Środowisko pracy Siatka

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Mesh Workbench and the translation is 100% complete.
  Ikona FreeCAD dla środowiska pracy Siatka

  Wprowadzenie

  Środowisko pracy Workbench Mesh.svg Mesh obsługuje sieci trójkątnych oczek. Siatki są specjalnym rodzajem obiektu 3D, złożonym z trójkątnych ścian połączonych ich wierzchołkami i krawędziami.

  Wiele aplikacji 3D, takich jak Sketchup, Blender, Maya i 3D Studio Max, używa siatki jako podstawowego typu obiektu 3D. Ponieważ siatki są bardzo prostymi obiektami, zawierającymi tylko wierzchołki (punkty), krawędzie i trójkątne powierzchnie, są one bardzo łatwe do tworzenia, modyfikowania, dzielenia, rozciągania i mogą być łatwo przekazywane z jednej aplikacji do drugiej bez utraty szczegółów. Ponadto, ponieważ siatki zawierają bardzo nieskomplikowane dane, aplikacje 3D mogą zazwyczaj zarządzać bardzo dużymi ich ilościami bez konieczności używania wielkich zasobów. Z tych powodów, siatki są często wybierane jako obiekt 3D dla aplikacji obsługujących filmy, animacje i tworzenie obrazów.

  Jednak w dziedzinie siatek inżynieryjnych istnieje jedno duże ograniczenie: nie mogą one dokładnie określać zakrzywionych powierzchni. Dlatego FreeCAD polega na Brep. Środowisko pracy Mesh oferuje kilka poleceń do bezpośredniego manipulowania siatkami, ale najczęściej jest używane do importu danych o siatkach 3D i konwertowania ich na bryłę, do użycia w Środowisku pracy Workbench Part.svg Part lub Workbench PartDesign.svg PartDesign.

  Mesh example.jpg

  Przybory

  Wszystkie narzędzia Środowiska pracy Siatka są dostępne w menu Siatki. Prawie wszystkie są również dostępne w jednym z pasków narzędzi Siatka.

  • Mesh AddFacet.svg Dodaj trójkąt : Dodaje powierzchnie wzdłuż obwiedni otwartego obiektu siatkowego.
  • Mesh Decimating.svg Uprość ...: Zmniejsza liczbę ścianek w obiektach siatkowych.
  • Operacje logiczne
   • Mesh Union.svg Suma: Tworzy obiekt siatki, który jest połączeniem dwóch obiektów siatki.
   • Mesh Intersection.svg Przecięcie: Tworzy obiekt siatki, który jest przecięciem dwóch obiektów siatki.
   • Mesh Difference.svg Różnica: Tworzy obiekt siatki, który jest różnicą dwóch obiektów siatki.
  • Mesh Merge.svg Połącz: Tworzy obiekt siatki poprzez połączenie dwóch lub więcej obiektów siatkowych.

  Ustawienia

  Istnieje kilka preferencji eksportu związanych z formatami siatki, ale nie są one używane przez polecenia należące do tego stanowiska pracy. Są one używane przez polecenie Std: Eksport.

  Preferencje środowiska pracy Mesh można znaleźć w następujących kategoriach Edytora Preferencji:

  Uwagi