Siatka: Krzywizna siatki

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mesh VertexCurvature and the translation is 100% complete.

Mesh VertexCurvature.svg Siatka: Krzywizna siatki

Lokalizacja w menu
Siatki → Wykres krzywizny
Środowisko pracy
Siatka
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Informacje o krzywiźnie

Opis

Polecenie Wykres krzywizny tworzy obiekty krzywizny dla obiektów siatki. Obiekt krzywizny wyświetla krzywiznę siatki używając różnych kolorów dla części wypukłej, płaskiej i wklęsłej.

Mesh VertexCurvature example.png

Przykład obiektu krzywizny siatki

Użycie

 1. Wybierz jeden lub więcej obiektów siatki.
 2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:

Właściwości

Dla obiektu krzywizny siatki następujące właściwości są dostępne w edytorze właściwości. Wybierz opcję Wyświetl wszystko z menu kontekstowego Edytora właściwości, aby wyświetlić ukryte właściwości.

Dane

Podstawowe

 • DANEEtykieta (String): edytowalna przez użytkownika nazwa obiektu, dowolny ciąg znaków UTF8.
 • DANEPochodzenie (Link): link do obiektu siatki.

Ukryte dane

Podstawowe

 • DANECurv Info (CurvatureList): lista informacji o krzywiźnie.
 • DANEExpression Engine (ExpressionEngine): lista wyrażeń.
 • DANELabel2 (String): opis obiektu edytowalny przez użytkownika, dowolny ciąg znaków UTF8, który może zawierać nowe linie.
 • DANEVisibility (Bool): jeśli opcja jest ustawiona na wartość PRAWDA, obiekt pojawi się w oknie widoku 3D.

Widok

Podstawowe

 • WIDOKDisplay Mode (Enumeration): Krzywizna bezwzględna (domyślnie), Krzywizna średnia, Krzywizna Gaussa, Krzywizna maksymalna, Krzywizna minimalna.
 • WIDOKOn Top When Selected (Enumeration): Wyłączone (domyślnie), Włączone, Objekt, Element.
 • WIDOKSelection Style (Enumeration): Kształt, Ramka otaczająca (domyślnie).
 • WIDOKShow In Tree (Bool): jeśli opcja jest ustawiona na wartość PRAWDA, obiekt pojawi się w oknie Widoku drzewa.
 • WIDOKVisibility (Bool): jeśli opcja jest ustawiona na wartość PRAWDA, obiekt pojawi się w oknie Widoku 3D.

Wyświetl ukryte

Podstawowe

 • WIDOKTexture Material (Material): Materiał związany z obiektem.