.

  V Touchpad Navigaci, bez snímání, zoomování, a otáčení pohledu, jsou pouze operace s myší (nebo touchpadem).

  Select Pan Zoom Rotate View
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
  to Select shift+to Pan PgUp / PgDn alt+to Rotate
  Press the left mouse button over an object you want to select. Hold shift and move the object around. Use PgUp and PgDn to zoom in and out. Hold alt and move the pointer.
  or or
  shift+ctrl+to Zoom shift+ctrl+to ROtate
  Hold down both the shift and the ctrl keys, press the left mouse button, and move the pointer. Hold down both the shift and the ctrl keys and move the pointer.
  Select Pan Zoom Rotate view
  Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
  Touchpad LB.svg Shift+Touchpad.svg PageUp, PageDown Alt+Touchpad.svg
  Press the left mouse button over an object you want to select. Hold Shift, then move the pointer. Use PageUp and PageDown to zoom in and out. Hold Alt, then move the pointer.
  Ctrl+Shift+Touchpad.svg Shift+Touchpad LB hold.svg
  Alternatively, hold Shift and Ctrl, then move the pointer. Alternatively, hold Shift and the left button, then move the pointer.

  Podpora hardwaru

  FreeCAD také podporuje některé 3D vstupní zařízení.

  Mac OS X problémy

  Nedávno jsme dostali oznámení na fóru od uživatelů Mac, že uvedená tlačítka myši a kombinace kláves nefungují podle očekávání. Bohužel žádný z vývojářů nevlastní Mac a ani žádný zpravidelných spolupracovníků. Potřebujeme Vaši pomoc ke zjištění která tlačítka myši a klávesové kombinace mají uvedené problémy abychom mohli aktualizovat tuto stránku wiki.

  Developing a custom navigation

  The tutorial Adding a new mouse navigation option to FreeCAD orients developers who want to develop a custom mouse navigation option. Familiarity with the C++ syntax is required.