Mesh Workbench

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Mesh Workbench and the translation is 3% complete.
  Outdated translations are marked like this.
  Mesh workbench icon

  Introduction

  Nät arbetsbänken hanterar triangelnät. Nät är en speciell typ av 3D objekt, sammansatt av trianglar som är ihopkopplade via deras kanter och hörn.

  Många 3D applikationer använder nät som deras primära 3D objektstyp, som sketchup, blender, maya eller 3d studio max. Eftersom nät är mycket simpla objekt, som endast innehåller hörn (punkter), kanter och (triangulära) ytor, så är de mycket lätta att skapa, förändra, dela upp, sträcka ut, och kan lätt flyttas från en applikation till en annan utan några förluster. Eftersom de dessutom innehåller mycket simpel data, så kan 3D applikationer vanligtvis hantera mycket stora kvantiteter av dem utan några problem. Av dessa anledningar, så är nät ofta den valda 3D objekttypen i applikationer för filmer, animeringar, och bildbehandling.

  Emellertid har nät en stor begränsning inom konstruktionsfältet: De är mycket 'dumma' objekt, som endast består av punkter, linjer och ytor. De består endast av ytor, och har ingen informationom dess massa, så de beter sig inte som solider. I ett nät så finns det inget automatiskt sätt att avgöra om en punkt är inuti eller utanför objektet. Detta innebär att alla solidbaserade operationer, som addition eller subtraktion, alltid är svåra att utföra på nät, och ofta orsakar fel.

  Mesh example.jpg

  Använda nätmodulen

  Nätmodulen har för närvarande ett mycket enkelt gränssnitt, alla dess funktioner är grupperade i Nät menyn. De viktigaste operationerna som du för närvarande kan göra med nät är:

  • Importera nät i flera filformat
  • Exportera nät i flera filformat
  • Konvertera Del objekt till nät
  • Analysera kurvatur, ytor, och kontrollera om ett nät kan konverteras till en solid på ett säkert sätt
  • Vända nät normaler
  • Stänga hål i nät
  • Ta bort ytor i nät
  • Förena, subtrahera och skära nät
  • Skapa nätprimitiver, som kuber, sfärer, Koner eller cylindrar
  • Klippa nät längs en linje
  • Mesh FillInteractiveHole.svg Close hole: Fills selected holes in mesh objects.
  • Mesh AddFacet.svg Add triangle: Adds faces along a boundary of an open mesh object.
  • Boolean
   • Mesh Union.svg Union: Creates a mesh object that is the union of two mesh objects.
   • Mesh Intersection.svg Intersection: Creates a mesh object that is the intersection of two mesh objects.
   • Mesh Difference.svg Difference: Creates a mesh object that is the difference of two mesh objects.
  • Mesh Merge.svg Merge: Creates a mesh object by combining the meshes of two or more mesh objects.
  • MeshPart CreateFlatMesh.svg Unwrap Mesh: Creates a flat representation of a mesh object.
  • MeshPart CreateFlatFace.svg Unwrap Face: Creates a flat representation of a face of a shape object.

  Preferences

  There are some export preferences related to Mesh Formats but these are not used by commands belonging to this workbench. They are used by the Std Export command.

  Mesh Workbench preferences can be found in the following categories of the Preferences Editor:

  Notes


  Arrow-left.svg Workbenches/sv
  Part Workbench/sv Arrow-right.svg